Fondförvaltarna: Detta tittar vi på först i en bolagsrapport

Fondförvaltarna: Detta tittar vi på först i en bolagsrapport

Fondförvaltarna: Detta tittar vi på först i en bolagsrapport

Sep 18, 2023

Sep 18, 2023

Sep 18, 2023

Sep 18, 2023

Sep 18, 2023

Sep 18, 2023

Fondpapper
Fondpapper
Fondpapper
Fondpapper
Fondpapper
Fondpapper

Varje år sammanställer aktiebolag sina bokslut i en offentlig årsredovisning. En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, och för större företag ingår även en kassaflödesanalys.

Varje år sammanställer aktiebolag sina bokslut i en offentlig årsredovisning. En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, och för större företag ingår även en kassaflödesanalys.

Varje år sammanställer aktiebolag sina bokslut i en offentlig årsredovisning. En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, och för större företag ingår även en kassaflödesanalys.

Varje år sammanställer aktiebolag sina bokslut i en offentlig årsredovisning. En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, och för större företag ingår även en kassaflödesanalys.

Varje år sammanställer aktiebolag sina bokslut i en offentlig årsredovisning. En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, och för större företag ingår även en kassaflödesanalys.

Varje år sammanställer aktiebolag sina bokslut i en offentlig årsredovisning. En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, och för större företag ingår även en kassaflödesanalys.

Varje år sammanställer aktiebolag sina bokslut i en offentlig årsredovisning. En årsredovisning består av balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse, och för större företag ingår även en kassaflödesanalys.

Balansräkningen redovisar hur bolaget mår ekonomiskt vid en viss tidpunkt genom att sammanställa vilka tillgångar, skulder och eget kapital företaget har. Resultaträkningen listar företagets intäkter och kostnader, och på så sätt kan man se hur bolaget presterat under året. I noterna hittar du detaljer om hur företaget har bestämt värden och kostnader, exempelvis om föremål har minskat i värde under tiden. I förvaltarberättelsen får du en översikt över vilka betydande händelser som har påverkat utvecklingen under året, och genom att läsa kassaflödesanalysen förstår du hur företagets ekonomi rört sig under en period. Alla delar kan vara av värde när man vill analysera ett bolag, men finns det någon del som är mer intressant än de övriga? Vi har frågat tre fondförvaltare om vilken del de tittar på allra först.

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Jag tittar på organisk tillväxt, marginaler och kassaflöden. Utvecklingen av organisk tillväxt och marginal ger en bra indikation om bolaget är på rätt väg. Sedan vill man gärna att kassaflödet ska spegla vinsten över tid, annars är det något som inte stämmer. Kassaflödet har varit en het potatis senaste året där många bolag tvingats bygga mycket lager som en konsekvens av komponentbrist. Det viktiga är att man förstår varför kassaflödet inte levererar och att man kan se en förbättring framåt."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"När vi följer upp rapporter fokuserar vi på vad siffrorna säger för våra långsiktiga antaganden. Bolag har bra och dåliga kvartal och man ska komma ihåg att i en bolagsvärdering utgör ett enskilt år 10-12% av ett bolags värde. Vårt fokus är istället att se om det är något i rapporten som påverkar våra mer långsiktiga antaganden i termer av marknadens tillväxt, bolagets marknadsandelar och lönsamheten. Vi landar då vid vad vi kallar markörer för den (i våra ögon) uthålliga trenden och jämför detta med våra antaganden. Finner vi oväntade utfall går vi vidare och kontrollerar våra grundantaganden."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Jag börjar alltid med att titta på bolagets resultaträkning och kassaflöde för att se vad de faktiska rapporterade siffor visade. Därefter läser jag Vd-ordet och går igenom eventuell segmentsredovisning som bättre förklarar utvecklingen. I slutändan är det kassaflödet som är viktigast. Det är kassaflödet som finansierar alla kostnader, investeringar och utdelningar som är det som driver den långsiktig aktieutvecklingen. Fastighetsbolag och banker/finansbolag har en annan rapporteringsstruktur än vanliga rörelsedrivande bolag. I dessa fall är kassaflödesrapporten inte lika viktig, utan resultat- och balansräkning är där jag lägger mitt fokus."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Balansräkningen redovisar hur bolaget mår ekonomiskt vid en viss tidpunkt genom att sammanställa vilka tillgångar, skulder och eget kapital företaget har. Resultaträkningen listar företagets intäkter och kostnader, och på så sätt kan man se hur bolaget presterat under året. I noterna hittar du detaljer om hur företaget har bestämt värden och kostnader, exempelvis om föremål har minskat i värde under tiden. I förvaltarberättelsen får du en översikt över vilka betydande händelser som har påverkat utvecklingen under året, och genom att läsa kassaflödesanalysen förstår du hur företagets ekonomi rört sig under en period. Alla delar kan vara av värde när man vill analysera ett bolag, men finns det någon del som är mer intressant än de övriga? Vi har frågat tre fondförvaltare om vilken del de tittar på allra först.

