Vad är en räntefond?

Vad är en räntefond?

Vad är en räntefond?

En räntefond innebär att dina pengar placeras i räntebärande värdepapper, så som stadsobligationer och statsskuldsväxlar.

De har därför generellt lägre risk än andra typer av fonder, exempelvis aktiefonder. Räntefonderna delas in i olika kategorier baserat på vilken typ av värdepapper som pengarna placeras i, och påverkas därmed på olika sätt av det ekonomiska ränteläget.

Nedan förklarar vi mer om de olika typer av räntefonder som finns, så att du kan hitta räntefonder som passar just ditt sparande.

Korta räntefonder

En kort räntefond är en fond där löptiden på det räntebärande värdepappret är kortare än ett år, vilket till exempel gäller stadsskuldsväxlar. Den här typen av fond kallas ibland även likviditetsfond eller penningsmarknadsfond. Korta räntefonder har generellt lägre risk än de andra räntefonderna, och därför även begränsad potentiell avkastning.

Långa räntefonder

En lång räntefond innehåller räntebärande värdepapper som löper i mer än ett år, som exempelvis obligationer - vilket är anledningen till att långa räntefonder även brukar kallas obligationsfonder. Den här typen av räntefond är förknippad med en viss risk, men de kan också ge en bra värdeökning på lång sikt. Långa räntefonder är den bredaste typen av räntefond då fondens placeringar kan variera mycket i både risk och avkastning. Om marknadsräntan går upp kan räntefonden minska i värde, och om den går ner kan den öka i värde.

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder investerar i obligationer som är utställda av företag. I denna kategori kan fondernas risk och löptid variera enormt, då de har olika inriktning på sina placeringar.

Realräntefonder

Realräntefonder är något annorlunda än de andra räntefonderna. En realräntefond inriktar sig på att investera i obligationer som har extra långa löptider. Sådana obligationer ges ofta ut av staten och har ett inbyggt inflationsskydd. När löptiden går ut räknas även eventuella ändringar i inflationen in i återbetalningsbeloppet. På det här sättet kan du alltså värdesäkra ditt sparande mot eventuell inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar
Vad är en fond?
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en indexfond?
Vad är en hedgefond?
Vad är en aktiefond?

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk