Fond i fokus: United Bankers

Fond i fokus: United Bankers

Fond i fokus: United Bankers

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

May 17, 2022

United Bankers (UB) erbjuder ett antal realtillgångsfonder på den svenska marknaden inom infrastruktur, fastigheter och skog. Till skillnad mot finansiella tillgångar är realtillgångar investeringar i fysiska tillgångar, vilket bidrar till ökad diversifiering och förbättrat inflationsskydd av din portfölj. Detta då priset på realtillgångar vanligtvis inte sjunker i samma grad som börsen under tider av nedgång.Vi tog ett snack med Nils Schalin, CEO för United Bankers svenska filial, för att ta reda på mer om deras fonder och vad han ser för trender inom just realtillgångar just nu.

Hej Nils! Kan du berätta lite om era fonder och er metod för att välja rätt bolag?

Absolut! UB Infra investerar i OECD-länderna med fokus på infrastrukturbolag med monopolistiska affärsmodeller, det vill säga som är ledande i sin marknad. Det rör sig om bolag inom el- och gasdistribution, vattenhushållning, hamnar, flygfält, tullvägar med mera – bolag med få lokala konkurrenter på grund av höga inträdesbarriärer. Vår fond UB EM Infra har samma filosofi i botten och investerar på tillväxtmarknaderna.

Vi har även fyra fastighetsfonder med olika geografiskt fokus: UB Global REIT, UB Europa REIT, UB Asia REIT+ och UB Nordamerika REIT. Där ligger tonvikten på fastighetsbolag med REITs-struktur som kännetecknas av skatteeffektivitet, stadiga kassaströmmar och höga utdelningar. Med REIT-struktur menar jag bolag som förvaltar inkomstgenererande fastigheter. Till skillnad mot andra fastighetsfonder som investerar i alla typer av kommersiella fastigheter såsom byggbolag, uthyrningsbolag med mera, är REIT-fonder en smalare tillgång. Där investerar du i de faktiska fastigheterna som bolaget äger, och tar del av den vinst som bolaget genererar av att hyra ut eller sälja dessa fastigheter.

Vidare spelar land- och sektorviktningar en viktig roll (’top-down approach”). Vi använder inga benchmark-index för att styra vår förvaltning och vår utgångspunkt är en likaviktning av portföljinnehaven för att inte lägga för mycket fokus eller vikt på enskilda innehav.

Ni som är experter på realtillgångar som infrastruktur och fastigheter. Vad ser ni för trender inom denna sektor just nu?

Infrastrukturbolag och samhällskritiska sektorer såsom el-, gas- och vattenbolag är funktioner som i allmänhet är mycket stabila verksamheter med stadiga och transparenta kassaflöden och inte drivna av stora trendförskjutningar. Den största utmaningen för förvaltaren är att hitta bolagen med de mest attraktiva värderingarna och investera i dem och sälja av dem som rusat i väg värderingsmässigt. De senaste åren har hållbarhetstrenden och strävan efter ett lägre koldioxidavtryck i portföljen ökat hos många investerare, vilket i sin har lett till att bolag verksamma inom energidistribution där energikällan är kol har ratats av investerare och därmed underpresterat. Denna trend kommer att fortsätta och fler bolag inom energidistribution med ”smutsiga” energikällor (exempelvis fossila bränslen eller energikällor med högt koldioxidavtryck) på balansräkningen kommer att bli sittande på värdelösa tillgångar som blir svåra att sälja. En annan trend som nyligen blivit tydlig är försäljningen av infrastrukturtillgångar beroende av energikällor som ligger i Ryssland. Exempel på detta är centraleuropeiska bolag verksamma inom gasdistribution där gasen kommer från Ryssland.

Varför är det viktigt att balansera sin portfölj med exponering till infrastrukturbolag?

Det finns egentligen endast en gratis lunch på marknaden och det är diversifiering. Lägger du till infrastruktur i portföljen får du access till en tillgångsklass som på en normal marknad beter sig annorlunda, som enbart är beroende av den lokala ekonomin, exempelvis bolag inom vattenhushållning (distribution av bruksvatten, hantering av avloppsvatten), eldistribution, vägtullar och så vidare. När konjunkturen viker påverkas alltså inte dessa verksamheter i samma utsträckning.

Att fokusera på tillväxtmarknader kan innebära en stor politisk eller ekonomisk risk. Om marknaden skulle drabbas hårt av yttre faktorer kan detta påverka infrastrukturprojekt samt fastighetsutveckling. Hur tänker ni kring sådana risker och finns det sätt att undvika dessa?

Vi fokuserar på mogna och etablerade infrastrukturverksamheter samt fastighetsbolag med stadiga kassaflöden, vilket gör att vi har mer stabila tillgångar under hög volatilitet och kriser. Detta innebär förstås att fonderna sällan visar de högsta avkastningssiffrorna när börsen rusar uppåt men samtidigt går fonderna relativt sett starkt när marknaden i allmänhet viker. Fastighets- och infrastrukturfonderna har därmed en dämpande effekt på portföljen som helhet över tid. De är en bra komponent för att sprida risken i portföljen, och en värdefull ingrediens som hjälper dig att stadigt bygga upp en förmögenhet över tid.

Vad är dina tre bästa tips för ett långsiktigt sparande?

 • Sprid riskerna på flera olika tillgångsslag (aktier, obligationer, fastigheter,
  infrastruktur, råvaror med mera).

 • Sprid riskerna på flera olika geografiska marknader.

 • Gör regelbundna insättningar till ditt ISK och kom ihåg att det är svårt att tidsmässigt gå in vid absolut rätt ögonblick på marknaden. Just därför är regelbundna insättningar och investeringar i fonder samt enskilda värdepapper sannolikt ett bättre utfall på sikt.


Vill du investera United Bankers fonder? Du hittar dem här med upp till 41% lägre avgift.

United Bankers (UB) erbjuder ett antal realtillgångsfonder på den svenska marknaden inom infrastruktur, fastigheter och skog. Till skillnad mot finansiella tillgångar är realtillgångar investeringar i fysiska tillgångar, vilket bidrar till ökad diversifiering och förbättrat inflationsskydd av din portfölj. Detta då priset på realtillgångar vanligtvis inte sjunker i samma grad som börsen under tider av nedgång.Vi tog ett snack med Nils Schalin, CEO för United Bankers svenska filial, för att ta reda på mer om deras fonder och vad han ser för trender inom just realtillgångar just nu.

Hej Nils! Kan du berätta lite om era fonder och er metod för att välja rätt bolag?

Absolut! UB Infra investerar i OECD-länderna med fokus på infrastrukturbolag med monopolistiska affärsmodeller, det vill säga som är ledande i sin marknad. Det rör sig om bolag inom el- och gasdistribution, vattenhushållning, hamnar, flygfält, tullvägar med mera – bolag med få lokala konkurrenter på grund av höga inträdesbarriärer. Vår fond UB EM Infra har samma filosofi i botten och investerar på tillväxtmarknaderna.

Vi har även fyra fastighetsfonder med olika geografiskt fokus: UB Global REIT, UB Europa REIT, UB Asia REIT+ och UB Nordamerika REIT. Där ligger tonvikten på fastighetsbolag med REITs-struktur som kännetecknas av skatteeffektivitet, stadiga kassaströmmar och höga utdelningar. Med REIT-struktur menar jag bolag som förvaltar inkomstgenererande fastigheter. Till skillnad mot andra fastighetsfonder som investerar i alla typer av kommersiella fastigheter såsom byggbolag, uthyrningsbolag med mera, är REIT-fonder en smalare tillgång. Där investerar du i de faktiska fastigheterna som bolaget äger, och tar del av den vinst som bolaget genererar av att hyra ut eller sälja dessa fastigheter.

Vidare spelar land- och sektorviktningar en viktig roll (’top-down approach”). Vi använder inga benchmark-index för att styra vår förvaltning och vår utgångspunkt är en likaviktning av portföljinnehaven för att inte lägga för mycket fokus eller vikt på enskilda innehav.

Ni som är experter på realtillgångar som infrastruktur och fastigheter. Vad ser ni för trender inom denna sektor just nu?

Infrastrukturbolag och samhällskritiska sektorer såsom el-, gas- och vattenbolag är funktioner som i allmänhet är mycket stabila verksamheter med stadiga och transparenta kassaflöden och inte drivna av stora trendförskjutningar. Den största utmaningen för förvaltaren är att hitta bolagen med de mest attraktiva värderingarna och investera i dem och sälja av dem som rusat i väg värderingsmässigt. De senaste åren har hållbarhetstrenden och strävan efter ett lägre koldioxidavtryck i portföljen ökat hos många investerare, vilket i sin har lett till att bolag verksamma inom energidistribution där energikällan är kol har ratats av investerare och därmed underpresterat. Denna trend kommer att fortsätta och fler bolag inom energidistribution med ”smutsiga” energikällor (exempelvis fossila bränslen eller energikällor med högt koldioxidavtryck) på balansräkningen kommer att bli sittande på värdelösa tillgångar som blir svåra att sälja. En annan trend som nyligen blivit tydlig är försäljningen av infrastrukturtillgångar beroende av energikällor som ligger i Ryssland. Exempel på detta är centraleuropeiska bolag verksamma inom gasdistribution där gasen kommer från Ryssland.

Varför är det viktigt att balansera sin portfölj med exponering till infrastrukturbolag?

Det finns egentligen endast en gratis lunch på marknaden och det är diversifiering. Lägger du till infrastruktur i portföljen får du access till en tillgångsklass som på en normal marknad beter sig annorlunda, som enbart är beroende av den lokala ekonomin, exempelvis bolag inom vattenhushållning (distribution av bruksvatten, hantering av avloppsvatten), eldistribution, vägtullar och så vidare. När konjunkturen viker påverkas alltså inte dessa verksamheter i samma utsträckning.

Att fokusera på tillväxtmarknader kan innebära en stor politisk eller ekonomisk risk. Om marknaden skulle drabbas hårt av yttre faktorer kan detta påverka infrastrukturprojekt samt fastighetsutveckling. Hur tänker ni kring sådana risker och finns det sätt att undvika dessa?

Vi fokuserar på mogna och etablerade infrastrukturverksamheter samt fastighetsbolag med stadiga kassaflöden, vilket gör att vi har mer stabila tillgångar under hög volatilitet och kriser. Detta innebär förstås att fonderna sällan visar de högsta avkastningssiffrorna när börsen rusar uppåt men samtidigt går fonderna relativt sett starkt när marknaden i allmänhet viker. Fastighets- och infrastrukturfonderna har därmed en dämpande effekt på portföljen som helhet över tid. De är en bra komponent för att sprida risken i portföljen, och en värdefull ingrediens som hjälper dig att stadigt bygga upp en förmögenhet över tid.

Vad är dina tre bästa tips för ett långsiktigt sparande?

 • Sprid riskerna på flera olika tillgångsslag (aktier, obligationer, fastigheter,
  infrastruktur, råvaror med mera).

 • Sprid riskerna på flera olika geografiska marknader.

 • Gör regelbundna insättningar till ditt ISK och kom ihåg att det är svårt att tidsmässigt gå in vid absolut rätt ögonblick på marknaden. Just därför är regelbundna insättningar och investeringar i fonder samt enskilda värdepapper sannolikt ett bättre utfall på sikt.


Vill du investera United Bankers fonder? Du hittar dem här med upp till 41% lägre avgift.

United Bankers (UB) erbjuder ett antal realtillgångsfonder på den svenska marknaden inom infrastruktur, fastigheter och skog. Till skillnad mot finansiella tillgångar är realtillgångar investeringar i fysiska tillgångar, vilket bidrar till ökad diversifiering och förbättrat inflationsskydd av din portfölj. Detta då priset på realtillgångar vanligtvis inte sjunker i samma grad som börsen under tider av nedgång.Vi tog ett snack med Nils Schalin, CEO för United Bankers svenska filial, för att ta reda på mer om deras fonder och vad han ser för trender inom just realtillgångar just nu.

Hej Nils! Kan du berätta lite om era fonder och er metod för att välja rätt bolag?

Absolut! UB Infra investerar i OECD-länderna med fokus på infrastrukturbolag med monopolistiska affärsmodeller, det vill säga som är ledande i sin marknad. Det rör sig om bolag inom el- och gasdistribution, vattenhushållning, hamnar, flygfält, tullvägar med mera – bolag med få lokala konkurrenter på grund av höga inträdesbarriärer. Vår fond UB EM Infra har samma filosofi i botten och investerar på tillväxtmarknaderna.

Vi har även fyra fastighetsfonder med olika geografiskt fokus: UB Global REIT, UB Europa REIT, UB Asia REIT+ och UB Nordamerika REIT. Där ligger tonvikten på fastighetsbolag med REITs-struktur som kännetecknas av skatteeffektivitet, stadiga kassaströmmar och höga utdelningar. Med REIT-struktur menar jag bolag som förvaltar inkomstgenererande fastigheter. Till skillnad mot andra fastighetsfonder som investerar i alla typer av kommersiella fastigheter såsom byggbolag, uthyrningsbolag med mera, är REIT-fonder en smalare tillgång. Där investerar du i de faktiska fastigheterna som bolaget äger, och tar del av den vinst som bolaget genererar av att hyra ut eller sälja dessa fastigheter.

Vidare spelar land- och sektorviktningar en viktig roll (’top-down approach”). Vi använder inga benchmark-index för att styra vår förvaltning och vår utgångspunkt är en likaviktning av portföljinnehaven för att inte lägga för mycket fokus eller vikt på enskilda innehav.

Ni som är experter på realtillgångar som infrastruktur och fastigheter. Vad ser ni för trender inom denna sektor just nu?

Infrastrukturbolag och samhällskritiska sektorer såsom el-, gas- och vattenbolag är funktioner som i allmänhet är mycket stabila verksamheter med stadiga och transparenta kassaflöden och inte drivna av stora trendförskjutningar. Den största utmaningen för förvaltaren är att hitta bolagen med de mest attraktiva värderingarna och investera i dem och sälja av dem som rusat i väg värderingsmässigt. De senaste åren har hållbarhetstrenden och strävan efter ett lägre koldioxidavtryck i portföljen ökat hos många investerare, vilket i sin har lett till att bolag verksamma inom energidistribution där energikällan är kol har ratats av investerare och därmed underpresterat. Denna trend kommer att fortsätta och fler bolag inom energidistribution med ”smutsiga” energikällor (exempelvis fossila bränslen eller energikällor med högt koldioxidavtryck) på balansräkningen kommer att bli sittande på värdelösa tillgångar som blir svåra att sälja. En annan trend som nyligen blivit tydlig är försäljningen av infrastrukturtillgångar beroende av energikällor som ligger i Ryssland. Exempel på detta är centraleuropeiska bolag verksamma inom gasdistribution där gasen kommer från Ryssland.

Varför är det viktigt att balansera sin portfölj med exponering till infrastrukturbolag?

Det finns egentligen endast en gratis lunch på marknaden och det är diversifiering. Lägger du till infrastruktur i portföljen får du access till en tillgångsklass som på en normal marknad beter sig annorlunda, som enbart är beroende av den lokala ekonomin, exempelvis bolag inom vattenhushållning (distribution av bruksvatten, hantering av avloppsvatten), eldistribution, vägtullar och så vidare. När konjunkturen viker påverkas alltså inte dessa verksamheter i samma utsträckning.

Att fokusera på tillväxtmarknader kan innebära en stor politisk eller ekonomisk risk. Om marknaden skulle drabbas hårt av yttre faktorer kan detta påverka infrastrukturprojekt samt fastighetsutveckling. Hur tänker ni kring sådana risker och finns det sätt att undvika dessa?

Vi fokuserar på mogna och etablerade infrastrukturverksamheter samt fastighetsbolag med stadiga kassaflöden, vilket gör att vi har mer stabila tillgångar under hög volatilitet och kriser. Detta innebär förstås att fonderna sällan visar de högsta avkastningssiffrorna när börsen rusar uppåt men samtidigt går fonderna relativt sett starkt när marknaden i allmänhet viker. Fastighets- och infrastrukturfonderna har därmed en dämpande effekt på portföljen som helhet över tid. De är en bra komponent för att sprida risken i portföljen, och en värdefull ingrediens som hjälper dig att stadigt bygga upp en förmögenhet över tid.

Vad är dina tre bästa tips för ett långsiktigt sparande?

 • Sprid riskerna på flera olika tillgångsslag (aktier, obligationer, fastigheter,
  infrastruktur, råvaror med mera).

 • Sprid riskerna på flera olika geografiska marknader.

 • Gör regelbundna insättningar till ditt ISK och kom ihåg att det är svårt att tidsmässigt gå in vid absolut rätt ögonblick på marknaden. Just därför är regelbundna insättningar och investeringar i fonder samt enskilda värdepapper sannolikt ett bättre utfall på sikt.


Vill du investera United Bankers fonder? Du hittar dem här med upp till 41% lägre avgift.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk