Framtidens sparande

SAVR startades år 2016 och är en ny spartjänst för långsiktigt månadssparande. Tjänsten drivs och utvecklas av SAVR AB som har kontor i Stockholm och Halmstad. I bolaget finns personer med lång erfarenhet av arbete med både teknikutveckling och finans.

Historien om SAVR började med att många runt oss ville få hjälp att spara långsiktigt. De ville ha något som gjorde att deras pengar kunde växa men hade inget intresse av aktier eller börsen. Det visade sig att de enda alternativ de då hade var att ta ett möte med en gammelbank eller försöka lära sig någon av de avancerade handelsplattformar som finns på nätet.

Det saknades alltså något för alla oss som var vana vid enkla och schyssta tjänster som varken kräver en instruktionsbok eller att man tar ledigt från jobbet för ett möte. Från det föddes SAVR - ett modernare sätt att spara långsiktigt.

Daniel Aarenstrup

VD

Hannes Arthursson

Produktchef

Johan Thorstedt

Teknisk chef

Johan Tibell

Produktdesigner

Daniel Carlsson

Utvecklare

Styrelse

Krister Sundling, Ordförande

Johan Siwers

Andreas Grape

Daniel Aarenstrup

Hannes Arthursson

Samarbetspartners

Fondab
Cliens

SAVR är ett anknutet ombud till Fondab och övervakas av Finansinspektionen.