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Jag tittar på organisk tillväxt, marginaler och kassaflöden. Utvecklingen av organisk tillväxt och marginal ger en bra indikation om bolaget är på rätt väg. Sedan vill man gärna att kassaflödet ska spegla vinsten över tid, annars är det något som inte stämmer. Kassaflödet har varit en het potatis senaste året där många bolag tvingats bygga mycket lager som en konsekvens av komponentbrist. Det viktiga är att man förstår varför kassaflödet inte levererar och att man kan se en förbättring framåt."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"När vi följer upp rapporter fokuserar vi på vad siffrorna säger för våra långsiktiga antaganden. Bolag har bra och dåliga kvartal och man ska komma ihåg att i en bolagsvärdering utgör ett enskilt år 10-12% av ett bolags värde. Vårt fokus är istället att se om det är något i rapporten som påverkar våra mer långsiktiga antaganden i termer av marknadens tillväxt, bolagets marknadsandelar och lönsamheten. Vi landar då vid vad vi kallar markörer för den (i våra ögon) uthålliga trenden och jämför detta med våra antaganden. Finner vi oväntade utfall går vi vidare och kontrollerar våra grundantaganden."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Jag börjar alltid med att titta på bolagets resultaträkning och kassaflöde för att se vad de faktiska rapporterade siffor visade. Därefter läser jag Vd-ordet och går igenom eventuell segmentsredovisning som bättre förklarar utvecklingen. I slutändan är det kassaflödet som är viktigast. Det är kassaflödet som finansierar alla kostnader, investeringar och utdelningar som är det som driver den långsiktig aktieutvecklingen. Fastighetsbolag och banker/finansbolag har en annan rapporteringsstruktur än vanliga rörelsedrivande bolag. I dessa fall är kassaflödesrapporten inte lika viktig, utan resultat- och balansräkning är där jag lägger mitt fokus."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Balansräkningen redovisar hur bolaget mår ekonomiskt vid en viss tidpunkt genom att sammanställa vilka tillgångar, skulder och eget kapital företaget har. Resultaträkningen listar företagets intäkter och kostnader, och på så sätt kan man se hur bolaget presterat under året. I noterna hittar du detaljer om hur företaget har bestämt värden och kostnader, exempelvis om föremål har minskat i värde under tiden. I förvaltarberättelsen får du en översikt över vilka betydande händelser som har påverkat utvecklingen under året, och genom att läsa kassaflödesanalysen förstår du hur företagets ekonomi rört sig under en period. Alla delar kan vara av värde när man vill analysera ett bolag, men finns det någon del som är mer intressant än de övriga? Vi har frågat tre fondförvaltare om vilken del de tittar på allra först.

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Jag tittar på organisk tillväxt, marginaler och kassaflöden. Utvecklingen av organisk tillväxt och marginal ger en bra indikation om bolaget är på rätt väg. Sedan vill man gärna att kassaflödet ska spegla vinsten över tid, annars är det något som inte stämmer. Kassaflödet har varit en het potatis senaste året där många bolag tvingats bygga mycket lager som en konsekvens av komponentbrist. Det viktiga är att man förstår varför kassaflödet inte levererar och att man kan se en förbättring framåt."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"När vi följer upp rapporter fokuserar vi på vad siffrorna säger för våra långsiktiga antaganden. Bolag har bra och dåliga kvartal och man ska komma ihåg att i en bolagsvärdering utgör ett enskilt år 10-12% av ett bolags värde. Vårt fokus är istället att se om det är något i rapporten som påverkar våra mer långsiktiga antaganden i termer av marknadens tillväxt, bolagets marknadsandelar och lönsamheten. Vi landar då vid vad vi kallar markörer för den (i våra ögon) uthålliga trenden och jämför detta med våra antaganden. Finner vi oväntade utfall går vi vidare och kontrollerar våra grundantaganden."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Jag börjar alltid med att titta på bolagets resultaträkning och kassaflöde för att se vad de faktiska rapporterade siffor visade. Därefter läser jag Vd-ordet och går igenom eventuell segmentsredovisning som bättre förklarar utvecklingen. I slutändan är det kassaflödet som är viktigast. Det är kassaflödet som finansierar alla kostnader, investeringar och utdelningar som är det som driver den långsiktig aktieutvecklingen. Fastighetsbolag och banker/finansbolag har en annan rapporteringsstruktur än vanliga rörelsedrivande bolag. I dessa fall är kassaflödesrapporten inte lika viktig, utan resultat- och balansräkning är där jag lägger mitt fokus."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk