Fondavgifter – så funkar det

Fondavgifter – så funkar det

Fondavgifter – så funkar det

Billigast är bäst. Eller? Inte nödvändigtvis. Och särskilt inte när det kommer till fonder. Givetvis ska du hålla ett öga på avgifterna, men låt det inte bli den viktigaste parametern när du väljer en fond att investera i.

Kostnaden för att driva en fond, tar förvaltaren ut av dig som sparar i fonden med fondavgifter. Under senare år har fondavgifter diskuterats mycket, och många har hävdat att förvaltarna tar ut för stora avgifter i förhållande till avkastningen de presterar.


Vad består fondavgifterna av?

Sedan 2012 finns inom EU en standard som kallas årlig avgift för fonder. Årliga avgiften är förvaltningsavgift plus andra avgifter som tas ur fonden. Kostnader i en fond kan vara till exempel att administrera fonden, skriva rapporter och ge annan information till bland andra sparare i fonden samt allt arbete med fondens inriktning och strategi för placeringarna. Årlig avgift innefattar inte courtagekostnader (köp- och säljavgifter för värdepapper) eller om det finns prestationsbaserade avgifter i fonden. I svenska fonder är oftast den årliga avgiften och förvaltningsavgiften väldigt lika.

Avgiften sätts av förvaltaren till en viss procent årligen och dras sedan av med 1/365 per dag du äger fonden. Du betalar alltså bara så länge du äger fonden. Efter att avgiften tagits ut beräknas andelskursen, det vill säga hur mycket varje andel av fonden är värd. När du tittar på fondkurser ser du alltid värdet efter att avgiften har dragits. Andra avgifter förutom den årliga avgiften kan vara köp- och säljavgifter, som precis som namnet antyder tas ut när du köper eller säljer fonden.


Vad påverkar fondavgifternas storlek?

Generellt sett har aktivt förvaltade fonder högre avgifter än passivt förvaltade fonder. En aktivt förvaltad fond har en eller flera förvaltare som arbetar på att utforma en strategi som ska kunna slå det index fonden jämförs mot. En passivt förvaltad fond, ofta kallad indexfond, medför i stället mindre jobb med beslut i fonden. Det beror på att den passivt förvaltade fondens mål är att följa sitt jämförelseindex så nära som möjligt. Förvaltningen är då billigare än i en aktivt förvaltad fond.

Fondens inriktning kan påverka hur stora kostnader den har. Vissa länder och världsdelar medför högre kostnader att investera i, och kan påverka hur stora fondens avgifter är. Andra gånger är det nödvändigt att anställa fler analytiker för att forma en strategi för fonden och det blir också en högre kostnad. Hos vissa fondmäklare är det gratis att handla med fonder och då tas ingen köp- och säljavgift från dig som kund, även om en fond kan ha dessa avgifter hos en annan mäklare.

För en del fonder finns en prestationsbaserad avgift som tas ut när fonden når på förhand bestämda nivåer av avkastning. Om fondförvaltaren å andra sidan inte klarar de mål som satts upp för avkastningen tas inte denna avgift ut. Prestationsbaserad avgift är vanligast vid aktiv förvaltning. Rabatter på avgiften för fonder ges hos Premiepensionsmyndigheten (PPM) och vissa tjänstepensionsbolag. Eftersom så många svenskar handlar fonder via PPM och tjänstepensionen, går fondbolagen med på att sänka sina avgifter med upp till två tredjedelar.


Hitta rätt i fondavgiftsdjungeln

Länge var fondavgifterna inte något som diskuterades särskilt mycket. Det var utmanare till de stora bankerna som förde avgifternas betydelse på tal och fick igång en rörelse mot lägre avgifter. Avgifter som fondbolag tagit ut, har i vissa fall varit oskäliga och i och med att dessa lyfts till ytan har den vanliga spararen fått mer i plånboken. Varje procentavgift som tas ut ger i slutändan stor skillnad när pengarna investeras under lång tid och exemplen kan bli väldigt slående.

Fonder med aktiv förvaltning har enligt studier i många fall inte klarat att slå sitt index, vilket är deras uttalade mål. I stället presterar de lägre avkastning än index och då är förstås en hög avgift omotiverad. Det är helt enkelt svårt för de flesta förvaltare att överprestera gentemot index och det gör att spararen behöver vara medveten när det kommer till sitt fondval. Faktum är att det historiskt funnits förvaltare som klarat av att över lång tid slå sina jämförelseindex. Att identifiera vilka fonder som är troliga att göra det framöver är vad man behöver bemästra för att framgångsrikt spara i aktiva fonder.

Debatten kring fondavgifter har på senare tid blivit väldigt polariserad. I ena lägret står de som baserat på det historiskt för stora utbudet av fonder, och den låga andelen indexförvaltning, hävdar att avgiften är det viktigaste att se till och det i princip enda man som sparare kan påverka. I det andra lägret står de som tror på möjligheten att ”slå marknaden” och som hävdar att detta blir lättare ju mer investeringar som går in i passiva alternativ. Det finns till och med de som varnar för att risker och obalanser skapas när så mycket kapital förvaltas passivt. Till sist måste man själv avgöra vad man föredrar. Det som däremot går att påverka är hur mycket man betalar för exakt samma fonder. Genom oss betalar man upp till 50 % mindre i fondavgift då vi återbetalar alla provisioner vi får.


Fondavgiften inte det viktigaste

En del förvaltare tar ut höga avgifter utan att prestera en hög avkastning. Fondens avgifter spelar roll för hur mycket pengar som hamnar i spararens plånbok. En högre avgift äter av beloppet spararen kan placera på börsen, vilket märks framför allt på lång sikt. Därmed inte sagt att avgifter ska undvikas till varje pris. Något som kan göra en stor positiv skillnad för spararens investeringar, är en skicklig förvaltare som år efter år slår sitt jämförelseindex. En sådan förvaltare är värd en högre avgift och att välja den kan göra dig rikare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterad läsning
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en indexfond?
Vad är en aktiefond?
Fondrobotar - så funkar det

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk