Förvaltarna: Så kan AI förändra finansbranschen

Förvaltarna: Så kan AI förändra finansbranschen

Förvaltarna: Så kan AI förändra finansbranschen

Jul 3, 2023

Jul 3, 2023

Jul 3, 2023

Jul 3, 2023

Jul 3, 2023

Jul 3, 2023

Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower

Artificiell intelligens (AI) har skapat ett paradigmskifte, och tekniken förväntas ha en stor påverkan på hela vårt samhälle.

Artificiell intelligens (AI) har skapat ett paradigmskifte, och tekniken förväntas ha en stor påverkan på hela vårt samhälle.

Artificiell intelligens (AI) har skapat ett paradigmskifte, och tekniken förväntas ha en stor påverkan på hela vårt samhälle.

Artificiell intelligens (AI) har skapat ett paradigmskifte, och tekniken förväntas ha en stor påverkan på hela vårt samhälle.

Artificiell intelligens (AI) har skapat ett paradigmskifte, och tekniken förväntas ha en stor påverkan på hela vårt samhälle.

Artificiell intelligens (AI) har skapat ett paradigmskifte, och tekniken förväntas ha en stor påverkan på hela vårt samhälle.

Artificiell intelligens (AI) har skapat ett paradigmskifte, och tekniken förväntas ha en stor påverkan på hela vårt samhälle.

Men hur kan AI förändra finansbranschen? Och inom vilka andra områden tror fondförvaltarna att tekniken kan ha störst inverkan? Vi träffade experterna Filip Boman från Öhman Fonder och Carl Winnberg från Allianz Global Investors för att ta reda på hur de tänker kring det omtalade ämnet.

På vilket sätt tror ni att Artificiell Intelligens kan påverka finansbranschen?

Filip Boman, förvaltare, Öhman Global Growth
Öhman Fonder

"Jag tror AI kommer förändra alla branscher på något sätt och finansbranschen i synnerhet. Om vi fokuserar på mitt område, nämligen aktieförvaltning, så finns det redan förvaltare som använder AI som huvudsakligt verktyg i sin förvaltning men än så länge med blandat resultat. Jag ser det dock som troligt att de flesta förvaltare kommer använda sig av olika AI-baserade verktyg i sitt beslutsfattande inom några år. Vi har gått från att manuellt bedöma siffror, trender, affärsmodeller, ESG och företagsledningar till att alltmer göra detta kvantitativt och AI ger oss bara ytterligare ett förfinat sätt att fatta beslut. Vi på Öhman Fonder använder AI idag framför allt via algoritmer vid exekvering av handel i portföljerna."

"AI som investeringstema är däremot här i högsta grad just nu, även om jag gissar att tåget nog har gått för flera investeringar på kort sikt. Det behöver däremot inte betyda att vi inte ska fokusera på området men vi behöver vara mer kreativa."

"Det är uppenbart att bolag som bygger hårdvara och mjukvara för att träna AI-modeller är de stora vinnarna men aktierna har också reflekterat detta. Här är Nvidia mest självklar, men andra bolag som AMD och TSMC är också givna. Lite längre ner i värdekedjan finns testning av AI-chip och här finns till exempel japanska Advantest som är en av de största aktörerna på området. Längre ut på skalan kommer mindre komponenttillverkare och industriföretag såsom Atlas Copco som gynnas genom sina vakuumprodukter för halvledarindustrin. Vad gäller själva applikationerna så gynnas såklart Microsoft genom sitt ägande av OpenAI och integrering av ChatGPT med sökmotorn Bing. Idag har man bara några enstaka procent av sökmarknaden medan Google har över 90 procent. Det finns möjlighet till visst skifte. Framför allt kan Microsoft använda sig av olika AI-baserade assistenter och verktyg i sina molntjänster, programvaror och operativsystem med potentiellt väldigt stora effektiviseringsmöjligheter för användaren och därigenom försäljningspotential för Microsoft."

"Jag tror dock att det är för tidigt att bedöma klara vinnare inom applikationer och mjukvara. De flesta bolag kommer också att få stor konkurrens och inte ens de allra största bolagen går säkra. Se bara hur det lilla forskningsbolaget OpenAI revolutionerade generativ artificiell intelligens och fick AI på allas läppar och högst upp på företags agendor."

Carl Winnberg, Head of Wholesale Nordics
Allianz Global Investors

While ChatGPT and other generative AI tools have got recent "hype", Artificial Intelligence (AI) has been around for a long time and has impact across many industries. It is too early to know the full impact, however areas of focus include: ChatGPT and Bard, consumer facing assistants that people use to find information; health care - improving drug discovery; transportation - autonomous vehicles; travel booking; education; finance, etc. We need to understand what products will be created, will they be better than existing products, will they be priced higher, will they be built faster, will the costs of the infrastructure come down over time? Every sector and company is talking about use of AI today.

Vilka outforskade användningsområden ser ni för tekniken?

Filip Boman, förvaltare, Öhman Global Growth
Öhman Fonder

"Ett av de största användningsområdena för AI är effektiviseringar av manuella processer och arbetssätt vilket kan leda till stora produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för företag och samhällen. Det kommer även leda till utmaningar i form av ökad konkurrens och behov av att skapa nya jobb inom andra områden. Redovisning, programmering, marknadsföring, forskning, kundhantering är bara några områden där AI gör sitt intåg."

"Ett annat område där AI-teknik kan göra stor nytta är inom hälso- och sjukvård. Här kan man förbättra diagnostisering och prognoser för olika sjukdomar, analysera medicinska bilder som röntgenbilder, påskynda läkemedelsutveckling, samt hjälpa till med att övervaka patienter och förutse sjukdomsutbrott. Vi äger till exempel ett bolag som heter Certara som utvecklar AI/ML (machine learning) -mjukvara för biosimulation som kan minska och ersätta behovet av kliniska försök på människa. Mjukvaran kan extrapolera data till nya populationer, varna för effekter av samtidig medicinering och optimera dosering. Fas 3-studier som tidigare haft 5 000 patienter i studien kan nu göras med 1 000, och man optimerar också designen på studien för större sannolikhet för framgång. AI-mjukvaran skyndar därmed på läkemedelsutveckling med ett par år till vinst för patienter och förstås intäktsdrivande och kostnadsbesparande för läkemedelsbolagen. Det här är bara ett exempel, men AI är kanske det största hoppet vi har att kunna ta fram nya effektiva läkemedel och behandlingar samt kunna stoppa den negativa trenden med ökade sjukvårdskostnader globalt som andel av BNP."

Carl Winnberg, Head of Wholesale Nordics
Allianz Global Investors

"While early winners within the Tech sector are enablers within semiconductors and large scaled platforms where the workloads are processed, we think having proprietary data is critical and companies that have that will be well positioned."

"Potential losers could be jobs with routing and repetitive tasks like basic legal research, data analysis, homework data bases etc."

"There are also important questions around impact and risks to society and regulation that need to be figured out."

Vill du investera i Artificiell Intelligens? Här är ett urval av de fonder på vår plattform som fokuserar på tekniken:

Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR
Total avgift: 1,44 %
(35 % billigare hos SAVR)

Öhman Global Growth A
Total avgift: 1,10 %
(42 % billigare hos SAVR)

ODDO BHF Artificial Intllgnc CRw-EURH
Total avgift: 1,87 %
(32 % billigare hos SAVR)

SEB Artificial Intelligence C (USD)
Total avgift: 1,08 %
(38 % billigare hos SAVR)

Men hur kan AI förändra finansbranschen? Och inom vilka andra områden tror fondförvaltarna att tekniken kan ha störst inverkan? Vi träffade experterna Filip Boman från Öhman Fonder och Carl Winnberg från Allianz Global Investors för att ta reda på hur de tänker kring det omtalade ämnet.

På vilket sätt tror ni att Artificiell Intelligens kan påverka finansbranschen?

Filip Boman, förvaltare, Öhman Global Growth
Öhman Fonder

"Jag tror AI kommer förändra alla branscher på något sätt och finansbranschen i synnerhet. Om vi fokuserar på mitt område, nämligen aktieförvaltning, så finns det redan förvaltare som använder AI som huvudsakligt verktyg i sin förvaltning men än så länge med blandat resultat. Jag ser det dock som troligt att de flesta förvaltare kommer använda sig av olika AI-baserade verktyg i sitt beslutsfattande inom några år. Vi har gått från att manuellt bedöma siffror, trender, affärsmodeller, ESG och företagsledningar till att alltmer göra detta kvantitativt och AI ger oss bara ytterligare ett förfinat sätt att fatta beslut. Vi på Öhman Fonder använder AI idag framför allt via algoritmer vid exekvering av handel i portföljerna."

"AI som investeringstema är däremot här i högsta grad just nu, även om jag gissar att tåget nog har gått för flera investeringar på kort sikt. Det behöver däremot inte betyda att vi inte ska fokusera på området men vi behöver vara mer kreativa."

"Det är uppenbart att bolag som bygger hårdvara och mjukvara för att träna AI-modeller är de stora vinnarna men aktierna har också reflekterat detta. Här är Nvidia mest självklar, men andra bolag som AMD och TSMC är också givna. Lite längre ner i värdekedjan finns testning av AI-chip och här finns till exempel japanska Advantest som är en av de största aktörerna på området. Längre ut på skalan kommer mindre komponenttillverkare och industriföretag såsom Atlas Copco som gynnas genom sina vakuumprodukter för halvledarindustrin. Vad gäller själva applikationerna så gynnas såklart Microsoft genom sitt ägande av OpenAI och integrering av ChatGPT med sökmotorn Bing. Idag har man bara några enstaka procent av sökmarknaden medan Google har över 90 procent. Det finns möjlighet till visst skifte. Framför allt kan Microsoft använda sig av olika AI-baserade assistenter och verktyg i sina molntjänster, programvaror och operativsystem med potentiellt väldigt stora effektiviseringsmöjligheter för användaren och därigenom försäljningspotential för Microsoft."

"Jag tror dock att det är för tidigt att bedöma klara vinnare inom applikationer och mjukvara. De flesta bolag kommer också att få stor konkurrens och inte ens de allra största bolagen går säkra. Se bara hur det lilla forskningsbolaget OpenAI revolutionerade generativ artificiell intelligens och fick AI på allas läppar och högst upp på företags agendor."

Carl Winnberg, Head of Wholesale Nordics
Allianz Global Investors

While ChatGPT and other generative AI tools have got recent "hype", Artificial Intelligence (AI) has been around for a long time and has impact across many industries. It is too early to know the full impact, however areas of focus include: ChatGPT and Bard, consumer facing assistants that people use to find information; health care - improving drug discovery; transportation - autonomous vehicles; travel booking; education; finance, etc. We need to understand what products will be created, will they be better than existing products, will they be priced higher, will they be built faster, will the costs of the infrastructure come down over time? Every sector and company is talking about use of AI today.

Vilka outforskade användningsområden ser ni för tekniken?

Filip Boman, förvaltare, Öhman Global Growth
Öhman Fonder

"Ett av de största användningsområdena för AI är effektiviseringar av manuella processer och arbetssätt vilket kan leda till stora produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för företag och samhällen. Det kommer även leda till utmaningar i form av ökad konkurrens och behov av att skapa nya jobb inom andra områden. Redovisning, programmering, marknadsföring, forskning, kundhantering är bara några områden där AI gör sitt intåg."

"Ett annat område där AI-teknik kan göra stor nytta är inom hälso- och sjukvård. Här kan man förbättra diagnostisering och prognoser för olika sjukdomar, analysera medicinska bilder som röntgenbilder, påskynda läkemedelsutveckling, samt hjälpa till med att övervaka patienter och förutse sjukdomsutbrott. Vi äger till exempel ett bolag som heter Certara som utvecklar AI/ML (machine learning) -mjukvara för biosimulation som kan minska och ersätta behovet av kliniska försök på människa. Mjukvaran kan extrapolera data till nya populationer, varna för effekter av samtidig medicinering och optimera dosering. Fas 3-studier som tidigare haft 5 000 patienter i studien kan nu göras med 1 000, och man optimerar också designen på studien för större sannolikhet för framgång. AI-mjukvaran skyndar därmed på läkemedelsutveckling med ett par år till vinst för patienter och förstås intäktsdrivande och kostnadsbesparande för läkemedelsbolagen. Det här är bara ett exempel, men AI är kanske det största hoppet vi har att kunna ta fram nya effektiva läkemedel och behandlingar samt kunna stoppa den negativa trenden med ökade sjukvårdskostnader globalt som andel av BNP."

Carl Winnberg, Head of Wholesale Nordics
Allianz Global Investors

"While early winners within the Tech sector are enablers within semiconductors and large scaled platforms where the workloads are processed, we think having proprietary data is critical and companies that have that will be well positioned."

"Potential losers could be jobs with routing and repetitive tasks like basic legal research, data analysis, homework data bases etc."

"There are also important questions around impact and risks to society and regulation that need to be figured out."

Vill du investera i Artificiell Intelligens? Här är ett urval av de fonder på vår plattform som fokuserar på tekniken:

Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR
Total avgift: 1,44 %
(35 % billigare hos SAVR)

Öhman Global Growth A
Total avgift: 1,10 %
(42 % billigare hos SAVR)

ODDO BHF Artificial Intllgnc CRw-EURH
Total avgift: 1,87 %
(32 % billigare hos SAVR)

SEB Artificial Intelligence C (USD)
Total avgift: 1,08 %
(38 % billigare hos SAVR)

Men hur kan AI förändra finansbranschen? Och inom vilka andra områden tror fondförvaltarna att tekniken kan ha störst inverkan? Vi träffade experterna Filip Boman från Öhman Fonder och Carl Winnberg från Allianz Global Investors för att ta reda på hur de tänker kring det omtalade ämnet.

På vilket sätt tror ni att Artificiell Intelligens kan påverka finansbranschen?

Filip Boman, förvaltare, Öhman Global Growth
Öhman Fonder

"Jag tror AI kommer förändra alla branscher på något sätt och finansbranschen i synnerhet. Om vi fokuserar på mitt område, nämligen aktieförvaltning, så finns det redan förvaltare som använder AI som huvudsakligt verktyg i sin förvaltning men än så länge med blandat resultat. Jag ser det dock som troligt att de flesta förvaltare kommer använda sig av olika AI-baserade verktyg i sitt beslutsfattande inom några år. Vi har gått från att manuellt bedöma siffror, trender, affärsmodeller, ESG och företagsledningar till att alltmer göra detta kvantitativt och AI ger oss bara ytterligare ett förfinat sätt att fatta beslut. Vi på Öhman Fonder använder AI idag framför allt via algoritmer vid exekvering av handel i portföljerna."

"AI som investeringstema är däremot här i högsta grad just nu, även om jag gissar att tåget nog har gått för flera investeringar på kort sikt. Det behöver däremot inte betyda att vi inte ska fokusera på området men vi behöver vara mer kreativa."

"Det är uppenbart att bolag som bygger hårdvara och mjukvara för att träna AI-modeller är de stora vinnarna men aktierna har också reflekterat detta. Här är Nvidia mest självklar, men andra bolag som AMD och TSMC är också givna. Lite längre ner i värdekedjan finns testning av AI-chip och här finns till exempel japanska Advantest som är en av de största aktörerna på området. Längre ut på skalan kommer mindre komponenttillverkare och industriföretag såsom Atlas Copco som gynnas genom sina vakuumprodukter för halvledarindustrin. Vad gäller själva applikationerna så gynnas såklart Microsoft genom sitt ägande av OpenAI och integrering av ChatGPT med sökmotorn Bing. Idag har man bara några enstaka procent av sökmarknaden medan Google har över 90 procent. Det finns möjlighet till visst skifte. Framför allt kan Microsoft använda sig av olika AI-baserade assistenter och verktyg i sina molntjänster, programvaror och operativsystem med potentiellt väldigt stora effektiviseringsmöjligheter för användaren och därigenom försäljningspotential för Microsoft."

"Jag tror dock att det är för tidigt att bedöma klara vinnare inom applikationer och mjukvara. De flesta bolag kommer också att få stor konkurrens och inte ens de allra största bolagen går säkra. Se bara hur det lilla forskningsbolaget OpenAI revolutionerade generativ artificiell intelligens och fick AI på allas läppar och högst upp på företags agendor."

Carl Winnberg, Head of Wholesale Nordics
Allianz Global Investors

While ChatGPT and other generative AI tools have got recent "hype", Artificial Intelligence (AI) has been around for a long time and has impact across many industries. It is too early to know the full impact, however areas of focus include: ChatGPT and Bard, consumer facing assistants that people use to find information; health care - improving drug discovery; transportation - autonomous vehicles; travel booking; education; finance, etc. We need to understand what products will be created, will they be better than existing products, will they be priced higher, will they be built faster, will the costs of the infrastructure come down over time? Every sector and company is talking about use of AI today.

Vilka outforskade användningsområden ser ni för tekniken?

Filip Boman, förvaltare, Öhman Global Growth
Öhman Fonder

"Ett av de största användningsområdena för AI är effektiviseringar av manuella processer och arbetssätt vilket kan leda till stora produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för företag och samhällen. Det kommer även leda till utmaningar i form av ökad konkurrens och behov av att skapa nya jobb inom andra områden. Redovisning, programmering, marknadsföring, forskning, kundhantering är bara några områden där AI gör sitt intåg."

"Ett annat område där AI-teknik kan göra stor nytta är inom hälso- och sjukvård. Här kan man förbättra diagnostisering och prognoser för olika sjukdomar, analysera medicinska bilder som röntgenbilder, påskynda läkemedelsutveckling, samt hjälpa till med att övervaka patienter och förutse sjukdomsutbrott. Vi äger till exempel ett bolag som heter Certara som utvecklar AI/ML (machine learning) -mjukvara för biosimulation som kan minska och ersätta behovet av kliniska försök på människa. Mjukvaran kan extrapolera data till nya populationer, varna för effekter av samtidig medicinering och optimera dosering. Fas 3-studier som tidigare haft 5 000 patienter i studien kan nu göras med 1 000, och man optimerar också designen på studien för större sannolikhet för framgång. AI-mjukvaran skyndar därmed på läkemedelsutveckling med ett par år till vinst för patienter och förstås intäktsdrivande och kostnadsbesparande för läkemedelsbolagen. Det här är bara ett exempel, men AI är kanske det största hoppet vi har att kunna ta fram nya effektiva läkemedel och behandlingar samt kunna stoppa den negativa trenden med ökade sjukvårdskostnader globalt som andel av BNP."

Carl Winnberg, Head of Wholesale Nordics
Allianz Global Investors

"While early winners within the Tech sector are enablers within semiconductors and large scaled platforms where the workloads are processed, we think having proprietary data is critical and companies that have that will be well positioned."

"Potential losers could be jobs with routing and repetitive tasks like basic legal research, data analysis, homework data bases etc."

"There are also important questions around impact and risks to society and regulation that need to be figured out."

Vill du investera i Artificiell Intelligens? Här är ett urval av de fonder på vår plattform som fokuserar på tekniken:

Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR
Total avgift: 1,44 %
(35 % billigare hos SAVR)

Öhman Global Growth A
Total avgift: 1,10 %
(42 % billigare hos SAVR)

ODDO BHF Artificial Intllgnc CRw-EURH
Total avgift: 1,87 %
(32 % billigare hos SAVR)

SEB Artificial Intelligence C (USD)
Total avgift: 1,08 %
(38 % billigare hos SAVR)

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk