Sparekonomen: Mäns finansiella självförtroende ökar – kvinnors minskar

Sparekonomen: Mäns finansiella självförtroende ökar – kvinnors minskar

Sparekonomen: Mäns finansiella självförtroende ökar – kvinnors minskar

Jul 11, 2022

Jul 11, 2022

Jul 11, 2022

Jul 11, 2022

Jul 11, 2022

Jul 11, 2022

Att ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och påverka sin ekonomi är en viktig fråga för jämställdheten. Även om det procentuellt är nästan lika många kvinnor som män som fondsparar, är det fler kvinnor som upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper för att fatta egna beslut kring sitt sparande och hellre litar på andras råd.

Detta visar en undersökning som Fondbolagens förening nyligen publicerade i samarbete med Kantar Sifo Prospera. Stora skillnader mellan könen märks också i vilken risk man är beredd att ta med sina investeringar. Uppgifterna stärker SAVR:s egen undersökning Fondbarometern från 2021 där liknande slutsatser kunde dras.

Enligt Fondspararnas förening sparar ungefär 67 procent av kvinnor och 69 procent av män i fonder. Det kan se jämställt ut, men det är ändå viktigt att just andelen kvinnor som sparar privat ökar, då de halkar efter ekonomiskt eftersom de tjänar mindre än män. Enligt SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2022” uppgår kvinnors lön till 90 procent av männens. Tar man hänsyn till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, arbetar inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper så tjänar kvinnor 95 procent av det männen tjänar. Detta innebär att kvinnor behöver mer kapital för att kunna köpa en bostad på egen hand, blir mer sårbara vid en separation, samt får betydligt lägre pension än män. Utöver löneskillnaderna är ett underliggande problem att kvinnor lägger undan mindre pengar, tar mindre risker och inte ser över sina besparingar lika ofta som män. Generellt månadssparar även män högre summor än kvinnor; exempelvis sparar 16 procent av männen minst 5000 kronor i månaden, medan motsvarande siffra för kvinnor är nio procent.

Kvinnor har lägre finansiellt självförtroende

När det kommer till finansiellt självförtroende syns även där stora skillnader. Såväl 2021 som 2022 anser sig 88 procent av männen ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi för att kunna hantera och ta beslut kring sina egna pengar. För kvinnor har motsvarande siffra däremot sjunkit från 81 till 77 procent, vilket innebär att kvinnors finansiella självförtroende minskat från förra året.

Anser att de kan tillräckligt om privatekonomi för att kunna påverka sin egen ekonomi:

Detta ser vi bland annat exempel på när det gäller hur investeringsbeslut tas. Drygt hälften av männen väljer själv vilka fonder de ska investera i, medan endast 27 procent av kvinnor har förtroendet att själva bestämma var deras fondplaceringar ska göras. Kvinnor är snarare mer benägna att vända sig till sin bank, rådgivare eller fråga familj och bekanta om hur de bör investera sina pengar.

Letar aktivt själva upp fonder att investera i:

Våga ta risk

Vad könen prioriterar när det kommer till fonder skiljer sig också åt. Allra viktigast för kvinnorna (53 procent) när de väljer fond, är fondens risknivå. Ungefär en tredjedel föredrar en låg risk, medan runt hälften är beredda att ta högre risk för att få högre avkastning. Som jämförelse kan 75 procent av männen tänka sig att ta en högre risk för att få möjlighet till högre avkastning. Att kvinnor i högre grad väljer lågriskprodukter är ytterligare en faktor som håller tillbaka deras möjligheter att få en lika god ekonomisk utveckling som männen - eftersom hög risk generellt är förknippat med högre avkastning.

Håll koll på avgiften

Allra viktigast när männen väljer fonder är fondavgiften – en faktor som för kvinnor kommer först på tredje plats. Detta kan ha att göra med kunskapsskillnader. Enligt SAVR:s undersökning vet 57 procent av männen, och endast 36 procent av kvinnorna, vilka delar fondavgiften består av. Det finns en risk att kvinnor, på grund av bristande intresse eller kunskap, betalar mer i avgifter för sina fonder än vad männen gör, vilket i sin tur bidrar ytterligare till att kvinnor riskerar att hamna på ekonomisk efterkälke.

Som tur är behöver man inte vara expert på börsen — det räcker faktiskt gott med att ha grundläggande kunskaper för få det självförtroendet som behövs för att ge sparandet en extra skjuts. Förstår man effekten avgifter har på ens sparande kan man börja kika på de många alternativ som är bättre för ens investeringar. Det är också bra att att vara medveten om konceptet risk och förstå att den bör i mångt och mycket bestämmas av hur länge du vill spara och inte styras av hur stort kapital du har. Jag hoppas att dessa tips kan boosta ditt självförtroende till att våga ge dina pengar den bästa möjligheterna att växa 😊

/Sharon


Vill du lära dig mer om fonder och sparande? I Kunskapskällan har vi samlat artiklar som kan hjälpa dig att bli en bättre investerare.
Att ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och påverka sin ekonomi är en viktig fråga för jämställdheten. Även om det procentuellt är nästan lika många kvinnor som män som fondsparar, är det fler kvinnor som upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper för att fatta egna beslut kring sitt sparande och hellre litar på andras råd.

Detta visar en undersökning som Fondbolagens förening nyligen publicerade i samarbete med Kantar Sifo Prospera. Stora skillnader mellan könen märks också i vilken risk man är beredd att ta med sina investeringar. Uppgifterna stärker SAVR:s egen undersökning Fondbarometern från 2021 där liknande slutsatser kunde dras.

Enligt Fondspararnas förening sparar ungefär 67 procent av kvinnor och 69 procent av män i fonder. Det kan se jämställt ut, men det är ändå viktigt att just andelen kvinnor som sparar privat ökar, då de halkar efter ekonomiskt eftersom de tjänar mindre än män. Enligt SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2022” uppgår kvinnors lön till 90 procent av männens. Tar man hänsyn till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, arbetar inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper så tjänar kvinnor 95 procent av det männen tjänar. Detta innebär att kvinnor behöver mer kapital för att kunna köpa en bostad på egen hand, blir mer sårbara vid en separation, samt får betydligt lägre pension än män. Utöver löneskillnaderna är ett underliggande problem att kvinnor lägger undan mindre pengar, tar mindre risker och inte ser över sina besparingar lika ofta som män. Generellt månadssparar även män högre summor än kvinnor; exempelvis sparar 16 procent av männen minst 5000 kronor i månaden, medan motsvarande siffra för kvinnor är nio procent.

Kvinnor har lägre finansiellt självförtroende

När det kommer till finansiellt självförtroende syns även där stora skillnader. Såväl 2021 som 2022 anser sig 88 procent av männen ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi för att kunna hantera och ta beslut kring sina egna pengar. För kvinnor har motsvarande siffra däremot sjunkit från 81 till 77 procent, vilket innebär att kvinnors finansiella självförtroende minskat från förra året.

Anser att de kan tillräckligt om privatekonomi för att kunna påverka sin egen ekonomi:

Detta ser vi bland annat exempel på när det gäller hur investeringsbeslut tas. Drygt hälften av männen väljer själv vilka fonder de ska investera i, medan endast 27 procent av kvinnor har förtroendet att själva bestämma var deras fondplaceringar ska göras. Kvinnor är snarare mer benägna att vända sig till sin bank, rådgivare eller fråga familj och bekanta om hur de bör investera sina pengar.

Letar aktivt själva upp fonder att investera i:

Våga ta risk

Vad könen prioriterar när det kommer till fonder skiljer sig också åt. Allra viktigast för kvinnorna (53 procent) när de väljer fond, är fondens risknivå. Ungefär en tredjedel föredrar en låg risk, medan runt hälften är beredda att ta högre risk för att få högre avkastning. Som jämförelse kan 75 procent av männen tänka sig att ta en högre risk för att få möjlighet till högre avkastning. Att kvinnor i högre grad väljer lågriskprodukter är ytterligare en faktor som håller tillbaka deras möjligheter att få en lika god ekonomisk utveckling som männen - eftersom hög risk generellt är förknippat med högre avkastning.

Håll koll på avgiften

Allra viktigast när männen väljer fonder är fondavgiften – en faktor som för kvinnor kommer först på tredje plats. Detta kan ha att göra med kunskapsskillnader. Enligt SAVR:s undersökning vet 57 procent av männen, och endast 36 procent av kvinnorna, vilka delar fondavgiften består av. Det finns en risk att kvinnor, på grund av bristande intresse eller kunskap, betalar mer i avgifter för sina fonder än vad männen gör, vilket i sin tur bidrar ytterligare till att kvinnor riskerar att hamna på ekonomisk efterkälke.

Som tur är behöver man inte vara expert på börsen — det räcker faktiskt gott med att ha grundläggande kunskaper för få det självförtroendet som behövs för att ge sparandet en extra skjuts. Förstår man effekten avgifter har på ens sparande kan man börja kika på de många alternativ som är bättre för ens investeringar. Det är också bra att att vara medveten om konceptet risk och förstå att den bör i mångt och mycket bestämmas av hur länge du vill spara och inte styras av hur stort kapital du har. Jag hoppas att dessa tips kan boosta ditt självförtroende till att våga ge dina pengar den bästa möjligheterna att växa 😊

/Sharon


Vill du lära dig mer om fonder och sparande? I Kunskapskällan har vi samlat artiklar som kan hjälpa dig att bli en bättre investerare.
Att ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå och påverka sin ekonomi är en viktig fråga för jämställdheten. Även om det procentuellt är nästan lika många kvinnor som män som fondsparar, är det fler kvinnor som upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper för att fatta egna beslut kring sitt sparande och hellre litar på andras råd.

Detta visar en undersökning som Fondbolagens förening nyligen publicerade i samarbete med Kantar Sifo Prospera. Stora skillnader mellan könen märks också i vilken risk man är beredd att ta med sina investeringar. Uppgifterna stärker SAVR:s egen undersökning Fondbarometern från 2021 där liknande slutsatser kunde dras.

Enligt Fondspararnas förening sparar ungefär 67 procent av kvinnor och 69 procent av män i fonder. Det kan se jämställt ut, men det är ändå viktigt att just andelen kvinnor som sparar privat ökar, då de halkar efter ekonomiskt eftersom de tjänar mindre än män. Enligt SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män 2022” uppgår kvinnors lön till 90 procent av männens. Tar man hänsyn till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, arbetar inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper så tjänar kvinnor 95 procent av det männen tjänar. Detta innebär att kvinnor behöver mer kapital för att kunna köpa en bostad på egen hand, blir mer sårbara vid en separation, samt får betydligt lägre pension än män. Utöver löneskillnaderna är ett underliggande problem att kvinnor lägger undan mindre pengar, tar mindre risker och inte ser över sina besparingar lika ofta som män. Generellt månadssparar även män högre summor än kvinnor; exempelvis sparar 16 procent av männen minst 5000 kronor i månaden, medan motsvarande siffra för kvinnor är nio procent.

Kvinnor har lägre finansiellt självförtroende

När det kommer till finansiellt självförtroende syns även där stora skillnader. Såväl 2021 som 2022 anser sig 88 procent av männen ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi för att kunna hantera och ta beslut kring sina egna pengar. För kvinnor har motsvarande siffra däremot sjunkit från 81 till 77 procent, vilket innebär att kvinnors finansiella självförtroende minskat från förra året.

Anser att de kan tillräckligt om privatekonomi för att kunna påverka sin egen ekonomi:

Detta ser vi bland annat exempel på när det gäller hur investeringsbeslut tas. Drygt hälften av männen väljer själv vilka fonder de ska investera i, medan endast 27 procent av kvinnor har förtroendet att själva bestämma var deras fondplaceringar ska göras. Kvinnor är snarare mer benägna att vända sig till sin bank, rådgivare eller fråga familj och bekanta om hur de bör investera sina pengar.

Letar aktivt själva upp fonder att investera i:

Våga ta risk

Vad könen prioriterar när det kommer till fonder skiljer sig också åt. Allra viktigast för kvinnorna (53 procent) när de väljer fond, är fondens risknivå. Ungefär en tredjedel föredrar en låg risk, medan runt hälften är beredda att ta högre risk för att få högre avkastning. Som jämförelse kan 75 procent av männen tänka sig att ta en högre risk för att få möjlighet till högre avkastning. Att kvinnor i högre grad väljer lågriskprodukter är ytterligare en faktor som håller tillbaka deras möjligheter att få en lika god ekonomisk utveckling som männen - eftersom hög risk generellt är förknippat med högre avkastning.

Håll koll på avgiften

Allra viktigast när männen väljer fonder är fondavgiften – en faktor som för kvinnor kommer först på tredje plats. Detta kan ha att göra med kunskapsskillnader. Enligt SAVR:s undersökning vet 57 procent av männen, och endast 36 procent av kvinnorna, vilka delar fondavgiften består av. Det finns en risk att kvinnor, på grund av bristande intresse eller kunskap, betalar mer i avgifter för sina fonder än vad männen gör, vilket i sin tur bidrar ytterligare till att kvinnor riskerar att hamna på ekonomisk efterkälke.

Som tur är behöver man inte vara expert på börsen — det räcker faktiskt gott med att ha grundläggande kunskaper för få det självförtroendet som behövs för att ge sparandet en extra skjuts. Förstår man effekten avgifter har på ens sparande kan man börja kika på de många alternativ som är bättre för ens investeringar. Det är också bra att att vara medveten om konceptet risk och förstå att den bör i mångt och mycket bestämmas av hur länge du vill spara och inte styras av hur stort kapital du har. Jag hoppas att dessa tips kan boosta ditt självförtroende till att våga ge dina pengar den bästa möjligheterna att växa 😊

/Sharon


Vill du lära dig mer om fonder och sparande? I Kunskapskällan har vi samlat artiklar som kan hjälpa dig att bli en bättre investerare.
Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk