Vad är en blandfond?

Vad är en blandfond?

Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar både i aktier och i räntebärande värdepapper.

Detta i sin tur gör att såväl blandfondens risk samt dess chans till avkastning brukar hamna mittemellan aktiefonder och räntefonder.

Blandfondens fördelning påverkar dess risk

Hur en enskild blandfonds risk ser ut har ofta att göra med fördelningen i dess innehav. Om fonden innehåller en stor del aktier är dess risk ofta högre, medan en stor del räntor innebär lägre risk – men också lägre chans till avkastning.

Hur fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper ser ut i en enskild blandfond är upp till fondens förvaltare, och brukar framgå i fondens beskrivning.

Ofta är innehavets fördelning inte satt med fasta siffror, utan anges i ett spann.  Detta gör att fondförvaltaren inte är bunden till en viss fördelning utan istället kan ändra innehavet med hänsyn till omvärldsfaktorer, och därmed påverka fondens risk och förväntade avkastning om behov finns.

Blandfonders avgifter

Det är alltid viktigt att se över sina fondavgifter, och att man inte betalar för mycket för en fond i förhållande till dess avkastning. På SAVR är det enkelt att komma igång med fondsparandet, och avgifterna är upp till 50% lägre än hos banker och nätbanker.

Blandfonders avgifter påverkas av fördelningen av dess innehav, det vill säga hur stor del av blandfonden som består av aktier och hur stor del som består av räntor. Blandfonder kan vara förhållandevis dyra, varför det som alltid är viktigt att ta reda på fondens avgift innan du bestämmer dig för att investera i den.

Det finns såväl aktivt som passivt förvaltade blandfonder. Precis som för andra fonder gäller även här att aktivt förvaltade fonder ofta är dyrare än de som är passivt förvaltade. Fördelen med att välja en aktivt förvaltad fond, är att den högre fondavgiften förhoppningsvis vägs upp av att fonden presterar bättre än index, och därmed ger högre avkastning än en billigare, passivt förvaltad fond hade gjort. Här kan det vara bra att komma ihåg att fondernas resultat visas efter att fondavgiften är dragen.

När passar det att välja blandfonder?

Om du vill ha en fond som ger chans till högre avkastning utan att ta alltför stora risker, kan en blandfond vara rätt för din portfölj. Blandfondens aktier innebär en något högre risk men också högre chans till avkastning, medan dess räntebärande värdepapper gör att fonden blir mindre känslig för börsens nedgångar jämfört med en vanlig aktiefond.


Generationsfonder – blandfonden som anpassar risk efter din ålder

En generationsfond vänder sig till sparare i en viss åldersgrupp, och precis som en blandfond innehåller den både aktier och räntebärande värdepapper. I en generationsfond justeras andelen aktier och räntor beroende på hur lång tid dess sparare har kvar till pensionen: om spararna har långt kvar till pensionen innehåller fonden mer aktier. Ju närmare pensionsåldern spararna är, desto större del av innehavet består av räntebärande värdepapper.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk