Fond i fokus: Öhman Hälsa och Ny Teknik

Fond i fokus: Öhman Hälsa och Ny Teknik

Fond i fokus: Öhman Hälsa och Ny Teknik

Oct 18, 2022

Oct 18, 2022

Oct 18, 2022

Oct 18, 2022

Oct 18, 2022

Oct 18, 2022

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktivt förvaltad nordisk fond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi har träffat förvaltaren Viktor Elmsjö för att bland annat prata mer om hur fonden startades och de mest spännande innehaven.


Hej Viktor! Kan du berätta lite om hur idén till fonden kom till?

Sedan jag kom till Öhman 2017 har vi haft en stor andel av denna typ av medicintekniska bolag i våra svenska småbolagsfonder, vilket har tjänat oss väl. Tanken med fonden är att ge våra kunder möjligheten att investera i detta spännande delsegment av hälsovårdssektorn. Dessa bolag kan komma att påverkas positivt av den stora vårdskuld som världen drabbats av efter pandemin – alla de vårdinsatser som inte kunde genomföras under covid-19 och som vi på något sätt måste försöka beta av.

Kan ni berätta mer om strategin och de mest spännande innehaven i fonden?

Vi letar efter mindre bolag i Norden som sitter på hög innovationshöjd och är i färd med eller har lanserat sin produkt på en global marknad. Vi tycker att Tobii Dynavox, som säljer kommunikationshjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är ett spännande bolag. Tobii Dynavoxs kommunikationshjälpmedel kan bland annat styras med ögonspårning och ger dessa personer möjlighet att kommunicera med omvärlden. De kan alltså använda ögonstyrning för att skriva meddelanden med ögonen och låta datorn läsa upp meddelandet.

Ett annat spännande bolag är Bonesupport som tillverkar ett syntetiskt ben som kan användas för att läka benskador. Bonesupports produkt appliceras i benhålrummet som kan uppstå efter en skada och sedan, efter ett års tid, omvandlas produkten till riktigt ben. Extra intressant blir Bonesupports produkt eftersom de blandat antibiotika i den vilket gör att man kan förhindra svåra infektioner efter benskadan.

På vilket sätt kompletterar hälsa och teknik varandra? Vad ser ni för spännande trender inom dessa områden just nu?

Vi ser att sammansmältningen av hälsa och teknik kan ge upphov till transformativa innovationer som kan hjälpa människor världen över. Vi känner alla i dagsläget till mRNA-teknologin vilket är ett tekniskt framsteg som gjort att vi förhoppningsvis tagit oss ur den värsta coronakrisen. Vi tror också att ny teknik kan, förutom att få patienter att må bättre, hjälpa till att höja produktiviteten inom sjukvården, något som blir allt viktigare då exempelvis hälsovårdskostnaderna i USA står för nästan 20 procent av BNP.

Varför investerar ni i nordiska bolag och inte globalt?

Medicinteknik kan göra stor skillnad över hela världen men det finns en regel som gjort att vi fått osedvanligt många bolag av den här typen framförallt i Sverige. ”Lärarundantaget” som regeln heter gör att forskare vid de svenska universiteten får rättigheterna att själva gå till marknaden med sina forskningsresultat. De kan alltså själva starta bolag baserade på sin forskning och det är en väldigt stark drivkraft som lett till många intressanta bolag.

Varför ska man spara långsiktigt i Öhman Hälsa och Ny Teknik?

Hälsovårdssektorn har historiskt varit en intressant sektor att vara exponerad mot eftersom sektorn vuxit snabbare än ekonomin i stort. Detta har drivits av ett ökat vårdbehov globalt, dels av en åldrande befolkning men också av en ökad levnadsstandard. Hälsovårdssektorn erbjuder också en defensiv tillväxt drivet av hög innovationstakt oavsett konjunkturläge. Vi tror att samma drivkrafter som historiskt gjort hälsovårdssektorn till en intressant placering finns kvar, men att teknik i hälsa kommer vara det delsegment som kommer vara allra mest intressant i framtiden, drivet av ökad digitalisering och teknikgrad i sjukvården.


Hur ser framtiden ut för fonden? Givet sektorrationen bort från teknik bland annat.

Vi investerar i bolag som kan omvandla sjukvården genom ny teknik. En del av dessa bolag har straffats hårt på börsen i år, men med tanke på den defensiva tillväxt som dessa bolag erbjuder så ser vi att de kan fortsätta växa oavsett konjunkturläge. Detta har gjort att värderingen på många av dessa bolag har kommit ner till attraktiva nivåer.

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktivt förvaltad nordisk fond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi har träffat förvaltaren Viktor Elmsjö för att bland annat prata mer om hur fonden startades och de mest spännande innehaven.


Hej Viktor! Kan du berätta lite om hur idén till fonden kom till?

Sedan jag kom till Öhman 2017 har vi haft en stor andel av denna typ av medicintekniska bolag i våra svenska småbolagsfonder, vilket har tjänat oss väl. Tanken med fonden är att ge våra kunder möjligheten att investera i detta spännande delsegment av hälsovårdssektorn. Dessa bolag kan komma att påverkas positivt av den stora vårdskuld som världen drabbats av efter pandemin – alla de vårdinsatser som inte kunde genomföras under covid-19 och som vi på något sätt måste försöka beta av.

Kan ni berätta mer om strategin och de mest spännande innehaven i fonden?

Vi letar efter mindre bolag i Norden som sitter på hög innovationshöjd och är i färd med eller har lanserat sin produkt på en global marknad. Vi tycker att Tobii Dynavox, som säljer kommunikationshjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är ett spännande bolag. Tobii Dynavoxs kommunikationshjälpmedel kan bland annat styras med ögonspårning och ger dessa personer möjlighet att kommunicera med omvärlden. De kan alltså använda ögonstyrning för att skriva meddelanden med ögonen och låta datorn läsa upp meddelandet.

Ett annat spännande bolag är Bonesupport som tillverkar ett syntetiskt ben som kan användas för att läka benskador. Bonesupports produkt appliceras i benhålrummet som kan uppstå efter en skada och sedan, efter ett års tid, omvandlas produkten till riktigt ben. Extra intressant blir Bonesupports produkt eftersom de blandat antibiotika i den vilket gör att man kan förhindra svåra infektioner efter benskadan.

På vilket sätt kompletterar hälsa och teknik varandra? Vad ser ni för spännande trender inom dessa områden just nu?

Vi ser att sammansmältningen av hälsa och teknik kan ge upphov till transformativa innovationer som kan hjälpa människor världen över. Vi känner alla i dagsläget till mRNA-teknologin vilket är ett tekniskt framsteg som gjort att vi förhoppningsvis tagit oss ur den värsta coronakrisen. Vi tror också att ny teknik kan, förutom att få patienter att må bättre, hjälpa till att höja produktiviteten inom sjukvården, något som blir allt viktigare då exempelvis hälsovårdskostnaderna i USA står för nästan 20 procent av BNP.

Varför investerar ni i nordiska bolag och inte globalt?

Medicinteknik kan göra stor skillnad över hela världen men det finns en regel som gjort att vi fått osedvanligt många bolag av den här typen framförallt i Sverige. ”Lärarundantaget” som regeln heter gör att forskare vid de svenska universiteten får rättigheterna att själva gå till marknaden med sina forskningsresultat. De kan alltså själva starta bolag baserade på sin forskning och det är en väldigt stark drivkraft som lett till många intressanta bolag.

Varför ska man spara långsiktigt i Öhman Hälsa och Ny Teknik?

Hälsovårdssektorn har historiskt varit en intressant sektor att vara exponerad mot eftersom sektorn vuxit snabbare än ekonomin i stort. Detta har drivits av ett ökat vårdbehov globalt, dels av en åldrande befolkning men också av en ökad levnadsstandard. Hälsovårdssektorn erbjuder också en defensiv tillväxt drivet av hög innovationstakt oavsett konjunkturläge. Vi tror att samma drivkrafter som historiskt gjort hälsovårdssektorn till en intressant placering finns kvar, men att teknik i hälsa kommer vara det delsegment som kommer vara allra mest intressant i framtiden, drivet av ökad digitalisering och teknikgrad i sjukvården.


Hur ser framtiden ut för fonden? Givet sektorrationen bort från teknik bland annat.

Vi investerar i bolag som kan omvandla sjukvården genom ny teknik. En del av dessa bolag har straffats hårt på börsen i år, men med tanke på den defensiva tillväxt som dessa bolag erbjuder så ser vi att de kan fortsätta växa oavsett konjunkturläge. Detta har gjort att värderingen på många av dessa bolag har kommit ner till attraktiva nivåer.

Öhman Hälsa och Ny Teknik är en aktivt förvaltad nordisk fond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi har träffat förvaltaren Viktor Elmsjö för att bland annat prata mer om hur fonden startades och de mest spännande innehaven.


Hej Viktor! Kan du berätta lite om hur idén till fonden kom till?

Sedan jag kom till Öhman 2017 har vi haft en stor andel av denna typ av medicintekniska bolag i våra svenska småbolagsfonder, vilket har tjänat oss väl. Tanken med fonden är att ge våra kunder möjligheten att investera i detta spännande delsegment av hälsovårdssektorn. Dessa bolag kan komma att påverkas positivt av den stora vårdskuld som världen drabbats av efter pandemin – alla de vårdinsatser som inte kunde genomföras under covid-19 och som vi på något sätt måste försöka beta av.

Kan ni berätta mer om strategin och de mest spännande innehaven i fonden?

Vi letar efter mindre bolag i Norden som sitter på hög innovationshöjd och är i färd med eller har lanserat sin produkt på en global marknad. Vi tycker att Tobii Dynavox, som säljer kommunikationshjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är ett spännande bolag. Tobii Dynavoxs kommunikationshjälpmedel kan bland annat styras med ögonspårning och ger dessa personer möjlighet att kommunicera med omvärlden. De kan alltså använda ögonstyrning för att skriva meddelanden med ögonen och låta datorn läsa upp meddelandet.

Ett annat spännande bolag är Bonesupport som tillverkar ett syntetiskt ben som kan användas för att läka benskador. Bonesupports produkt appliceras i benhålrummet som kan uppstå efter en skada och sedan, efter ett års tid, omvandlas produkten till riktigt ben. Extra intressant blir Bonesupports produkt eftersom de blandat antibiotika i den vilket gör att man kan förhindra svåra infektioner efter benskadan.

På vilket sätt kompletterar hälsa och teknik varandra? Vad ser ni för spännande trender inom dessa områden just nu?

Vi ser att sammansmältningen av hälsa och teknik kan ge upphov till transformativa innovationer som kan hjälpa människor världen över. Vi känner alla i dagsläget till mRNA-teknologin vilket är ett tekniskt framsteg som gjort att vi förhoppningsvis tagit oss ur den värsta coronakrisen. Vi tror också att ny teknik kan, förutom att få patienter att må bättre, hjälpa till att höja produktiviteten inom sjukvården, något som blir allt viktigare då exempelvis hälsovårdskostnaderna i USA står för nästan 20 procent av BNP.

Varför investerar ni i nordiska bolag och inte globalt?

Medicinteknik kan göra stor skillnad över hela världen men det finns en regel som gjort att vi fått osedvanligt många bolag av den här typen framförallt i Sverige. ”Lärarundantaget” som regeln heter gör att forskare vid de svenska universiteten får rättigheterna att själva gå till marknaden med sina forskningsresultat. De kan alltså själva starta bolag baserade på sin forskning och det är en väldigt stark drivkraft som lett till många intressanta bolag.

Varför ska man spara långsiktigt i Öhman Hälsa och Ny Teknik?

Hälsovårdssektorn har historiskt varit en intressant sektor att vara exponerad mot eftersom sektorn vuxit snabbare än ekonomin i stort. Detta har drivits av ett ökat vårdbehov globalt, dels av en åldrande befolkning men också av en ökad levnadsstandard. Hälsovårdssektorn erbjuder också en defensiv tillväxt drivet av hög innovationstakt oavsett konjunkturläge. Vi tror att samma drivkrafter som historiskt gjort hälsovårdssektorn till en intressant placering finns kvar, men att teknik i hälsa kommer vara det delsegment som kommer vara allra mest intressant i framtiden, drivet av ökad digitalisering och teknikgrad i sjukvården.


Hur ser framtiden ut för fonden? Givet sektorrationen bort från teknik bland annat.

Vi investerar i bolag som kan omvandla sjukvården genom ny teknik. En del av dessa bolag har straffats hårt på börsen i år, men med tanke på den defensiva tillväxt som dessa bolag erbjuder så ser vi att de kan fortsätta växa oavsett konjunkturläge. Detta har gjort att värderingen på många av dessa bolag har kommit ner till attraktiva nivåer.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk