Nya flytträtter för tjänstepension

Nya flytträtter för tjänstepension

Nya flytträtter för tjänstepension

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

Historiskt har pensionsbolag haft möjlighet att helt och hållet låsa in tjänstepensioner, genom att neka kunder att flytta ut eller genom att ta ut skyhöga avgifter för att flytta pensionen till ett annat pensionsbolag. Nu har Riksdagen beslutat att ändringar ska göras.Vid två tidigare tillfällen har nya regler tillkommit angående de möjligheter sparare har att flytta tjänstepensioner mellan pensionsbolag. De första kom i januari 2020 och de andra i april förra året. Dessa regler innebar sammanfattningsvis att pensionsbolag inte längre har rätt att neka en kund att flytta sin tjänstepension, och det max får kosta 0,0127 prisbasbelopp, vilket är runt 600 kronor. Dessa regler gällde dock endast tjänstepensioner som är tecknats från och med juli 2007.

Den 18e maj meddelade Riksdagen att de beslutat att ytterligare ändringar ska göras. Den motion som röstades för innebär i stort att de flytträtter som tidigare introducerats även ska gälla för tjänstepensioner som är tecknade juni 2007 eller tidigare. I stort sett alla tjänstepensioner har alltså rätt att flyttas och avgiftstaket ska gälla oavsett när tjänstepensionen tecknats. Att inlåsningar försvinner är ytterligare steg i rätt riktning, vilket ger kunder en större bestämmanderätt över sitt egna tjänstepensionssparande.

Genom att flytta din tjänstepension har du chans att sänka dina löpande avgifter utan att byta fonder, vilket kan ge betydligt mycket mer i pension. För en snittkund hos SAVR skulle det innebära över 1,1 miljoner mer i pension – bara genom att flytta tjänstepensionen från ett klassisk pensionsbolag till oss.

Vill du veta hur mycket mer du kan få ut i pension? Läs mer här.

/Joakim Heidergren
Head of Pension and Insurance hos SAVR


Historiskt har pensionsbolag haft möjlighet att helt och hållet låsa in tjänstepensioner, genom att neka kunder att flytta ut eller genom att ta ut skyhöga avgifter för att flytta pensionen till ett annat pensionsbolag. Nu har Riksdagen beslutat att ändringar ska göras.Vid två tidigare tillfällen har nya regler tillkommit angående de möjligheter sparare har att flytta tjänstepensioner mellan pensionsbolag. De första kom i januari 2020 och de andra i april förra året. Dessa regler innebar sammanfattningsvis att pensionsbolag inte längre har rätt att neka en kund att flytta sin tjänstepension, och det max får kosta 0,0127 prisbasbelopp, vilket är runt 600 kronor. Dessa regler gällde dock endast tjänstepensioner som är tecknats från och med juli 2007.

Den 18e maj meddelade Riksdagen att de beslutat att ytterligare ändringar ska göras. Den motion som röstades för innebär i stort att de flytträtter som tidigare introducerats även ska gälla för tjänstepensioner som är tecknade juni 2007 eller tidigare. I stort sett alla tjänstepensioner har alltså rätt att flyttas och avgiftstaket ska gälla oavsett när tjänstepensionen tecknats. Att inlåsningar försvinner är ytterligare steg i rätt riktning, vilket ger kunder en större bestämmanderätt över sitt egna tjänstepensionssparande.

Genom att flytta din tjänstepension har du chans att sänka dina löpande avgifter utan att byta fonder, vilket kan ge betydligt mycket mer i pension. För en snittkund hos SAVR skulle det innebära över 1,1 miljoner mer i pension – bara genom att flytta tjänstepensionen från ett klassisk pensionsbolag till oss.

Vill du veta hur mycket mer du kan få ut i pension? Läs mer här.

/Joakim Heidergren
Head of Pension and Insurance hos SAVR


Historiskt har pensionsbolag haft möjlighet att helt och hållet låsa in tjänstepensioner, genom att neka kunder att flytta ut eller genom att ta ut skyhöga avgifter för att flytta pensionen till ett annat pensionsbolag. Nu har Riksdagen beslutat att ändringar ska göras.Vid två tidigare tillfällen har nya regler tillkommit angående de möjligheter sparare har att flytta tjänstepensioner mellan pensionsbolag. De första kom i januari 2020 och de andra i april förra året. Dessa regler innebar sammanfattningsvis att pensionsbolag inte längre har rätt att neka en kund att flytta sin tjänstepension, och det max får kosta 0,0127 prisbasbelopp, vilket är runt 600 kronor. Dessa regler gällde dock endast tjänstepensioner som är tecknats från och med juli 2007.

Den 18e maj meddelade Riksdagen att de beslutat att ytterligare ändringar ska göras. Den motion som röstades för innebär i stort att de flytträtter som tidigare introducerats även ska gälla för tjänstepensioner som är tecknade juni 2007 eller tidigare. I stort sett alla tjänstepensioner har alltså rätt att flyttas och avgiftstaket ska gälla oavsett när tjänstepensionen tecknats. Att inlåsningar försvinner är ytterligare steg i rätt riktning, vilket ger kunder en större bestämmanderätt över sitt egna tjänstepensionssparande.

Genom att flytta din tjänstepension har du chans att sänka dina löpande avgifter utan att byta fonder, vilket kan ge betydligt mycket mer i pension. För en snittkund hos SAVR skulle det innebära över 1,1 miljoner mer i pension – bara genom att flytta tjänstepensionen från ett klassisk pensionsbolag till oss.

Vill du veta hur mycket mer du kan få ut i pension? Läs mer här.

/Joakim Heidergren
Head of Pension and Insurance hos SAVR


Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk