Sparande för alla

Långsiktigt sparande. Låter det tråkigt och avlägset? Det tyckte vi med. Samtidigt är det så otroligt viktigt för vilka möjligheter man får att i framtiden leva det liv man önskar. Vi startade SAVR för att ge alla chansen att spara mer och bättre. Till pensionen, barnen eller framtidsdrömmen. Utan att behöva gå till ett bankkontor eller lära sig handla aktier.

Vi har vårt huvudkontor i Stockholm men vi finns även i Halmstad. Vårt bolagsnamn är SAVR AB och i teamet finns personer med lång erfarenhet av både teknikutveckling och finansmarknaden. Vi står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab.

Samarbetspartners

Fondab
Cliens

SAVR är ett anknutet ombud till Fondab och övervakas av Finansinspektionen.