Fondförvaltarna berättar: Så mycket risk kan du ta utifrån din ålder

Fondförvaltarna berättar: Så mycket risk kan du ta utifrån din ålder

Fondförvaltarna berättar: Så mycket risk kan du ta utifrån din ålder

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Handlar du fonder med låg risk, exempelvis räntefonder, är risken lägre för att du förlorar dina pengar. Du får däremot inte lika stor chans till hög avkastning, som om du hade investerat i aktiefonder - men då är risken också större att du förlorar pengarna. Många påstår att ju längre tid man vill spara, desto högre risk kan man ta. Skulle man däremot vilja spara på en kortare tidsperiod kan det därför vara en god idé ta lägre risk i sitt sparande.


Så, när man sparar – bör man ta hänsyn till sin egen ålder när det kommer till hur mycket risk man kan ta? Eller spelar det ingen roll? I del fyra av vår bloggserie "Fondförvaltarna berättar" får vi veta hur förvaltarna resonerar kring denna fråga."Tumregeln är: Sänk risken i portföljen när du närmar dig tiden då du behöver pengarna."
Magnus Alfredsson, Proethos Fond


"Du måste utgå från din egen riskvilja oavsett hur gammal du är och vilken sparhorisont du har. Kan du inte förlora pengarna du sparar ska du ha en stor andel räntor. Har du en längre horisont och är beredd att under perioder ha negativ avkastning ska du såklart ha en större andel aktier. Fördelen med aktier är att de historiskt har genererat högre avkastning och fördelen med räntor är att du har ett nedsideskydd, ofta garanterat av staten."
Petter Löfqvist, Humle Fonder


"Är man ung, eller medelålders, och inte behöver pengarna inom de närmaste fem åren så bör risknivån vara hög. Vi anser att den största risken är att inte vara på aktiemarknaden överhuvudtaget eftersom ett sparkonto gröper ur pengarnas värde över tid på grund av inflationen. Historiskt har aktiemarknaden genererat hög avkastning, även om det inte är någon garanti för framtida avkastning."
Carl Armfelt, TIN Fonder


"Om du är ung, och sparar till pensionen, kan du välja fonder med högre risk. Aktiemarknaden över tid brukar ge 8-10 procent om året. Små belopp över lång tid blir till slut stora belopp. Tänk dock på att om ditt mål är mer kortsiktigt, t.ex. nästa semesterresa eller ett bostadsköp i närtid, så ska du vara försiktig med aktiefonder. Tyvärr ger räntemarknaden numera mycket låg avkastning, men om man behöver pengarna i närtid är det kanske det enda alternativet bredvid bankkontot."
Mattias Martinsson, Tundra Fonder


"Som en generell regel kan man säga att man i ett långsiktig sparande, som sparande till sin pension, oftare har ”råd” att ta lite mer risk när man är yngre eftersom det då är längre tid innan pengarna ska användas. När börsen svänger är det större sannolikhet att den och ditt sparande hinner återhämta sig innan du behöver pengarna. Investeringar i aktier har generellt högre risk och svänger mer i form av upp- och nedgångar än investeringar i obligationer och räntor. Därför kan man som generell regel säga att man kan fördela en större del av sin portfölj i aktier när man är yngre och bör minska den andelen ju äldre man blir."
Isabella Chami, BlackRock


"Det varierar från person till person. Generellt så gäller det att anpassa portföljen till den individuella riskviljan och förmågan att hantera värdeminskningar. Letar man exempelvis lägenhet med planen att köpa en inom kort ska pengarna inte vara på börsen. Börsen kan gå upp och ner och investeringar bör alltid göras på lång sikt, d.v.s. längre än fem år. Man ska inte ta mer risk än att man kan sova gott om natten även om värdet i portföljen tillfälligt gått ner. Tänker man pension så kan man ta mycket risk när man är ung och mindre risk när man är äldre."
Jonathan Schönbäck, ODIN Fonder


Handlar du fonder med låg risk, exempelvis räntefonder, är risken lägre för att du förlorar dina pengar. Du får däremot inte lika stor chans till hög avkastning, som om du hade investerat i aktiefonder - men då är risken också större att du förlorar pengarna. Många påstår att ju längre tid man vill spara, desto högre risk kan man ta. Skulle man däremot vilja spara på en kortare tidsperiod kan det därför vara en god idé ta lägre risk i sitt sparande.


Så, när man sparar – bör man ta hänsyn till sin egen ålder när det kommer till hur mycket risk man kan ta? Eller spelar det ingen roll? I del fyra av vår bloggserie "Fondförvaltarna berättar" får vi veta hur förvaltarna resonerar kring denna fråga."Tumregeln är: Sänk risken i portföljen när du närmar dig tiden då du behöver pengarna."
Magnus Alfredsson, Proethos Fond


"Du måste utgå från din egen riskvilja oavsett hur gammal du är och vilken sparhorisont du har. Kan du inte förlora pengarna du sparar ska du ha en stor andel räntor. Har du en längre horisont och är beredd att under perioder ha negativ avkastning ska du såklart ha en större andel aktier. Fördelen med aktier är att de historiskt har genererat högre avkastning och fördelen med räntor är att du har ett nedsideskydd, ofta garanterat av staten."
Petter Löfqvist, Humle Fonder


"Är man ung, eller medelålders, och inte behöver pengarna inom de närmaste fem åren så bör risknivån vara hög. Vi anser att den största risken är att inte vara på aktiemarknaden överhuvudtaget eftersom ett sparkonto gröper ur pengarnas värde över tid på grund av inflationen. Historiskt har aktiemarknaden genererat hög avkastning, även om det inte är någon garanti för framtida avkastning."
Carl Armfelt, TIN Fonder


"Om du är ung, och sparar till pensionen, kan du välja fonder med högre risk. Aktiemarknaden över tid brukar ge 8-10 procent om året. Små belopp över lång tid blir till slut stora belopp. Tänk dock på att om ditt mål är mer kortsiktigt, t.ex. nästa semesterresa eller ett bostadsköp i närtid, så ska du vara försiktig med aktiefonder. Tyvärr ger räntemarknaden numera mycket låg avkastning, men om man behöver pengarna i närtid är det kanske det enda alternativet bredvid bankkontot."
Mattias Martinsson, Tundra Fonder


"Som en generell regel kan man säga att man i ett långsiktig sparande, som sparande till sin pension, oftare har ”råd” att ta lite mer risk när man är yngre eftersom det då är längre tid innan pengarna ska användas. När börsen svänger är det större sannolikhet att den och ditt sparande hinner återhämta sig innan du behöver pengarna. Investeringar i aktier har generellt högre risk och svänger mer i form av upp- och nedgångar än investeringar i obligationer och räntor. Därför kan man som generell regel säga att man kan fördela en större del av sin portfölj i aktier när man är yngre och bör minska den andelen ju äldre man blir."
Isabella Chami, BlackRock


"Det varierar från person till person. Generellt så gäller det att anpassa portföljen till den individuella riskviljan och förmågan att hantera värdeminskningar. Letar man exempelvis lägenhet med planen att köpa en inom kort ska pengarna inte vara på börsen. Börsen kan gå upp och ner och investeringar bör alltid göras på lång sikt, d.v.s. längre än fem år. Man ska inte ta mer risk än att man kan sova gott om natten även om värdet i portföljen tillfälligt gått ner. Tänker man pension så kan man ta mycket risk när man är ung och mindre risk när man är äldre."
Jonathan Schönbäck, ODIN Fonder


Handlar du fonder med låg risk, exempelvis räntefonder, är risken lägre för att du förlorar dina pengar. Du får däremot inte lika stor chans till hög avkastning, som om du hade investerat i aktiefonder - men då är risken också större att du förlorar pengarna. Många påstår att ju längre tid man vill spara, desto högre risk kan man ta. Skulle man däremot vilja spara på en kortare tidsperiod kan det därför vara en god idé ta lägre risk i sitt sparande.


Så, när man sparar – bör man ta hänsyn till sin egen ålder när det kommer till hur mycket risk man kan ta? Eller spelar det ingen roll? I del fyra av vår bloggserie "Fondförvaltarna berättar" får vi veta hur förvaltarna resonerar kring denna fråga."Tumregeln är: Sänk risken i portföljen när du närmar dig tiden då du behöver pengarna."
Magnus Alfredsson, Proethos Fond


"Du måste utgå från din egen riskvilja oavsett hur gammal du är och vilken sparhorisont du har. Kan du inte förlora pengarna du sparar ska du ha en stor andel räntor. Har du en längre horisont och är beredd att under perioder ha negativ avkastning ska du såklart ha en större andel aktier. Fördelen med aktier är att de historiskt har genererat högre avkastning och fördelen med räntor är att du har ett nedsideskydd, ofta garanterat av staten."
Petter Löfqvist, Humle Fonder


"Är man ung, eller medelålders, och inte behöver pengarna inom de närmaste fem åren så bör risknivån vara hög. Vi anser att den största risken är att inte vara på aktiemarknaden överhuvudtaget eftersom ett sparkonto gröper ur pengarnas värde över tid på grund av inflationen. Historiskt har aktiemarknaden genererat hög avkastning, även om det inte är någon garanti för framtida avkastning."
Carl Armfelt, TIN Fonder


"Om du är ung, och sparar till pensionen, kan du välja fonder med högre risk. Aktiemarknaden över tid brukar ge 8-10 procent om året. Små belopp över lång tid blir till slut stora belopp. Tänk dock på att om ditt mål är mer kortsiktigt, t.ex. nästa semesterresa eller ett bostadsköp i närtid, så ska du vara försiktig med aktiefonder. Tyvärr ger räntemarknaden numera mycket låg avkastning, men om man behöver pengarna i närtid är det kanske det enda alternativet bredvid bankkontot."
Mattias Martinsson, Tundra Fonder


"Som en generell regel kan man säga att man i ett långsiktig sparande, som sparande till sin pension, oftare har ”råd” att ta lite mer risk när man är yngre eftersom det då är längre tid innan pengarna ska användas. När börsen svänger är det större sannolikhet att den och ditt sparande hinner återhämta sig innan du behöver pengarna. Investeringar i aktier har generellt högre risk och svänger mer i form av upp- och nedgångar än investeringar i obligationer och räntor. Därför kan man som generell regel säga att man kan fördela en större del av sin portfölj i aktier när man är yngre och bör minska den andelen ju äldre man blir."
Isabella Chami, BlackRock


"Det varierar från person till person. Generellt så gäller det att anpassa portföljen till den individuella riskviljan och förmågan att hantera värdeminskningar. Letar man exempelvis lägenhet med planen att köpa en inom kort ska pengarna inte vara på börsen. Börsen kan gå upp och ner och investeringar bör alltid göras på lång sikt, d.v.s. längre än fem år. Man ska inte ta mer risk än att man kan sova gott om natten även om värdet i portföljen tillfälligt gått ner. Tänker man pension så kan man ta mycket risk när man är ung och mindre risk när man är äldre."
Jonathan Schönbäck, ODIN Fonder


Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk