Villkor & Policy

Här hittar du de avtal och villkor som gäller för SAVR:s spartjänst samt de konton och tjänster som går via vår samarbetspartner Fondab.

SAVR

Användarvillkor hämta
Integritetspolicy hämta
Försäkringsförmedling hämta
Prislista hämta

Fondab

Förköpsinformation hämta
Allmänna villkor hämta
Autogirovillkor hämta
Villkor för fondkonto (FK) hämta
Villkor för investeringssparkonto (ISK) hämta
Riktlinjer för utförande av order hämta
Behandling av personuppgifter hämta
Egenskaper och risker avseende finansiella instrument hämta
Personer i politiskt utsatt ställning (PEP) hämta

Futur

Förköpsinformation tjänstepension depå via extern försäkringsförmedlare (TJP) hämta
Allmänna försäkringsvillkor hämta
Faktablad individuell tjänstepension depåförsäkring (TJP) hämta
Produktvillkor individuell tjänstepension depåförsäkring (TJP) hämta

Tjänstepension

 • Tillstånd

  SAVR AB, org. nr 559084-1093, har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva direkt försäkringsdistribution avseende livförsäkring, tilläggsförsäkring till livförsäkring, giftermålsförsäkring, födelseförsäkring och försäkring anknuten till värdepappersfonder enligt 2 kap. 2 § 1 st. 2 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.

  SAVR tillhandahåller inte rådgivning om de produkter som SAVR distribuerar.

  Anställd som direkt deltar i distributionen av försäkringar för företagets räkning är Joakim Heidergren (Head of Pension & Insurance).

  SAVR:s funktion i distributionsledet är försäkringsförmedlare.

  SAVR förmedlar försäkringar för följande försäkringsföretags räkning.

  Futur Pension Försäkringsaktiebolag

  Linnégatan 18
  114 47 Stockholm

  Org. nr:

  516401-6643

  Telefon:

  08-504 225 00

  E-post:

  kundservice@futurpension.se

  Hemsida:

  futurpension.se

  SAVR är inte förpliktad att distribuera försäkringar utestlutande för ett försäkringsföretags räkning.

 • Kontaktinformation
  SAVR

  Mäster Samuelsgatan 42
  111 57 Stockholm

  Telefon:

  08-38 52 00

  E-post:

  hello@savr.com

 • Registrering

  SAVR är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket för försäkringsklasserna livförsäkring, tilläggsförsäkring till livförsäkring, giftermålsförsäkring, födelseförsäkring och försäkring anknuten till värdepappersfonder.

  SAVR:s registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket.

  Bolagsverket

  851 81 Sundsvall

  Telefon:

  0771-670 670

  E-post:

  bolagsverket@bolagsverket.se

  Hemsida:

  bolagsverket.se

 • Tillsyn

  SAVR står under tillsyn av Finansinspektionen.

  Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

  Finansinspektionen

  Box 7821
  103 97 Stockholm

  Telefon:

  08-408 980 00

  E-post:

  finansinspektionen@fi.se

  Hemsida:

  www.fi.se

 • Ersättning för försäkringsförmedlingen

  SAVR förmedlar försäkringar för försäkringsföretaget Futur Pension Försäkringsaktiebolags räkning (“Futur”).

  För förmedling av tjänstepension mottar SAVR inte någon ersättning.

 • Ansvarsförsäkring

  För att få tillstånd att verka som försäkringsförmedlare krävs att den som söker tillstånd omfattas av en försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan läggas på förmedlaren vid åsidosättande av sina skyldigheter (ansvarsförsäkring).

  SAVR har en ansvarsförsäkring hos följande försäkringsgivare.

  W. R. Berkley Insurance AG

  Birger Jarlsgatan 22
  114 34 Stockholm

  Telefon:

  +46 8 410 337 00

  E-post:

  sverige@wrberkley.com

  Du som kund får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån du inte fått ersättning av SAVR och inom den tid inom vilken ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren. Den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador under ett år uppgår till SEK 10,000,000.

 • Klagomål

  Om du inte är nöjd med SAVR:s tjänster kan du kontakta SAVR:s klagomålsansvarige (se kontaktuppgifter nedan). SAVR behandlar inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. SAVR registrerar alla klagomål för att kunna följa upp och analysera hur verksamheten kan förbättras. Vi besvarar klagomål så snart som möjligt och inom 14 dagar från att klagomålet har kommit in till oss. Om vi inte kan besvara ditt klagomål inom 14 dagar kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta, samt informera om när ett svar kan förväntas.

  SAVR:s klagomålsansvarig

  SAVR AB
  Att: Klagomålsansvarig
  Mäster Samuelsgatan 42
  111 57 Stockholm

  Telefon:

  08-38 52 00

  E-post:

  Sofie Knutsson
  complaints@savr.com

  Oberoende hjälp och vägledning utanför SAVR

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut, men prövar inte tvister.

  Adress:

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm

  Telefon:

  +46 (0) 200-22 58 00

  E-post:

  Fyll i webbformulär på www.konsumenternas.se

  Hemsida:

  www.konsumenternas.se​

  www.konsumenternas.se

  Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Du som är konsument kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering, men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

  Adress:

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm

  Telefon:

  +46 (0) 200-22 58 00

  E-post:

  Fyll i webbformulär på www.konsumenternas.se

  Du som är konsument kan även få råd och hjälp vid köp av finansiella tjänster av konsumentvägledarna i din kommun samt genom Konsumentverket på www.hallakonsument.se.

 • Tvist

  Om SAVR:s klagomålsansvarige har avslagit ett krav du har framställt helt eller delvis, eller inte svarat alls, kan du ta ärendet vidare till allmän domstol eller kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  ARN lämnar kostnadsfria rekommendationer om hur tvister kan avgöras. Du kan läsa på ARN:s hemsida om vilka tvister de prövar och inom vilken tid du måste kontakta ARN.

  Adress:

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

  Telefon:

  +46 (0) 8 508 860 00

  E-post:

  arn@arn.se

Cookiepolicy

SAVR använder, som många andra webbtjänster, så kallade cookies. Dessa behövs för att ge användarna en bättre upplevelse. Vissa cookies placeras ut av oss och vissa av tredjepartstjänster som sociala medier och tjänster för trafikanalys.