Fond i fokus: Franklin Technology Fund

Fond i fokus: Franklin Technology Fund

Fond i fokus: Franklin Technology Fund

Mar 31, 2022

Mar 31, 2022

Mar 31, 2022

Mar 31, 2022

Mar 31, 2022

Mar 31, 2022

Franklin Technology Fund är en fond som investerar i företag som skapar, implementerar eller kommersialiserar ny teknik som används för att öka produktiviteten eller skapa nya tjänster.


Förvaltaren Jonathan Curtis håller till på Franklin Tempeltons huvudkontor i San Mateo, Kalifornien. Han berättar bland annat om hur fonden skiljer sig mot svenska teknikfonder och vilken teknik som kommer vara viktigast att hålla koll på de kommande åren.


Hej Jonathan! Kan du berätta lite om investeringsstrategin för Franklin Technology Fund?

Franklin Equity Group, som förvaltar fonden, har en beprövad investeringsprocess. Investeringsstilen är en kombination av strategierna ”bottom-up” (detaljbaserad) och ”top-down” (helhetsbaserad). Förvaltarna börjar med en övergripande analys av en särskild sektor, identifierar attraktiva delsektorer och fokuserar därefter analysen på dessa segment innan de använder en bottom-up-analys för att identifiera de mest attraktiva aktierna.


Hur skiljer sig er strategi från teknikfonderna i Sverige? Finns det några fördelar med att vara baserade i Silicon Valley och arbeta nära de företag ni investerar i?

Investerare kan dra nytta av alla de fördelar som ett förstklassigt egenutvecklat investeringssteam för med sig. Teamet är baserat i San Mateo, i hjärtat av Silicon Valley. Läget för med sig många stora fördelar: närhet till ledande teknikbolag, forskningsuniversitet och riskkapitalbolag. Vi har fördelen att vara baserade i Sillicon Valley, epicentrum för teknisk innovation, riskkapital och private equity, och basen för ledande forskningsuniversitet samt många av världens mest kända teknikföretag.


Tror du att teknik som kategori kommer att fortsätta på sin senaste bana, som vi har kunnat se i fondens avkastning? Vilken teknik kommer enligt dig att vara viktigast att hålla koll på under de kommande åren?

Vi tror att en viktig fråga som investerare ställer sig är ”Hur länge kommer teknikens tillväxt att hålla i sig? Är den digitala transformationen förbi eller har den bara börjat?”. Vi befinner oss helt och hållet i stadiet ”att detta är bara början”, och vi ser betydande möjligheter inom digital transformation och dess underteman, som är (1) artificiell intelligens, maskininlärning och dataanalys; (2) ny handel; (3) programvara och säkra molntjänster; (4) digital mediatransformation och metaversumet; (5) digitalt kundengagemang; (6) fintech och digitala betalningar; (7) ”Sakernas internet” (IoT) och 5G; (8) elektrifiering och autonomi; (9) cybersäkerhet; och (10) arbetets framtid.

Möjligheten inom det så kallade metaversumet är kanske den ultimata applikationen inom digital transformation, med relevans till många av de underteman som vi fokuserar på. Vid första anblick, är metaversumet en naturlig utveckling av internet under de senaste åren. Metaversumet är intressant för att det inte bara lovar att skapa nya, mer fängslande upplevelser, utan försöker också flytta maktbalansen från de stora nätverksoperatörerna till dess användare. Vi tror att innebörden av en sådan redogörelse är stor för de företag inom finansiella sektorn, social media och skaparvärlden. I ett decentraliserat metaversum där värde spåras och överförs genom oföränderlig blockchainteknik, tror vi att nätverksoperatörer kommer behöva vara beredda på att utveckla sin verksamhet för att bibehålla sitt värde.

Idag är det drygt en handfull intressanta offentliga företag som är aktiva inom metaversumet. Däremot så finns det ännu fler privata företag som är aktiva som vi följer noga. Dessa företag strävar alla efter att bygga metaversumets nyckelelement för teknik inom hårdvara, blockchain, fintech, sociala, spel, identitet, artificiell intelligens och molnbaserat. Vi tror att metaversumet på egen hand förebådar en DT-möjlighet (Disruptive Technology, en innovation som väsentligt förändrar hur konsumenter, industrier eller företag fungerar) på flera biljoner dollar, som vi tror kommer vara en stark tillsats till den bredare möjlighet vi redan har nämnt.


Vad kan man förvänta sig som investerare i er fond?

Tack vare en allt mer sofistikerad teknik och mjukvara kan företag tillhandahålla innovativa produkter och tjänster. Denna transformation möjliggörs av ett stort antal uppkopplade konsumenter, tillgänglighet till höghastighetsinternet och en växande global molninfrastruktur. Däremot så utvecklas dessa frågor och områden olika snabbt, vilket gör professionel aktiv förvaltning som Franklin Technology Fund erbjuder sina investerare, mycket viktig för att identifiera rätt tidpunkt för att investera.Är du intresserad av att investera i Franklin Technology Fund? Du hittar den i vår här med 33% rabatt på fondavgiften.

Franklin Technology Fund är en fond som investerar i företag som skapar, implementerar eller kommersialiserar ny teknik som används för att öka produktiviteten eller skapa nya tjänster.


Förvaltaren Jonathan Curtis håller till på Franklin Tempeltons huvudkontor i San Mateo, Kalifornien. Han berättar bland annat om hur fonden skiljer sig mot svenska teknikfonder och vilken teknik som kommer vara viktigast att hålla koll på de kommande åren.


Hej Jonathan! Kan du berätta lite om investeringsstrategin för Franklin Technology Fund?

Franklin Equity Group, som förvaltar fonden, har en beprövad investeringsprocess. Investeringsstilen är en kombination av strategierna ”bottom-up” (detaljbaserad) och ”top-down” (helhetsbaserad). Förvaltarna börjar med en övergripande analys av en särskild sektor, identifierar attraktiva delsektorer och fokuserar därefter analysen på dessa segment innan de använder en bottom-up-analys för att identifiera de mest attraktiva aktierna.


Hur skiljer sig er strategi från teknikfonderna i Sverige? Finns det några fördelar med att vara baserade i Silicon Valley och arbeta nära de företag ni investerar i?

Investerare kan dra nytta av alla de fördelar som ett förstklassigt egenutvecklat investeringssteam för med sig. Teamet är baserat i San Mateo, i hjärtat av Silicon Valley. Läget för med sig många stora fördelar: närhet till ledande teknikbolag, forskningsuniversitet och riskkapitalbolag. Vi har fördelen att vara baserade i Sillicon Valley, epicentrum för teknisk innovation, riskkapital och private equity, och basen för ledande forskningsuniversitet samt många av världens mest kända teknikföretag.


Tror du att teknik som kategori kommer att fortsätta på sin senaste bana, som vi har kunnat se i fondens avkastning? Vilken teknik kommer enligt dig att vara viktigast att hålla koll på under de kommande åren?

Vi tror att en viktig fråga som investerare ställer sig är ”Hur länge kommer teknikens tillväxt att hålla i sig? Är den digitala transformationen förbi eller har den bara börjat?”. Vi befinner oss helt och hållet i stadiet ”att detta är bara början”, och vi ser betydande möjligheter inom digital transformation och dess underteman, som är (1) artificiell intelligens, maskininlärning och dataanalys; (2) ny handel; (3) programvara och säkra molntjänster; (4) digital mediatransformation och metaversumet; (5) digitalt kundengagemang; (6) fintech och digitala betalningar; (7) ”Sakernas internet” (IoT) och 5G; (8) elektrifiering och autonomi; (9) cybersäkerhet; och (10) arbetets framtid.

Möjligheten inom det så kallade metaversumet är kanske den ultimata applikationen inom digital transformation, med relevans till många av de underteman som vi fokuserar på. Vid första anblick, är metaversumet en naturlig utveckling av internet under de senaste åren. Metaversumet är intressant för att det inte bara lovar att skapa nya, mer fängslande upplevelser, utan försöker också flytta maktbalansen från de stora nätverksoperatörerna till dess användare. Vi tror att innebörden av en sådan redogörelse är stor för de företag inom finansiella sektorn, social media och skaparvärlden. I ett decentraliserat metaversum där värde spåras och överförs genom oföränderlig blockchainteknik, tror vi att nätverksoperatörer kommer behöva vara beredda på att utveckla sin verksamhet för att bibehålla sitt värde.

Idag är det drygt en handfull intressanta offentliga företag som är aktiva inom metaversumet. Däremot så finns det ännu fler privata företag som är aktiva som vi följer noga. Dessa företag strävar alla efter att bygga metaversumets nyckelelement för teknik inom hårdvara, blockchain, fintech, sociala, spel, identitet, artificiell intelligens och molnbaserat. Vi tror att metaversumet på egen hand förebådar en DT-möjlighet (Disruptive Technology, en innovation som väsentligt förändrar hur konsumenter, industrier eller företag fungerar) på flera biljoner dollar, som vi tror kommer vara en stark tillsats till den bredare möjlighet vi redan har nämnt.


Vad kan man förvänta sig som investerare i er fond?

Tack vare en allt mer sofistikerad teknik och mjukvara kan företag tillhandahålla innovativa produkter och tjänster. Denna transformation möjliggörs av ett stort antal uppkopplade konsumenter, tillgänglighet till höghastighetsinternet och en växande global molninfrastruktur. Däremot så utvecklas dessa frågor och områden olika snabbt, vilket gör professionel aktiv förvaltning som Franklin Technology Fund erbjuder sina investerare, mycket viktig för att identifiera rätt tidpunkt för att investera.Är du intresserad av att investera i Franklin Technology Fund? Du hittar den i vår här med 33% rabatt på fondavgiften.

Franklin Technology Fund är en fond som investerar i företag som skapar, implementerar eller kommersialiserar ny teknik som används för att öka produktiviteten eller skapa nya tjänster.


Förvaltaren Jonathan Curtis håller till på Franklin Tempeltons huvudkontor i San Mateo, Kalifornien. Han berättar bland annat om hur fonden skiljer sig mot svenska teknikfonder och vilken teknik som kommer vara viktigast att hålla koll på de kommande åren.


Hej Jonathan! Kan du berätta lite om investeringsstrategin för Franklin Technology Fund?

Franklin Equity Group, som förvaltar fonden, har en beprövad investeringsprocess. Investeringsstilen är en kombination av strategierna ”bottom-up” (detaljbaserad) och ”top-down” (helhetsbaserad). Förvaltarna börjar med en övergripande analys av en särskild sektor, identifierar attraktiva delsektorer och fokuserar därefter analysen på dessa segment innan de använder en bottom-up-analys för att identifiera de mest attraktiva aktierna.


Hur skiljer sig er strategi från teknikfonderna i Sverige? Finns det några fördelar med att vara baserade i Silicon Valley och arbeta nära de företag ni investerar i?

Investerare kan dra nytta av alla de fördelar som ett förstklassigt egenutvecklat investeringssteam för med sig. Teamet är baserat i San Mateo, i hjärtat av Silicon Valley. Läget för med sig många stora fördelar: närhet till ledande teknikbolag, forskningsuniversitet och riskkapitalbolag. Vi har fördelen att vara baserade i Sillicon Valley, epicentrum för teknisk innovation, riskkapital och private equity, och basen för ledande forskningsuniversitet samt många av världens mest kända teknikföretag.


Tror du att teknik som kategori kommer att fortsätta på sin senaste bana, som vi har kunnat se i fondens avkastning? Vilken teknik kommer enligt dig att vara viktigast att hålla koll på under de kommande åren?

Vi tror att en viktig fråga som investerare ställer sig är ”Hur länge kommer teknikens tillväxt att hålla i sig? Är den digitala transformationen förbi eller har den bara börjat?”. Vi befinner oss helt och hållet i stadiet ”att detta är bara början”, och vi ser betydande möjligheter inom digital transformation och dess underteman, som är (1) artificiell intelligens, maskininlärning och dataanalys; (2) ny handel; (3) programvara och säkra molntjänster; (4) digital mediatransformation och metaversumet; (5) digitalt kundengagemang; (6) fintech och digitala betalningar; (7) ”Sakernas internet” (IoT) och 5G; (8) elektrifiering och autonomi; (9) cybersäkerhet; och (10) arbetets framtid.

Möjligheten inom det så kallade metaversumet är kanske den ultimata applikationen inom digital transformation, med relevans till många av de underteman som vi fokuserar på. Vid första anblick, är metaversumet en naturlig utveckling av internet under de senaste åren. Metaversumet är intressant för att det inte bara lovar att skapa nya, mer fängslande upplevelser, utan försöker också flytta maktbalansen från de stora nätverksoperatörerna till dess användare. Vi tror att innebörden av en sådan redogörelse är stor för de företag inom finansiella sektorn, social media och skaparvärlden. I ett decentraliserat metaversum där värde spåras och överförs genom oföränderlig blockchainteknik, tror vi att nätverksoperatörer kommer behöva vara beredda på att utveckla sin verksamhet för att bibehålla sitt värde.

Idag är det drygt en handfull intressanta offentliga företag som är aktiva inom metaversumet. Däremot så finns det ännu fler privata företag som är aktiva som vi följer noga. Dessa företag strävar alla efter att bygga metaversumets nyckelelement för teknik inom hårdvara, blockchain, fintech, sociala, spel, identitet, artificiell intelligens och molnbaserat. Vi tror att metaversumet på egen hand förebådar en DT-möjlighet (Disruptive Technology, en innovation som väsentligt förändrar hur konsumenter, industrier eller företag fungerar) på flera biljoner dollar, som vi tror kommer vara en stark tillsats till den bredare möjlighet vi redan har nämnt.


Vad kan man förvänta sig som investerare i er fond?

Tack vare en allt mer sofistikerad teknik och mjukvara kan företag tillhandahålla innovativa produkter och tjänster. Denna transformation möjliggörs av ett stort antal uppkopplade konsumenter, tillgänglighet till höghastighetsinternet och en växande global molninfrastruktur. Däremot så utvecklas dessa frågor och områden olika snabbt, vilket gör professionel aktiv förvaltning som Franklin Technology Fund erbjuder sina investerare, mycket viktig för att identifiera rätt tidpunkt för att investera.Är du intresserad av att investera i Franklin Technology Fund? Du hittar den i vår här med 33% rabatt på fondavgiften.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk