Hur blir man rik?

Hur blir man rik?

Hur blir man rik?

“Hur blir man rik?” är en fråga som många nog har ställt sig vid något tillfälle. Det finns givetvis många sätt att gå tillväga på för att börja bygga sig en förmögenhet. Ett sätt kan vara att investera i värdepapper såsom fonder och aktier.

Ett sätt att förhålla sig till förmögenhetsuppbyggnad kan vara att utgå från ett långsiktigt sparperspektiv. Här kan du fokusera på att upprätta ett kontinuerligt sparande, bygga en diversifierad portfölj och ha tålamod under processens gång.

Det finns tyvärr inga genvägar till att bli rik, men nedan ger vi dig några sparrelaterade tips på vägen.


1. Kom igång, och håll igång, ditt sparande

Man brukar säga att den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan, den näst bästa tiden är nu. Detta är även applicerbart när det kommer till ditt sparande. Den bästa tiden att börja med ditt sparande är nu och historisk data pekar i många fall på att just tiden dina investeringar finns på marknaden ofta är viktigare än när du kliver in eller ur marknaden. Detta eftersom det har visat sig vara svårt att tajma marknaden – även för professionella investerare.

Genom att upprätta ett månadssparande handlar du kontinuerligt både under tider när värderingar på marknaden är förhållandevis höga och låga. Samtidigt begränsar du risken för att känslorna tar över i beslutsprocessen. Med detta i åtanke kan du därför med fördel automatisera ditt sparande. En riktlinje här kan vara att sikta på att spara 10% av din månatliga inkomst (gärna mer i perioder där omständigheterna tillåter).

För att säkerställa att du är konsekvent med ditt sparande är det bra att sätta upp sparmål och ha en tydlig plan för dig själv om varför du ska avstå från konsumtion till förmån för din framtid. För att detta ska vara hållbart på längre sikt bör du budgetera för sparandet och ta hänsyn till såväl inkomster som utgifter under planeringen.


2. Sprid riskerna

Diversifiera din portfölj genom att se till att den omfattar både olika branscher och geografiska regioner. Beroende på din sparhorisont och riskvilja kan portföljen även innehålla olika typer av tillgångsslag (såsom räntor) för att ytterligare riskspridning. Ett aktivt månadssparande bidrar även det till en diversifiering över tid. Här handlar det inte nödvändigtvis om att undvika risker då det finns ett samband mellan risk och förväntad avkastning. Det handlar mer om att inte ta onödiga risker och att kunna känna sig trygg i sin investeringsplan. Detta är något som kan vara hjälpsamt i perioder när det svänger kraftigt på börsen.

Ur detta avseende är fonder en bra sparform dels för att sprida riskerna på börsen och dels för att själva handeln i fonder i många avseenden är okomplicerad. Exempelvis finns det breda passivt förvaltade indexfonder som erbjuder en god riskspridning redan från start, dessutom till en förhållandevis låg avgift. Med ett väldiversifierat sparande kan du reducera den övergripande risken i ditt sparande men samtidigt ta del av möjligheten till avkastning.


3. Tänk långsiktigt och ha tålamod

Många tenderar att underskatta variabeln “tid” som faktiskt spelar en avgörande roll när det gäller investeringar på börsen. I synnerhet när det kommer till effekten av ränta på ränta. Denna effekt innebär i korta drag att ränta (avkastning i detta fall) fås på redan utbetald ränta som återinvesteras. Detta gör över tid att värdet på ditt kapital kan växa exponentiellt genom att avkastning fås på både själva sparbeloppet och den intjänade avkastningen. Bortsett från tidsaspekten är även den avkastningen och sparbeloppet viktiga faktorer som påverkar ränta på ränta-effekten.

I och med detta är det fullt realistiskt att bygga sig en förmögenhet givet att du sätter pengarna i arbete, har en lång sparhorisont och håller dig till din övergripande investeringsplan genom börsens upp- och nedgångar. Viktigt att ta i beaktande är att detta i olika utsträckning ställer krav på tålmodighet. Under denna process kan det också vara bra att hålla koll på hur innehaven i din portfölj utvecklas över tid och göra eventuella omplaceringar i takt med att innehaven förändras i värde. Anledningen till detta är för att dessa värdeförändringar kan påverka viktfördelningen i portföljen och då även den generella risknivån för ditt sparande.


Bli rik genom att skynda långsamt

Även om det inte är lika populärt att bli rik “långsamt” så kan sparande vara en klok väg att gå. Genom att upprätta ett diversifierat sparande med en generös sparhorisont kan du se dina pengar växa – givet att du har tålamod. Detta med stöd från vad Einstein av en anledning ska ha kallat för världens åttonde underverk, nämligen ränta på ränta-effekten.

Kom även ihåg att marknaden historiskt sett har rört sig upp och ned i olika perioder och cykler och detta är inte något som kommer att upphöra. Av den anledningen är den bästa tiden att börja med ditt sparande nu.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterad läsning
Månadsspara i fonder
Spara pengar
Så funkar ränta på ränta

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk