Vad är bull och bear?

Vad är bull och bear?

Vad är bull och bear?

I investeringssammanhang hör man ibland uttrycken “bull” och “bear”, det vill säga “tjur” och “björn”. Dessa brukar användas för att beskriva trender i form av uppgångar respektive nedgångar på börsen. I dessa fall brukar man prata om bull market respektive bear market.


Vad betyder bull market?

I en bull market är ekonomin stark, och arbetslösheten låg. Man brukar prata om att en tjurmarknad präglas av optimism, vilket ofta syns på börsen – den tenderar att gå uppåt.

Vad betyder bear market?

Bear market är motsatsen till bull market – en björnmarknad präglas av pessimism. Det kan ta sig uttryck i en svag ekonomi och brukar resultera i att marknaden går dåligt, och att börsen därför går nedåt.

Bull och bear går inte bara att applicera på marknaderna, utan man kan också prata om investerare som “bulls” eller “bears”, där bullish investerare tror att priserna på exempelvis en aktie kommer att gå upp, medan bearish investerare tror att de kommer att gå ner.

Hur vet man om det är bull eller bear market?

Det finns ingen hel sanning om vad som räknas som bull market respektive bear market. Däremot finns det halvt vedertagna definitioner som kan ge en fingervisning: Om en marknad faller med minst -20 procent från en tidigare topp brukar man prata om en björnmarknad, medan det omvända gäller för bear market – en uppgång på marknaden med minst 20 procent från den senaste botten innebär en tjurmarknad.

Dra nytta av bull och bear genom att köpa certifikat

När du handlar i värdepapper, till exempel aktier, letar du antagligen efter de aktier du tror ska öka mest i värde – anledningen till att du överhuvudtaget investerar är ju för att göra en vinst, eller hur?

Bull och bear tillför dock ytterligare en aspekt till det hela, eftersom så kallade bear-certifikat gör det möjligt för dig att göra vinster på underliggande tillgångar (till exempel ett index, en aktie, en valuta eller en råvara) som faktiskt går negativt.

Kort förklarat är bull och bear-certifikat börsnoterade produkter som du kan investera i, och som följer värdet på en underliggande tillgång. Många, men inte alla, bull och bear-certifikat har en inbyggd hävstång, som förstärker resultatet hos det underliggande värdepappret.

Här kan det vara bra att veta att om du köper ett bull- eller bear-certifikat så får du en underliggande exponering mot en viss tillgång. Certifikatet kan till exempel ha ett specifikt aktieindex som underliggande exponering, men i detta fall äger du inte aktierna i fråga och får heller inte ta del av de eventuella fördelar det innebär att vara aktieägare.

Vad är ett bull-certifikat?

Ett bull-certifikat passar för dig som tror på uppgång för en underliggande tillgång. Bull-certifikat kan också benämnas som ”långa”, och man pratar då om att ”gå lång”.

Vad är ett bear-certifikat?

Ett bear-certifikat passar för dig som tror på nedgång för en underliggande tillgång. Bear-certifikat kan också benämnas som ”korta”, och man pratar då om att ”gå kort”.

Bull med hävstång

Ett bull-certifikat är för dig som tror på en uppgång för exempelvis en viss aktie, råvara eller index. Om den underliggande tillgången, till exempel en aktie, stiger i värde så kommer ett bull-certifikat med hävstång att ge dig minst en gång så mycket som uppgången.

Hur stor hävstången är skiljer sig mellan olika certifikat, men det brukar framgå i produktens namn. Om produktnamnet till exempel innehåller ”X3” så innebär det att du får tre gångers daglig hävstång på utvecklingen i den underliggande produkten. Med andra ord: Om den underliggande aktien går upp i värde, så går ditt värde upp tre gånger så mycket.

Bear med hävstång

Till skillnad från ett bull-certifikat så är ett bear-certifikat till för dig som tror på en nedgång för en underliggande tillgång. Om den underliggande tillgången, till exempel en aktie, faller i värde så kommer du istället att få en positiv avkastning som är minst lika stor som nedgången. Även ett bear-certifikat kan ha en inbyggd hävstång.

Precis som för bull-certifikat så skiljer sig hävstångens storlek åt, och hur stor hävstången är framgår även här i produktnamnet. Skillnaden här är att du tjänar på att den underliggande produkten går ner i värde – om du har ett bull-certifikat med en hävstång på 3, så ger det dig tre gånger den omvända dagliga kursutvecklingen hos den underliggande tillgången. Med andra ord, om den underliggande aktien går ner en procent i värde, så går ditt värde istället upp med tre procent.

Nackdelar med hävstång

Att tjäna multipelt på att en underliggande tillgång går som man vill låter förstås toppen. Dock är det viktigt att tänka på att det omvända gäller om certifikatet du köpt inte går som planerat.

Om du äger ett bull-certifikat och din underliggande tillgång går ner i värde, så sänks värdet på ditt certifikat i paritet med hur stor din hävstång är. Om hävstången är 3, så går ditt värde ner tre gånger så mycket som om du investerat i ett bull-certifikat utan hävstång.

Samma sak gäller för bear-certifikat, med skillnaden att om den underliggande tillgången går upp i värde så sänks värdet på ditt certifikat. Om hävstången är 3, så går ditt värde ner tre gånger så mycket som den underliggande tillgången har ökat i värde.

Att ha en hög hävstång ger med andra ord en större chans till avkastning, men innebär också en högre risk.

Nyfiken? Så gör du för att handla bull- och bear-certifikat

Om du är intresserad av att börja handla med bull- och bear-certifikat så är det första du bör göra, utöver ordentlig research förstås, att titta på ett värdepappers namn.

Om värdepappret namn börjar med BULL eller BEAR så rör det sig föga överraskande om just ett bull- eller bear-certifikat.

Namnet avslöjar också vilken den underliggande tillgången du handlar är samt vilken eventuell daglig hävstångsfaktor certifikatet har.

Några råd på vägen

Bull och bear är en avancerad investeringsprodukt, och lämpar sig inte för nybörjare inom investeringssammanhang. Det är en produkt som främst är till för dig som är en aktiv investerare med hög kännedom om den marknad du vill ge dig in i.

Om du vill köpa bull och bear för första gången, och dessutom vill köpa produkter med inbyggd hävstång, så är ett tips att börja med så låg hävstång som möjligt. Det ger dig tid och möjlighet att lära känna produkten i lugn och ro, och inte överraskas av de stora kursrörelserna en högre hävstång medför.

Som alltid när du investerar bör du ha din sparhorisont i åtanke även här. En nyckelregel är att ju högre hävstång du väljer, desto kortare bör din investeringshorisont vara.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk