A- och B-aktier: Skillnaderna du behöver ha koll på innan du investerar

A- och B-aktier: Skillnaderna du behöver ha koll på innan du investerar

A- och B-aktier: Skillnaderna du behöver ha koll på innan du investerar

Många aktier på den svenska marknaden kommer i två varianter: A- och B-aktier. När du ska handla i aktier är det viktigt att förstå skillnaden mellan dessa, särskilt eftersom A-aktier vanligtvis kostar mer. Vad betalar du egentligen extra för och är det värde som A-aktiernas högre pris medför relevant för just dig som investerare?

Grundläggande skillnader mellan A- och B-aktier

I Sverige finns en tradition av att företag emitterar aktier, det vill säga ökar sitt aktieantal, i flera klasser. Detta har ofta gjorts av entreprenörer och grundande familjer för att se till att fortfarande behålla kontrollen över sitt bolag även när de blivit börsnoterade. Systemet att emittera aktier på detta sätt gör att företag kan ta in kapital från externa investerare utan att de ursprungliga ägarna förlorar för mycket makt i bolaget.

Den största skillnaden mellan A- och B-aktier är deras röstvärde på bolagsstämman. A-aktier ger normalt fler röster per aktie jämfört med B-aktier. Detta i sin tur innebär att ägare av A-aktier har större makt att påverka bolagets beslut och strategier än ägare av B-aktier.

Skillnaden i röststyrka kan ha stor inverkan på viktiga beslut inom bolagsstyrningen. Exempelvis kan A-aktiernas status ge sina ägare avgörande inflytande i till exempel frågor som val av styrelseledamöter och godkännande av företagsförvärv.

Utdelningspolicy för A- och B-aktier

Man skulle lätt kunna tro att det större röstvärdet i A-aktien skulle innebära högre utdelningar, men så är inte fallet. Trots skillnaden i röstvärde har dock A- och B-aktier ofta samma ekonomiska rättigheter till bolagets vinster, det vill säga samma rätt till utdelning.

Det kan vara bra att känna till för investerare som fokuserar på avkastning snarare än inflytande, eller har en utdelningsportfölj.

Om du står i valet och kvalet mellan att välja en A- eller B-aktie bör du med andra ord fråga dig själv vad som är viktigt för dig när du investerar i just detta specifika bolag. Om inflytande i bolagsbeslut är en avgörande faktor, så kan A-aktien vara mer relevant för dig. Om du inte prioriterar inflytande utan snarare ekonomisk avkastning, kan B-aktien vara ett bättre val för dig.

Skillnad i pris och likviditet

En grundläggande skillnad mellan A- och B-aktier är dess pris och likviditet. Som tidigare nämnts kostar A-aktier oftast mer än B-aktier på grund av det högre röstvärdet. Trots det högre priset är A-aktierna dock ofta mindre likvida jämfört med B-aktier

Likviditet i detta fall handlar om hur lätt eller svårt det är att handla en tillgång utan att påverka dess pris i betydande grad. B-aktier brukar innehas av ett större antal investerare, inklusive småsparare, vilket kan medföra högre likviditet; det är enklare att genomföra transaktioner med B-aktier snabbt och till pålitliga priser. A-aktier innehas ofta av stora långsiktiga ägare som inte säljer av sina innehav så frekvent, vilket gör att antalet tillgängliga A-aktier på marknaden kan vara begränsat.

Den högre omsättningen av B-aktier gör att de kan vara ett attraktivt val för investerare som söker enkelhet och flexibilitet. Likviditeten innebär att B-aktier oftast har en mindre skillnad mellan köp- och säljpris, vilket kan göra dem mer tilltalande för kortsiktiga investerare.

Din investeringsstrategi avgör val av aktie

A-aktier, med sitt högre röstvärde, kan föredras av de investerare som vill ha ett aktivt inflytande på bolagets ledning och beslut. Denna typ av aktie innehas därför vanligen av stora institutioner eller familjeägda bolag för att säkerställa att de kan påverka viktiga beslut som fusioner, förvärv och andra strategiska initiativ. Förståeligt nog krävs också ofta ett stort aktieinnehav för att ens röst ska ha ett avgörande inflytande på ett bolags beslut.

B-aktier å andra sidan är många gånger mer attraktiva för allmänheten och mindre investerare som värdesätter lägre inköpspris, högre likviditet, och lättare tillgång till aktiemarknaden högre än bolagsinflytande.

Sammanfattning:

  • A-aktier erbjuder fler röster per aktie jämfört med B-aktier, vilket ger sina ägare större inflytande över bolagets strategiska beslut och bolagsstyrning.

  • A-aktier kostar vanligtvis mer än B-aktier på grund av dess högre röstvärde, men är å andra sidan mindre likvida; det kan vara svårare att köpa och sälja A-aktier jämfört med B-aktier.

  • Trots skillnader i röstvärde har A- och B-aktier oftast rätt till samma utdelning.

  • A-aktier kan vara mer relevanta för investerare som vill ha inflytande på bolagsbeslut, medan B-aktier kan vara rätt väg att gå för investerare som värdesätter enkelhet och lägre pris.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk