Fondförvaltarna: Så viktigt är marknadssentimentet för oss

Fondförvaltarna: Så viktigt är marknadssentimentet för oss

Fondförvaltarna: Så viktigt är marknadssentimentet för oss

Sep 11, 2023

Sep 11, 2023

Sep 11, 2023

Sep 11, 2023

Sep 11, 2023

Sep 11, 2023

Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower

Den övergripande känslan och attityden hos investerare gentemot aktiemarknaden och dess framtida utveckling kallas för marknadssentiment.

Den övergripande känslan och attityden hos investerare gentemot aktiemarknaden och dess framtida utveckling kallas för marknadssentiment.

Den övergripande känslan och attityden hos investerare gentemot aktiemarknaden och dess framtida utveckling kallas för marknadssentiment.

Den övergripande känslan och attityden hos investerare gentemot aktiemarknaden och dess framtida utveckling kallas för marknadssentiment.

Den övergripande känslan och attityden hos investerare gentemot aktiemarknaden och dess framtida utveckling kallas för marknadssentiment.

Den övergripande känslan och attityden hos investerare gentemot aktiemarknaden och dess framtida utveckling kallas för marknadssentiment.

Den övergripande känslan och attityden hos investerare gentemot aktiemarknaden och dess framtida utveckling kallas för marknadssentiment.

Det är en kollektiv känsla som speglar hur aktörer på börsen upplever möjligheter och risker, vilket ofta påverkar priserna på aktiemarknaden. Vi har pratat med tre fondförvaltare för att få inblick i hur mycket de påverkas av marknadssentimentet.

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Jag förvaltar ju en mixfond där allokeringen är en viktig parameter för att nå överavkastning över tid. Så absolut är marknadssentimentet en del i allokeringsbeslutet. Att våga vikta upp aktier när det känns som tuffast där ute och våga skala ner aktievikten när börsen känns övervärderad är en del av min vardag."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"Vår favoritposition är att köpa bra bolag i tider när investerare är oroliga (och marknadssentimentet lågt). Vi arbetar enligt tankeprocessen 3W (which, why, when). "Which" är vår screeningprocess; bolag som av olika anledningar hamnar under vår radar. "Why" handlar om att förstå varför vi erbjuds denna fantastiska investeringsmöjlighet. Om vi inte förstår varför så avstår vi – man ska aldrig köpa något enbart för att det är billigt. "When" handlar om timingen. Vi kan ha identifierat ett alldeles för billigt bolag, där vi förstår varför bolaget är billigt, men där anledningen innebär ett osäkerhetsmoment som vi ej ser slutet på och därmed inte kan kvantifiera. Det är ett exempel på när vi väntar med en investering, trots att det ur ett fundamentalt perspektiv ter sig som en god idé att investera. När vi har en uppfattning om vad som kan vända utvecklingen kan vi bygga en spelplan och avgöra när det i våra ögon är en god idé att positionera oss utan att ta onödig risk."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Jag har inte hittat något tillförlitligt sätt att förutspå huruvida sentimentet är på väg att förbättras eller försämras. Däremot så följer vi värderingen av bolagen noga, och överdrivet positivt eller negativt sentiment kan göra att en aktie har på tok för låg eller hög värdering i relation till sin vinstutveckling. Dessa anomalier är viktiga för våra investeringsbeslut."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Det är en kollektiv känsla som speglar hur aktörer på börsen upplever möjligheter och risker, vilket ofta påverkar priserna på aktiemarknaden. Vi har pratat med tre fondförvaltare för att få inblick i hur mycket de påverkas av marknadssentimentet.

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Jag förvaltar ju en mixfond där allokeringen är en viktig parameter för att nå överavkastning över tid. Så absolut är marknadssentimentet en del i allokeringsbeslutet. Att våga vikta upp aktier när det känns som tuffast där ute och våga skala ner aktievikten när börsen känns övervärderad är en del av min vardag."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"Vår favoritposition är att köpa bra bolag i tider när investerare är oroliga (och marknadssentimentet lågt). Vi arbetar enligt tankeprocessen 3W (which, why, when). "Which" är vår screeningprocess; bolag som av olika anledningar hamnar under vår radar. "Why" handlar om att förstå varför vi erbjuds denna fantastiska investeringsmöjlighet. Om vi inte förstår varför så avstår vi – man ska aldrig köpa något enbart för att det är billigt. "When" handlar om timingen. Vi kan ha identifierat ett alldeles för billigt bolag, där vi förstår varför bolaget är billigt, men där anledningen innebär ett osäkerhetsmoment som vi ej ser slutet på och därmed inte kan kvantifiera. Det är ett exempel på när vi väntar med en investering, trots att det ur ett fundamentalt perspektiv ter sig som en god idé att investera. När vi har en uppfattning om vad som kan vända utvecklingen kan vi bygga en spelplan och avgöra när det i våra ögon är en god idé att positionera oss utan att ta onödig risk."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Jag har inte hittat något tillförlitligt sätt att förutspå huruvida sentimentet är på väg att förbättras eller försämras. Däremot så följer vi värderingen av bolagen noga, och överdrivet positivt eller negativt sentiment kan göra att en aktie har på tok för låg eller hög värdering i relation till sin vinstutveckling. Dessa anomalier är viktiga för våra investeringsbeslut."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Det är en kollektiv känsla som speglar hur aktörer på börsen upplever möjligheter och risker, vilket ofta påverkar priserna på aktiemarknaden. Vi har pratat med tre fondförvaltare för att få inblick i hur mycket de påverkas av marknadssentimentet.

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Jag förvaltar ju en mixfond där allokeringen är en viktig parameter för att nå överavkastning över tid. Så absolut är marknadssentimentet en del i allokeringsbeslutet. Att våga vikta upp aktier när det känns som tuffast där ute och våga skala ner aktievikten när börsen känns övervärderad är en del av min vardag."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"Vår favoritposition är att köpa bra bolag i tider när investerare är oroliga (och marknadssentimentet lågt). Vi arbetar enligt tankeprocessen 3W (which, why, when). "Which" är vår screeningprocess; bolag som av olika anledningar hamnar under vår radar. "Why" handlar om att förstå varför vi erbjuds denna fantastiska investeringsmöjlighet. Om vi inte förstår varför så avstår vi – man ska aldrig köpa något enbart för att det är billigt. "When" handlar om timingen. Vi kan ha identifierat ett alldeles för billigt bolag, där vi förstår varför bolaget är billigt, men där anledningen innebär ett osäkerhetsmoment som vi ej ser slutet på och därmed inte kan kvantifiera. Det är ett exempel på när vi väntar med en investering, trots att det ur ett fundamentalt perspektiv ter sig som en god idé att investera. När vi har en uppfattning om vad som kan vända utvecklingen kan vi bygga en spelplan och avgöra när det i våra ögon är en god idé att positionera oss utan att ta onödig risk."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Jag har inte hittat något tillförlitligt sätt att förutspå huruvida sentimentet är på väg att förbättras eller försämras. Däremot så följer vi värderingen av bolagen noga, och överdrivet positivt eller negativt sentiment kan göra att en aktie har på tok för låg eller hög värdering i relation till sin vinstutveckling. Dessa anomalier är viktiga för våra investeringsbeslut."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk