The Behavior Gap: Irrationellt beteende på börsen kostar dig avkastning

The Behavior Gap: Irrationellt beteende på börsen kostar dig avkastning

The Behavior Gap: Irrationellt beteende på börsen kostar dig avkastning

May 22, 2022

May 22, 2022

May 22, 2022

May 22, 2022

May 22, 2022

May 22, 2022

Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower

Har du någon gång gjort en investering där din avkastning inte blev lika bra som den avkastning som investeringen i sig genererade? Det är lätt att skylla på ekonomin eller finansmarknaderna när vi förlorar pengar, men det verkliga problemet ligger i hur vi beter oss på börsen.

Har du någon gång gjort en investering där din avkastning inte blev lika bra som den avkastning som investeringen i sig genererade? Det är lätt att skylla på ekonomin eller finansmarknaderna när vi förlorar pengar, men det verkliga problemet ligger i hur vi beter oss på börsen.

Har du någon gång gjort en investering där din avkastning inte blev lika bra som den avkastning som investeringen i sig genererade? Det är lätt att skylla på ekonomin eller finansmarknaderna när vi förlorar pengar, men det verkliga problemet ligger i hur vi beter oss på börsen.

Har du någon gång gjort en investering där din avkastning inte blev lika bra som den avkastning som investeringen i sig genererade? Det är lätt att skylla på ekonomin eller finansmarknaderna när vi förlorar pengar, men det verkliga problemet ligger i hur vi beter oss på börsen.

Har du någon gång gjort en investering där din avkastning inte blev lika bra som den avkastning som investeringen i sig genererade? Det är lätt att skylla på ekonomin eller finansmarknaderna när vi förlorar pengar, men det verkliga problemet ligger i hur vi beter oss på börsen.

Har du någon gång gjort en investering där din avkastning inte blev lika bra som den avkastning som investeringen i sig genererade? Det är lätt att skylla på ekonomin eller finansmarknaderna när vi förlorar pengar, men det verkliga problemet ligger i hur vi beter oss på börsen.

Har du någon gång gjort en investering där din avkastning inte blev lika bra som den avkastning som investeringen i sig genererade? Det är lätt att skylla på ekonomin eller finansmarknaderna när vi förlorar pengar, men det verkliga problemet ligger i hur vi beter oss på börsen.

Som financial planner blev Carl Richards frustrerad när han såg hur människor lät känslor komma i vägen för smarta ekonomiska beslut. Han kallade detta fenomen “The Behavior Gap” – det vill säga skillnaden mellan det vi borde göra och det vi faktiskt gör. I sin bok The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money beskriver han mer ingående hur gapet uppstår och vad vi kan göra för att förhindra det.

The Behavior Gap är alltså skillnaden mellan den avkastning som man skulle kunna tjäna under en bestämd period, och den avkastning som man i verkligheten tjänar på just den investeringen. Richards menar att Investment returns mäter avkastningen du får när du investerar ett engångsbelopp i början av perioden och sedan låter kapitalet vara. Investor returns mäter däremot den avkastning du tjänar när du köper, byter eller säljer av dina investeringar under samma tidsintervall.

The Behavior Gap är ett resultat av irrationella beslut

The Behavior Gap kan bero på olika orsaker, eller ett sammanflöde av dem, men sammanfattningsvis handlar det om att man känslomässigt flyttar runt sina pengar efter vad som än händer på marknaden. Det kan vara destruktivt för din portfölj och därför kan det vara bra att känna till några av orsakerna till att gapet uppstår:

Bias (tankefel)

Ett vanligt misstag är att tro att din investering kommer att fortsätta gå bra eftersom den gått bra under den senaste tiden – något som kallas för närtidsbias. Ett sådant tankesätt kan också leda till bekräftelsebias, vilket innebär att man endast söker information som bekräftar det man redan tror och undviker att ta till sig det motsatta. Det är inte heller ovanligt att berömma sig själv när en investering är framgångsrik, men skylla på "otur" när det går sämre – ett tankesätt som kallas för självskattning.

Känslor

Att hålla sig rationell på börsen kan vara svårt. Under perioder där marknaden går bra är det lätt att vilja köpa mer, på samma sätt som man kan drabbas av känslan av att snabbt vilja sälja av allt när det går sämre. Men det är precis sådana kortsiktiga känslor som kan göra att du förlorar avkastning över tid. Om man jämför utvecklingen för ett världsindex med hur mycket insättningar och uttag som görs i globalfonder under samma period, så blir det tydligt att många tenderar att köpa på toppen och sälja på botten - och därmed avviker från sin långsiktiga strategi.

Högt risktagande

"Nothing sedates rationality like large doses of effortless money", sa Warren Buffet när IT-bubblan sprack i början på 2000-talet. Som investerare kan man känna sig frestad att öka sin risk när börsen går bra, eftersom de med högst risk får bäst avkastning vid dessa tillfällen. Problemet är bara att det är svårt att observera risk i goda tider, vilket gör att man blir sämre på att diversifiera sin portfölj. Därmed kan förlusten bli stor om marknaden skulle svänga.

Aktivitet

För att undvika obehag är det naturligt att vilja agera när oro uppstår. När det kommer till börsen handlar det oftast om att vi förlorar pengar i sämre tider, och då blir den snabba lösningen att sälja av innehavet i panik. Men sanningen är att de bästa börsdagarna oftast kommer i samband med de värsta, något som visat sig under exempelvis finanskrisen och Corona-pandemin. Att vara passiv istället för att agera i stress kan alltså leda till fördelaktig avkastning, även när börsen stormar som mest.

Så, hur undviker man The Behavior Gap?

Även om marknaden är osäker kan man vara säker på att den alltid återhämtar sig förr eller senare, något som kan vara bra att tänka på i sämre tider när man känner sig orolig. Kom ihåg att:

  • Sprid dina risker

  • Håll dig till en långsiktig strategi

  • Undvik att agera i panik

Vill du lära dig mer om långsiktiga investeringar?

Läs våra blogginlägg om hur du bygger en diversifierad portfölj och hur du vet om en fond är värd att investera i.

Som financial planner blev Carl Richards frustrerad när han såg hur människor lät känslor komma i vägen för smarta ekonomiska beslut. Han kallade detta fenomen “The Behavior Gap” – det vill säga skillnaden mellan det vi borde göra och det vi faktiskt gör. I sin bok The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money beskriver han mer ingående hur gapet uppstår och vad vi kan göra för att förhindra det.

The Behavior Gap är alltså skillnaden mellan den avkastning som man skulle kunna tjäna under en bestämd period, och den avkastning som man i verkligheten tjänar på just den investeringen. Richards menar att Investment returns mäter avkastningen du får när du investerar ett engångsbelopp i början av perioden och sedan låter kapitalet vara. Investor returns mäter däremot den avkastning du tjänar när du köper, byter eller säljer av dina investeringar under samma tidsintervall.

The Behavior Gap är ett resultat av irrationella beslut

The Behavior Gap kan bero på olika orsaker, eller ett sammanflöde av dem, men sammanfattningsvis handlar det om att man känslomässigt flyttar runt sina pengar efter vad som än händer på marknaden. Det kan vara destruktivt för din portfölj och därför kan det vara bra att känna till några av orsakerna till att gapet uppstår:

Bias (tankefel)

Ett vanligt misstag är att tro att din investering kommer att fortsätta gå bra eftersom den gått bra under den senaste tiden – något som kallas för närtidsbias. Ett sådant tankesätt kan också leda till bekräftelsebias, vilket innebär att man endast söker information som bekräftar det man redan tror och undviker att ta till sig det motsatta. Det är inte heller ovanligt att berömma sig själv när en investering är framgångsrik, men skylla på "otur" när det går sämre – ett tankesätt som kallas för självskattning.

Känslor

Att hålla sig rationell på börsen kan vara svårt. Under perioder där marknaden går bra är det lätt att vilja köpa mer, på samma sätt som man kan drabbas av känslan av att snabbt vilja sälja av allt när det går sämre. Men det är precis sådana kortsiktiga känslor som kan göra att du förlorar avkastning över tid. Om man jämför utvecklingen för ett världsindex med hur mycket insättningar och uttag som görs i globalfonder under samma period, så blir det tydligt att många tenderar att köpa på toppen och sälja på botten - och därmed avviker från sin långsiktiga strategi.

Högt risktagande

"Nothing sedates rationality like large doses of effortless money", sa Warren Buffet när IT-bubblan sprack i början på 2000-talet. Som investerare kan man känna sig frestad att öka sin risk när börsen går bra, eftersom de med högst risk får bäst avkastning vid dessa tillfällen. Problemet är bara att det är svårt att observera risk i goda tider, vilket gör att man blir sämre på att diversifiera sin portfölj. Därmed kan förlusten bli stor om marknaden skulle svänga.

Aktivitet

För att undvika obehag är det naturligt att vilja agera när oro uppstår. När det kommer till börsen handlar det oftast om att vi förlorar pengar i sämre tider, och då blir den snabba lösningen att sälja av innehavet i panik. Men sanningen är att de bästa börsdagarna oftast kommer i samband med de värsta, något som visat sig under exempelvis finanskrisen och Corona-pandemin. Att vara passiv istället för att agera i stress kan alltså leda till fördelaktig avkastning, även när börsen stormar som mest.

Så, hur undviker man The Behavior Gap?

Även om marknaden är osäker kan man vara säker på att den alltid återhämtar sig förr eller senare, något som kan vara bra att tänka på i sämre tider när man känner sig orolig. Kom ihåg att:

  • Sprid dina risker

  • Håll dig till en långsiktig strategi

  • Undvik att agera i panik

Vill du lära dig mer om långsiktiga investeringar?

Läs våra blogginlägg om hur du bygger en diversifierad portfölj och hur du vet om en fond är värd att investera i.

Som financial planner blev Carl Richards frustrerad när han såg hur människor lät känslor komma i vägen för smarta ekonomiska beslut. Han kallade detta fenomen “The Behavior Gap” – det vill säga skillnaden mellan det vi borde göra och det vi faktiskt gör. I sin bok The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money beskriver han mer ingående hur gapet uppstår och vad vi kan göra för att förhindra det.

The Behavior Gap är alltså skillnaden mellan den avkastning som man skulle kunna tjäna under en bestämd period, och den avkastning som man i verkligheten tjänar på just den investeringen. Richards menar att Investment returns mäter avkastningen du får när du investerar ett engångsbelopp i början av perioden och sedan låter kapitalet vara. Investor returns mäter däremot den avkastning du tjänar när du köper, byter eller säljer av dina investeringar under samma tidsintervall.

The Behavior Gap är ett resultat av irrationella beslut

The Behavior Gap kan bero på olika orsaker, eller ett sammanflöde av dem, men sammanfattningsvis handlar det om att man känslomässigt flyttar runt sina pengar efter vad som än händer på marknaden. Det kan vara destruktivt för din portfölj och därför kan det vara bra att känna till några av orsakerna till att gapet uppstår:

Bias (tankefel)

Ett vanligt misstag är att tro att din investering kommer att fortsätta gå bra eftersom den gått bra under den senaste tiden – något som kallas för närtidsbias. Ett sådant tankesätt kan också leda till bekräftelsebias, vilket innebär att man endast söker information som bekräftar det man redan tror och undviker att ta till sig det motsatta. Det är inte heller ovanligt att berömma sig själv när en investering är framgångsrik, men skylla på "otur" när det går sämre – ett tankesätt som kallas för självskattning.

Känslor

Att hålla sig rationell på börsen kan vara svårt. Under perioder där marknaden går bra är det lätt att vilja köpa mer, på samma sätt som man kan drabbas av känslan av att snabbt vilja sälja av allt när det går sämre. Men det är precis sådana kortsiktiga känslor som kan göra att du förlorar avkastning över tid. Om man jämför utvecklingen för ett världsindex med hur mycket insättningar och uttag som görs i globalfonder under samma period, så blir det tydligt att många tenderar att köpa på toppen och sälja på botten - och därmed avviker från sin långsiktiga strategi.

Högt risktagande

"Nothing sedates rationality like large doses of effortless money", sa Warren Buffet när IT-bubblan sprack i början på 2000-talet. Som investerare kan man känna sig frestad att öka sin risk när börsen går bra, eftersom de med högst risk får bäst avkastning vid dessa tillfällen. Problemet är bara att det är svårt att observera risk i goda tider, vilket gör att man blir sämre på att diversifiera sin portfölj. Därmed kan förlusten bli stor om marknaden skulle svänga.

Aktivitet

För att undvika obehag är det naturligt att vilja agera när oro uppstår. När det kommer till börsen handlar det oftast om att vi förlorar pengar i sämre tider, och då blir den snabba lösningen att sälja av innehavet i panik. Men sanningen är att de bästa börsdagarna oftast kommer i samband med de värsta, något som visat sig under exempelvis finanskrisen och Corona-pandemin. Att vara passiv istället för att agera i stress kan alltså leda till fördelaktig avkastning, även när börsen stormar som mest.

Så, hur undviker man The Behavior Gap?

Även om marknaden är osäker kan man vara säker på att den alltid återhämtar sig förr eller senare, något som kan vara bra att tänka på i sämre tider när man känner sig orolig. Kom ihåg att:

  • Sprid dina risker

  • Håll dig till en långsiktig strategi

  • Undvik att agera i panik

Vill du lära dig mer om långsiktiga investeringar?

Läs våra blogginlägg om hur du bygger en diversifierad portfölj och hur du vet om en fond är värd att investera i.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk