Fondförvaltarna: Då säljer jag av ett innehav

Fondförvaltarna: Då säljer jag av ett innehav

Fondförvaltarna: Då säljer jag av ett innehav

Aug 31, 2023

Aug 31, 2023

Aug 31, 2023

Aug 31, 2023

Aug 31, 2023

Aug 31, 2023

Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower

Det pratas ofta om hur svårt det är att veta när man ska köpa en aktie eller en fond. Att fatta ett säljbeslut kan dock vara svårare, då det kan kännas som att erkänna ett misstag – trots att man kan tjäna på att byta till en annan investering.

Det pratas ofta om hur svårt det är att veta när man ska köpa en aktie eller en fond. Att fatta ett säljbeslut kan dock vara svårare, då det kan kännas som att erkänna ett misstag – trots att man kan tjäna på att byta till en annan investering.

Det pratas ofta om hur svårt det är att veta när man ska köpa en aktie eller en fond. Att fatta ett säljbeslut kan dock vara svårare, då det kan kännas som att erkänna ett misstag – trots att man kan tjäna på att byta till en annan investering.

Det pratas ofta om hur svårt det är att veta när man ska köpa en aktie eller en fond. Att fatta ett säljbeslut kan dock vara svårare, då det kan kännas som att erkänna ett misstag – trots att man kan tjäna på att byta till en annan investering.

Det pratas ofta om hur svårt det är att veta när man ska köpa en aktie eller en fond. Att fatta ett säljbeslut kan dock vara svårare, då det kan kännas som att erkänna ett misstag – trots att man kan tjäna på att byta till en annan investering.

Det pratas ofta om hur svårt det är att veta när man ska köpa en aktie eller en fond. Att fatta ett säljbeslut kan dock vara svårare, då det kan kännas som att erkänna ett misstag – trots att man kan tjäna på att byta till en annan investering.

Det pratas ofta om hur svårt det är att veta när man ska köpa en aktie eller en fond. Att fatta ett säljbeslut kan dock vara svårare, då det kan kännas som att erkänna ett misstag – trots att man kan tjäna på att byta till en annan investering.

Några som har gedigen erfarenhet av detta är fondförvaltare, och vi bad därför tre stycken om deras perspektiv. Hur vet man när det är dags att sälja sitt innehav?

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Mixfonden som jag förvaltar är uppbyggd i tre delar, där räntor/kassa står för den defensiva delen och aktiedelen är uppdelad i en del mindre bolag samt en del större, mer likvida bolag. De större, likvida aktierna är lättare att sälja av i för att sköta allokeringen mellan aktier och räntor, vilket triggas av vår börssyn. Annars säljer vi av innehav om vi anser att något strukturellt har förändrats från vår initiala analys eller om aktierna blivit alltför dyra."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"Den vanligaste anledningen är att vi antingen konstaterat att vi gjorde fel i vår inledande analys eller att vi hittar en position vi tror mer på. Vi vill arbeta med en så koncentrerad position som möjligt och då gäller det att vara disciplinerad."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Den vanligaste anledningen till att jag säljer ett bolag är att bolagets vinst och kassaflödesutveckling är betydligt sämre än vad jag förväntat mig. När ett bolags aktie blir dyr efter en positiv kursutveckling, men den underliggande verksamheten fortfarande går bra, brukar jag minska positionen snarare än att sälja hela positionen. Bra bolag växer ofta in i sina värderingar på lång sikt."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Några som har gedigen erfarenhet av detta är fondförvaltare, och vi bad därför tre stycken om deras perspektiv. Hur vet man när det är dags att sälja sitt innehav?

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Mixfonden som jag förvaltar är uppbyggd i tre delar, där räntor/kassa står för den defensiva delen och aktiedelen är uppdelad i en del mindre bolag samt en del större, mer likvida bolag. De större, likvida aktierna är lättare att sälja av i för att sköta allokeringen mellan aktier och räntor, vilket triggas av vår börssyn. Annars säljer vi av innehav om vi anser att något strukturellt har förändrats från vår initiala analys eller om aktierna blivit alltför dyra."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"Den vanligaste anledningen är att vi antingen konstaterat att vi gjorde fel i vår inledande analys eller att vi hittar en position vi tror mer på. Vi vill arbeta med en så koncentrerad position som möjligt och då gäller det att vara disciplinerad."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Den vanligaste anledningen till att jag säljer ett bolag är att bolagets vinst och kassaflödesutveckling är betydligt sämre än vad jag förväntat mig. När ett bolags aktie blir dyr efter en positiv kursutveckling, men den underliggande verksamheten fortfarande går bra, brukar jag minska positionen snarare än att sälja hela positionen. Bra bolag växer ofta in i sina värderingar på lång sikt."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Några som har gedigen erfarenhet av detta är fondförvaltare, och vi bad därför tre stycken om deras perspektiv. Hur vet man när det är dags att sälja sitt innehav?

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

"Mixfonden som jag förvaltar är uppbyggd i tre delar, där räntor/kassa står för den defensiva delen och aktiedelen är uppdelad i en del mindre bolag samt en del större, mer likvida bolag. De större, likvida aktierna är lättare att sälja av i för att sköta allokeringen mellan aktier och räntor, vilket triggas av vår börssyn. Annars säljer vi av innehav om vi anser att något strukturellt har förändrats från vår initiala analys eller om aktierna blivit alltför dyra."

Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning 

Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

"Den vanligaste anledningen är att vi antingen konstaterat att vi gjorde fel i vår inledande analys eller att vi hittar en position vi tror mer på. Vi vill arbeta med en så koncentrerad position som möjligt och då gäller det att vara disciplinerad."

Mattias Martinsson, Tundra Fonder

Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

"Den vanligaste anledningen till att jag säljer ett bolag är att bolagets vinst och kassaflödesutveckling är betydligt sämre än vad jag förväntat mig. När ett bolags aktie blir dyr efter en positiv kursutveckling, men den underliggande verksamheten fortfarande går bra, brukar jag minska positionen snarare än att sälja hela positionen. Bra bolag växer ofta in i sina värderingar på lång sikt."

Jon Hyltner, Enter Fonder

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk