Fond i fokus: SEB Global Equal Opportunity Fund

Fond i fokus: SEB Global Equal Opportunity Fund

Fond i fokus: SEB Global Equal Opportunity Fund

Jun 27, 2022

Jun 27, 2022

Jun 27, 2022

Jun 27, 2022

Jun 27, 2022

Jun 27, 2022

SEB Investment Management är en av Nordens ledande kapitalförvaltare. De förvaltar idag runt 831 miljarder kronor genom över 140 fonder, och erbjuder allt ifrån breda lösningar till nischfonder i tillgångsslag som aktier, räntor, hedgefonder, råvaror och private equity.

SEB har även ett stort fokus på att förbättra och utveckla deras arbete inom hållbarhet, och har som mål att hela deras förvaltade kapital ska vara placerat koldioxidneutralt år 2040. Dessutom fokuserar deras nya fond, SEB Global Equal Opportunity Fund, på bolag som bedöms vara bättre än sina konkurrenter på att hantera jämställdhet och mångfald i sina organisationer. Vi har träffat fondens två förvaltare Mirella Zetoun och Andreas Johansson, för att ta reda på mer om fondens strategi och vad man kan förvänta sig som investerare.

Alla investeringar i fonder och värdepapper innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Hej Mirella och Andreas! Hur kom det sig att ni startade SEB Global Equal Opportunity Fund?

Det är två katalysatorer som fick denna fond att växa fram. Först och främst har intresset bland kunder för att kunna investera i jämställdhet ökat samtidigt som bredden och kvaliteten på data om hur företag hanterar jämställdhet har förbättrats. Vi blev också förvånade över hur stora brister företagen uppvisade när det kommer till jämställdhet till och med i Sverige, där vi ofta tänker att vi har kommit väldigt långt i de här frågorna. Med den här typen av fond där vi investerar i jämställdhet och inkludering, hoppas vi kunna hjälpa till att påverka samhället i en positiv riktning och snabba på utvecklingen.

Jämställdhet är en viktig fråga hos SEB Investment Management. Ett exempel på detta är att den brittiska nyhetsbyrån Citywire 2020 rankade SEB Investment Management som ett av de fem bästa fondbolagen i världen när det kommer till att ha högst andel kvinnliga fondförvaltare, bland fondbolag i motsvarande storlek.

Kan ni berätta mer om strategin och de mest spännande innehaven i fonden?

Vi gallrar fram bolag genom en avancerad urvalsprocess som baseras på flera olika faktorer. Här använder vi bland annat data från en av de ledande leverantörerna av jämställdhetsdata, Equileap, men vi använder också intern ESG-data som SEB Investment Management tar fram. Faktorer som vi bland annat tittar på är hur jämn fördelningen är mellan män och kvinnor i styrelse och i ledande positioner och hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor ser ut på företagen. Vi beaktar även huruvida bolagen, i sin verksamhet eller produkter och tjänster, främjar FN:s hållbarhetsmål relaterade till jämlikhet och inkludering. Därefter väljs de bolag som är högst rankade relativt sin jämförelsegrupp in.

Bolagen vi investerar i skapar förutsättningar för likabehandling av sin personal och är duktiga på att hantera jämställdhetsfrågor. Här är Mirvac group, en australiensisk fastighetskoncern, ett bra exempel. De anser att deras personal är deras mest värdefulla tillgång vilket vi kan se i deras arbete i att stänga lönegapet mellan män och kvinnor, och att skapa en representation på 50/50 vad gäller representation i styrelsen samt i ledande befattningar.

Det kan även vara bolag som skapar produkter eller tjänster som kan bidra till en mer jämställd värld, exempelvis inom utbildning eller hälsa. Det kan handla om företag som jobbar med tillgång till sjukvård via nya digitala lösningar, eller försäkringar för grupper som idag inte har försäkring. Ett annat exempel är digital inkludering, det vill säga företag som jobbar med att stänga skillnaden i internetanvändning mellan kvinnor och män. Vi investerar även i företag som tillhandahåller barnomsorg och på så sätt möjliggör en mer jämställd arbetsmarknad på marknader som inte har det idag.

Vad kan man förvänta sig som investerare i fonden?

Fonden är en global aktiefond och bör kunna prestera i linje med andra globala aktiefonder. Vi tror dessutom att bolag som aktivt arbetar med jämställdhet och inkludering kommer stå bättre rustade i en framtid när krav på kompetent och välmående personal blir allt viktigare. Ett exempel är att en dålig arbetsplats där anställda känner sig otrygga eller till och med diskriminerade inte kan kompensera med högre löner för att attrahera morgondagens talanger. Trenden i samhället går allt mer mot att vi värdesätter mjuka värden på vår arbetsplats och den trenden bara accelererar.

Vad är era bästa tips för ett långsiktigt fondsparande?

För ett långsiktigt sparande så tycker vi att en bred exponering mot den globala aktiemarknaden är en bra grund i portföljen. Det är viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Eftersom det här är sparande över lång tid så tycker vi att man bör tänka på hur pengarna investeras från ett hållbarhetsperspektiv. Vi har alla en bild av hur vi skulle vilja att samhället fungerade i framtiden och då är det naturligt att spara på ett sådant sätt som främjar det.


Vill du investera i fonden? Du hittar mer information här.
Din avgift: 1,07% hos SAVR
Ordinarie avgift: 1,73%SEB Investment Management är en av Nordens ledande kapitalförvaltare. De förvaltar idag runt 831 miljarder kronor genom över 140 fonder, och erbjuder allt ifrån breda lösningar till nischfonder i tillgångsslag som aktier, räntor, hedgefonder, råvaror och private equity.

SEB har även ett stort fokus på att förbättra och utveckla deras arbete inom hållbarhet, och har som mål att hela deras förvaltade kapital ska vara placerat koldioxidneutralt år 2040. Dessutom fokuserar deras nya fond, SEB Global Equal Opportunity Fund, på bolag som bedöms vara bättre än sina konkurrenter på att hantera jämställdhet och mångfald i sina organisationer. Vi har träffat fondens två förvaltare Mirella Zetoun och Andreas Johansson, för att ta reda på mer om fondens strategi och vad man kan förvänta sig som investerare.

Alla investeringar i fonder och värdepapper innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Hej Mirella och Andreas! Hur kom det sig att ni startade SEB Global Equal Opportunity Fund?

Det är två katalysatorer som fick denna fond att växa fram. Först och främst har intresset bland kunder för att kunna investera i jämställdhet ökat samtidigt som bredden och kvaliteten på data om hur företag hanterar jämställdhet har förbättrats. Vi blev också förvånade över hur stora brister företagen uppvisade när det kommer till jämställdhet till och med i Sverige, där vi ofta tänker att vi har kommit väldigt långt i de här frågorna. Med den här typen av fond där vi investerar i jämställdhet och inkludering, hoppas vi kunna hjälpa till att påverka samhället i en positiv riktning och snabba på utvecklingen.

Jämställdhet är en viktig fråga hos SEB Investment Management. Ett exempel på detta är att den brittiska nyhetsbyrån Citywire 2020 rankade SEB Investment Management som ett av de fem bästa fondbolagen i världen när det kommer till att ha högst andel kvinnliga fondförvaltare, bland fondbolag i motsvarande storlek.

Kan ni berätta mer om strategin och de mest spännande innehaven i fonden?

Vi gallrar fram bolag genom en avancerad urvalsprocess som baseras på flera olika faktorer. Här använder vi bland annat data från en av de ledande leverantörerna av jämställdhetsdata, Equileap, men vi använder också intern ESG-data som SEB Investment Management tar fram. Faktorer som vi bland annat tittar på är hur jämn fördelningen är mellan män och kvinnor i styrelse och i ledande positioner och hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor ser ut på företagen. Vi beaktar även huruvida bolagen, i sin verksamhet eller produkter och tjänster, främjar FN:s hållbarhetsmål relaterade till jämlikhet och inkludering. Därefter väljs de bolag som är högst rankade relativt sin jämförelsegrupp in.

Bolagen vi investerar i skapar förutsättningar för likabehandling av sin personal och är duktiga på att hantera jämställdhetsfrågor. Här är Mirvac group, en australiensisk fastighetskoncern, ett bra exempel. De anser att deras personal är deras mest värdefulla tillgång vilket vi kan se i deras arbete i att stänga lönegapet mellan män och kvinnor, och att skapa en representation på 50/50 vad gäller representation i styrelsen samt i ledande befattningar.

Det kan även vara bolag som skapar produkter eller tjänster som kan bidra till en mer jämställd värld, exempelvis inom utbildning eller hälsa. Det kan handla om företag som jobbar med tillgång till sjukvård via nya digitala lösningar, eller försäkringar för grupper som idag inte har försäkring. Ett annat exempel är digital inkludering, det vill säga företag som jobbar med att stänga skillnaden i internetanvändning mellan kvinnor och män. Vi investerar även i företag som tillhandahåller barnomsorg och på så sätt möjliggör en mer jämställd arbetsmarknad på marknader som inte har det idag.

Vad kan man förvänta sig som investerare i fonden?

Fonden är en global aktiefond och bör kunna prestera i linje med andra globala aktiefonder. Vi tror dessutom att bolag som aktivt arbetar med jämställdhet och inkludering kommer stå bättre rustade i en framtid när krav på kompetent och välmående personal blir allt viktigare. Ett exempel är att en dålig arbetsplats där anställda känner sig otrygga eller till och med diskriminerade inte kan kompensera med högre löner för att attrahera morgondagens talanger. Trenden i samhället går allt mer mot att vi värdesätter mjuka värden på vår arbetsplats och den trenden bara accelererar.

Vad är era bästa tips för ett långsiktigt fondsparande?

För ett långsiktigt sparande så tycker vi att en bred exponering mot den globala aktiemarknaden är en bra grund i portföljen. Det är viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Eftersom det här är sparande över lång tid så tycker vi att man bör tänka på hur pengarna investeras från ett hållbarhetsperspektiv. Vi har alla en bild av hur vi skulle vilja att samhället fungerade i framtiden och då är det naturligt att spara på ett sådant sätt som främjar det.


Vill du investera i fonden? Du hittar mer information här.
Din avgift: 1,07% hos SAVR
Ordinarie avgift: 1,73%SEB Investment Management är en av Nordens ledande kapitalförvaltare. De förvaltar idag runt 831 miljarder kronor genom över 140 fonder, och erbjuder allt ifrån breda lösningar till nischfonder i tillgångsslag som aktier, räntor, hedgefonder, råvaror och private equity.

SEB har även ett stort fokus på att förbättra och utveckla deras arbete inom hållbarhet, och har som mål att hela deras förvaltade kapital ska vara placerat koldioxidneutralt år 2040. Dessutom fokuserar deras nya fond, SEB Global Equal Opportunity Fund, på bolag som bedöms vara bättre än sina konkurrenter på att hantera jämställdhet och mångfald i sina organisationer. Vi har träffat fondens två förvaltare Mirella Zetoun och Andreas Johansson, för att ta reda på mer om fondens strategi och vad man kan förvänta sig som investerare.

Alla investeringar i fonder och värdepapper innebär en risk och ditt sparande kan både öka och minska i värde.

Hej Mirella och Andreas! Hur kom det sig att ni startade SEB Global Equal Opportunity Fund?

Det är två katalysatorer som fick denna fond att växa fram. Först och främst har intresset bland kunder för att kunna investera i jämställdhet ökat samtidigt som bredden och kvaliteten på data om hur företag hanterar jämställdhet har förbättrats. Vi blev också förvånade över hur stora brister företagen uppvisade när det kommer till jämställdhet till och med i Sverige, där vi ofta tänker att vi har kommit väldigt långt i de här frågorna. Med den här typen av fond där vi investerar i jämställdhet och inkludering, hoppas vi kunna hjälpa till att påverka samhället i en positiv riktning och snabba på utvecklingen.

Jämställdhet är en viktig fråga hos SEB Investment Management. Ett exempel på detta är att den brittiska nyhetsbyrån Citywire 2020 rankade SEB Investment Management som ett av de fem bästa fondbolagen i världen när det kommer till att ha högst andel kvinnliga fondförvaltare, bland fondbolag i motsvarande storlek.

Kan ni berätta mer om strategin och de mest spännande innehaven i fonden?

Vi gallrar fram bolag genom en avancerad urvalsprocess som baseras på flera olika faktorer. Här använder vi bland annat data från en av de ledande leverantörerna av jämställdhetsdata, Equileap, men vi använder också intern ESG-data som SEB Investment Management tar fram. Faktorer som vi bland annat tittar på är hur jämn fördelningen är mellan män och kvinnor i styrelse och i ledande positioner och hur löneskillnaderna mellan män och kvinnor ser ut på företagen. Vi beaktar även huruvida bolagen, i sin verksamhet eller produkter och tjänster, främjar FN:s hållbarhetsmål relaterade till jämlikhet och inkludering. Därefter väljs de bolag som är högst rankade relativt sin jämförelsegrupp in.

Bolagen vi investerar i skapar förutsättningar för likabehandling av sin personal och är duktiga på att hantera jämställdhetsfrågor. Här är Mirvac group, en australiensisk fastighetskoncern, ett bra exempel. De anser att deras personal är deras mest värdefulla tillgång vilket vi kan se i deras arbete i att stänga lönegapet mellan män och kvinnor, och att skapa en representation på 50/50 vad gäller representation i styrelsen samt i ledande befattningar.

Det kan även vara bolag som skapar produkter eller tjänster som kan bidra till en mer jämställd värld, exempelvis inom utbildning eller hälsa. Det kan handla om företag som jobbar med tillgång till sjukvård via nya digitala lösningar, eller försäkringar för grupper som idag inte har försäkring. Ett annat exempel är digital inkludering, det vill säga företag som jobbar med att stänga skillnaden i internetanvändning mellan kvinnor och män. Vi investerar även i företag som tillhandahåller barnomsorg och på så sätt möjliggör en mer jämställd arbetsmarknad på marknader som inte har det idag.

Vad kan man förvänta sig som investerare i fonden?

Fonden är en global aktiefond och bör kunna prestera i linje med andra globala aktiefonder. Vi tror dessutom att bolag som aktivt arbetar med jämställdhet och inkludering kommer stå bättre rustade i en framtid när krav på kompetent och välmående personal blir allt viktigare. Ett exempel är att en dålig arbetsplats där anställda känner sig otrygga eller till och med diskriminerade inte kan kompensera med högre löner för att attrahera morgondagens talanger. Trenden i samhället går allt mer mot att vi värdesätter mjuka värden på vår arbetsplats och den trenden bara accelererar.

Vad är era bästa tips för ett långsiktigt fondsparande?

För ett långsiktigt sparande så tycker vi att en bred exponering mot den globala aktiemarknaden är en bra grund i portföljen. Det är viktigt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Eftersom det här är sparande över lång tid så tycker vi att man bör tänka på hur pengarna investeras från ett hållbarhetsperspektiv. Vi har alla en bild av hur vi skulle vilja att samhället fungerade i framtiden och då är det naturligt att spara på ett sådant sätt som främjar det.


Vill du investera i fonden? Du hittar mer information här.
Din avgift: 1,07% hos SAVR
Ordinarie avgift: 1,73%Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk