Sparande för alla

Långsiktigt sparande. Låter det tråkigt och avlägset? Det tyckte vi med. Samtidigt är det så otroligt viktigt för vilka möjligheter du får att i framtiden leva det liv du önskar. Vi startade SAVR för att ge alla chansen att spara mer och bättre. Till pensionen, barnen eller framtidsdrömmen - utan att behöva gå till ett bankkontor eller lära sig handla aktier.

Vi har kontor i Stockholm och Halmstad och vår VD heter Daniel Aarenstrup. I teamet finns personer med lång erfarenhet av både teknikutveckling och finansmarknaden. Vi står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab och de hanterar även alla våra transaktioner och förvaring av värdepapper. Andra kunder till Fondabs koncern är några av Sveriges största banker och fondbolag.

Samarbetspartners

Fondab
Cliens

SAVR är ett anknutet ombud till Fondab och övervakas av Finansinspektionen.