Vad är en aktiefond?

En aktiefond placerar dina pengar i aktier, och fondens avkastning beror därmed på de underliggande aktiernas utveckling. Aktiefonder kan investera i olika branscher och regioner, och därmed erbjuda en bred variation för dig som sparare.

När bör du spara i aktiefonder?

Då de flesta aktiefonder innebär en högre risk än andra kategorier såsom räntefonder eller indexfonder, är de lämpligast för dig som har en lång sparhorisont, gärna på över fem år, och är villig att ta högre risk för möjlighet till högre avkastning.

Olika typer av aktiefonder

Det finns ett brett utbud av teman på aktiefonder att välja mellan. Många aktiefonder har en geografisk inriktning, exempelvis Asienfonder eller Sverigefonder. Det finns också många aktiefonder som har en viss bransch eller bolagstyp som investeringskategori, exempelvis teknikfonder, småbolagsfonder eller energifonder.

Aktiefonder vs indexfonder

Den stora skillnaden mellan en aktiefond och en indexfond är att förvaltarna för aktiefonder försöker få en avkastning som är högre än deras jämförelseindex, medan indexfondernas uppgift är att följa indexet. Aktiefonder är aktivt förvaltade medan indexfonder är passivt förvaltade.

Aktiefonder har ofta en högre fondavgift än indexfonder, men ger i gengäld också chans till högre avkastning. Man bör dock komma ihåg att aktiefonders utveckling svänger mer än indexfonder, vilket också innebär att risken för större dippar är större hos aktiefonder än indexfonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade länkar
Vad är en fond?
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en indexfond?
Vad är en hedgefond?
Vad är en räntefond?

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID