Det här är Investor – Sveriges mest ägda bolag

Det här är Investor – Sveriges mest ägda bolag

Det här är Investor – Sveriges mest ägda bolag

Jun 29, 2023

Jun 29, 2023

Jun 29, 2023

Jun 29, 2023

Jun 29, 2023

Jun 29, 2023

Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower

Investor bildades 1916 och är ett svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg, genom de så kallade Wallenbergstiftelserna.

Investor bildades 1916 och är ett svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg, genom de så kallade Wallenbergstiftelserna.

Investor bildades 1916 och är ett svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg, genom de så kallade Wallenbergstiftelserna.

Investor bildades 1916 och är ett svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg, genom de så kallade Wallenbergstiftelserna.

Investor bildades 1916 och är ett svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg, genom de så kallade Wallenbergstiftelserna.

Investor bildades 1916 och är ett svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg, genom de så kallade Wallenbergstiftelserna.

Investor bildades 1916 och är ett svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg, genom de så kallade Wallenbergstiftelserna.

Idag är Investor Sveriges mest ägda bolag – omkring fem procent av hela befolkningen har aktien i sin portfölj, vilket motsvarar över en halv miljon ägare.

Källa: Euroclear: aktieägandet i Sverige 2022

Telia var länge det mest ägda bolaget i Sverige, men sedan 2021 har Investor legat i toppen.

Källa: Euroclears årssammanställningar 2018-2022

Investors investeringar på 731 miljarder kronor är uppdelade inom tre affärsområden: noterade bolag, Patricia Industries och investeringar i EQT. I de noterade bolagen är Investor minoritetsägare och oftast den största aktieägaren. I dessa ingår till exempel Atlas Copco, AstraZeneca, SEB, Ericsson och SAAB. Patricia Industries investerar i och utvecklar de helägda dotterbolagen till Investor såsom Mölnlycke, Laborie och Permobil. EQT är en investeringsorganisation inom private equity som därtill förvaltar ett flertal specialiserade fonder, där Investor är en av grundarna och har investerat i de flesta av deras fonder sedan dess.

Källa: Investor AB "Våra företag" (2023-03-31)

Indexet SIXRX representerar Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelningar. Om du hade investerat hundra kronor på breda Stockholmsbörsen år 2003 hade dessa pengar vuxit till 1106 kronor idag. Hade du istället investerat pengarna i Investor hade de vuxit till 3083 kronor tjugo år senare.

Källa: Investor AB, bolagsstämma 2023

Investor är även Sveriges fjärde största bolag med ett börsvärde på 670 miljarder kronor.

Källa: Börskollen, största bolagen Sverige (2023-05-02)

Vill du investera i Investor? Här är ett urval av de fonder på vår plattform med innehav i aktien.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Total avgift: 0,22 %
(4 % billigare hos SAVR)

Sensor Sverige Focus A
Total avgift: 0,91 %
(46 % billigare hos SAVR)

SEB Nordenfond
Total avgift: 0,85 %
(40 % billigare hos SAVR)

Idag är Investor Sveriges mest ägda bolag – omkring fem procent av hela befolkningen har aktien i sin portfölj, vilket motsvarar över en halv miljon ägare.

Källa: Euroclear: aktieägandet i Sverige 2022

Telia var länge det mest ägda bolaget i Sverige, men sedan 2021 har Investor legat i toppen.

Källa: Euroclears årssammanställningar 2018-2022

Investors investeringar på 731 miljarder kronor är uppdelade inom tre affärsområden: noterade bolag, Patricia Industries och investeringar i EQT. I de noterade bolagen är Investor minoritetsägare och oftast den största aktieägaren. I dessa ingår till exempel Atlas Copco, AstraZeneca, SEB, Ericsson och SAAB. Patricia Industries investerar i och utvecklar de helägda dotterbolagen till Investor såsom Mölnlycke, Laborie och Permobil. EQT är en investeringsorganisation inom private equity som därtill förvaltar ett flertal specialiserade fonder, där Investor är en av grundarna och har investerat i de flesta av deras fonder sedan dess.

Källa: Investor AB "Våra företag" (2023-03-31)

Indexet SIXRX representerar Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelningar. Om du hade investerat hundra kronor på breda Stockholmsbörsen år 2003 hade dessa pengar vuxit till 1106 kronor idag. Hade du istället investerat pengarna i Investor hade de vuxit till 3083 kronor tjugo år senare.

Källa: Investor AB, bolagsstämma 2023

Investor är även Sveriges fjärde största bolag med ett börsvärde på 670 miljarder kronor.

Källa: Börskollen, största bolagen Sverige (2023-05-02)

Vill du investera i Investor? Här är ett urval av de fonder på vår plattform med innehav i aktien.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Total avgift: 0,22 %
(4 % billigare hos SAVR)

Sensor Sverige Focus A
Total avgift: 0,91 %
(46 % billigare hos SAVR)

SEB Nordenfond
Total avgift: 0,85 %
(40 % billigare hos SAVR)

Idag är Investor Sveriges mest ägda bolag – omkring fem procent av hela befolkningen har aktien i sin portfölj, vilket motsvarar över en halv miljon ägare.

Källa: Euroclear: aktieägandet i Sverige 2022

Telia var länge det mest ägda bolaget i Sverige, men sedan 2021 har Investor legat i toppen.

Källa: Euroclears årssammanställningar 2018-2022

Investors investeringar på 731 miljarder kronor är uppdelade inom tre affärsområden: noterade bolag, Patricia Industries och investeringar i EQT. I de noterade bolagen är Investor minoritetsägare och oftast den största aktieägaren. I dessa ingår till exempel Atlas Copco, AstraZeneca, SEB, Ericsson och SAAB. Patricia Industries investerar i och utvecklar de helägda dotterbolagen till Investor såsom Mölnlycke, Laborie och Permobil. EQT är en investeringsorganisation inom private equity som därtill förvaltar ett flertal specialiserade fonder, där Investor är en av grundarna och har investerat i de flesta av deras fonder sedan dess.

Källa: Investor AB "Våra företag" (2023-03-31)

Indexet SIXRX representerar Stockholmsbörsen inklusive återinvesterade utdelningar. Om du hade investerat hundra kronor på breda Stockholmsbörsen år 2003 hade dessa pengar vuxit till 1106 kronor idag. Hade du istället investerat pengarna i Investor hade de vuxit till 3083 kronor tjugo år senare.

Källa: Investor AB, bolagsstämma 2023

Investor är även Sveriges fjärde största bolag med ett börsvärde på 670 miljarder kronor.

Källa: Börskollen, största bolagen Sverige (2023-05-02)

Vill du investera i Investor? Här är ett urval av de fonder på vår plattform med innehav i aktien.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Total avgift: 0,22 %
(4 % billigare hos SAVR)

Sensor Sverige Focus A
Total avgift: 0,91 %
(46 % billigare hos SAVR)

SEB Nordenfond
Total avgift: 0,85 %
(40 % billigare hos SAVR)

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk