Fonder eller aktier – vad ska jag välja?

Fonder eller aktier – vad ska jag välja?

Fonder eller aktier – vad ska jag välja?

Vad är egentligen bäst att spara i – fonder eller aktier?

Det finns inget givet svar, utan beror förstås på vem du frågar och vilken sparprofil du har. Därför försöker vi här att gå till botten med skillnaden mellan fonder och aktier, så att du ska kunna ta ett beslut om vad som är bäst för dig och ditt sparande.

Skillnaden på fonder och aktier

Aktier och fonder är två olika sätt att investera i företag. När du köper en aktie, köper du en del av ett specifikt företag. När du köper en fond, köper du istället delar av många företag på samma gång – enligt svensk lag måste en fond innehålla minst 16 olika aktier, men kan innehålla ännu fler. Oavsett om du handlar med fonder eller aktier, så blir du en delägare i bolagen det gäller.

Enkelt kan sägas att när du köper en fond så köper du en del av en aktieportfölj som en fondförvaltare har satt ihop utifrån fondens inriktning, risk och strategi. Där tar fondbolaget ansvar för att sprida riskerna mellan olika företag i portföljen. Om du däremot köper enskilda aktier så är det du själv som sätter ihop portföljen, och också du som bör se till att där finns en riskspridning till exempel genom att köpa aktier från olika branscher och marknader. När du köper aktier och bygger din portfölj bör du, precis som en fondförvaltare, ha en strategi och en tanke om vilken risk du är villig att ta med dina investeringar.

När ska jag spara i fonder?

Att spara i fonder är ett förhållandevis enkelt sätt att investera. Med ett fondsparande lämnar du över mycket av besluten till andra personer istället för att ta dem själv – vilket kan vara både positivt eller negativt beroende på hur du är som person och hur intresserad du är av börsen och investeringar.

Om du köper en fond är det en fondförvaltare som väljer vilka företag som ska ingå i fonden, och hur fördelningen mellan dessa bolag ska se ut. Det är med andra ord fondförvaltaren som sköter riskspridningen i fonden, och ser till att rätt fördelning mellan bolag, marknader och branscher finns utifrån de löpande analyser som fondbolaget gör.

Självklart är det dock fortfarande du som har ansvaret för hur just din portfölj ser ut, genom att välja ut vilka fonder du faktiskt investerar i. För även om en fond i sig innehåller många företag, bör din fondportfölj bestå av fler fonder än en. Där har du också chans att påverka riskspridningen för just dina investeringar.

Fonder kan passa bättre för dig som

  • Vill överlåta delar av dina investeringar till någon annan – i detta fall en fondförvaltare

  • Vill sprida dina risker, men ändå ha chans till bra avkastning

  • Inte vill lägga så mycket tid på att analysera och optimera ditt sparande

Här kan du lära dig mer om hur fonder fungerar.

När ska jag spara i aktier?

När du sparar i aktier behöver du själv analysera och optimera ditt innehav för att sprida riskerna. Detta i sin tur innebär förstås att du dels behöver ha ett intresse för börsen, och dels inte har något emot att lägga ner lite tid på ditt sparande.

I gengäld för det extra arbetet och tiden du lägger ner, kan du istället ha chans till högre avkastning när du investerar i aktier jämfört med fonder. Du behöver inte heller betala de årliga fondavgifter som kommer med fondsparandet, utan betalar istället en courtageavgift i samband med att du köper aktien i fråga. Till skillnad från fondavgiften är courtaget en engångsavgift.

Aktier kan passa bättre för dig som

  • Har ett eget intresse för börsen och gärna lägger tid på ditt sparande

  • Är bekväm med att ta högre risk för chans till högre avkastning

  • Vill bestämma själv vilka företag du investerar i

Spara i fonder eller aktier – måste man välja?

Du behöver inte välja antingen fonder eller aktier, utan kan faktiskt kombinera de två. Om du väljer att spara i både fonder och aktier, kan du se fonderna som en bas i ditt sparande eftersom fonder automatiskt innebär en riskspridning. Aktierna däremot kan vara ett sätt att ge lite extra krydda till sparandet – antingen i form av att du köper företag som du är intresserad av och som du gärna vill följa och satsa på, eller i form av att de kan innebära högre chans till avkastning.

Om du är en nybörjare på investeringar kan det vara en god idé att, åtminstone till en början, lägga en större del av ditt sparande på fonder och en mindre på aktier. På det sättet får du chans att lära dig mer om hur aktier fungerar, men samtidigt ha fonderna som en krockkudde. På SAVR är det enkelt att komma igång med fondsparandet, och avgifterna är upp till 50% lägre än hos banker och nätbanker. Ju mer du lär dig och ju bekvämare du blir med aktier, kan du på det sättet välja att öka ditt aktiesparande.

Kom dock ihåg att investeringar, oavsett om det gäller fonder eller aktier, alltid innebär en risk och att det är upp till dig som sparare att justera den risken utifrån dig själv och dina egna förutsättningar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk