Förvaltarna: Så bör man som sparare agera på grund av läget i Ukraina

Förvaltarna: Så bör man som sparare agera på grund av läget i Ukraina

Förvaltarna: Så bör man som sparare agera på grund av läget i Ukraina

Mar 3, 2022

Mar 3, 2022

Mar 3, 2022

Mar 3, 2022

Mar 3, 2022

Mar 3, 2022

Ukrainas befolkning, Europa och världen i stort upplever en mörk tid i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Vi har pratat med Schroders Nordenchef Henrik Jonsson och Oddos Chief Investment Officer Jan Viebig, om hur läget i Ukraina påverkar börsen och hur man som sparare kan tänka just nu.

“Först och främst är detta en tragedi för människorna i Ukraina och våra tankar är med dem. Ser vi till marknaden i det korta perspektivet kommer osäkerheten vara väldigt stor och man bör ej agera förhastat, saker förändras snabbt och oförutsägbart i ett sånt här dramatiskt läge. Det är viktigt som sparare att komma ihåg sin strategi, sitt mål och tidsperspektiv – sedan när svängningarna på marknaden har lagt sig kan man utvärdera för att säkerställa att man har rätt strategisk fördelning av fonder. I ett längre perspektiv bör man hålla ögonen på stora globala trender, ett exempel är omställningen till fossilfri energi – kommer Europa att vilja vara beroende av rysk olja och gas framöver eller bygga ut mer egen produktion? Det finns fler sådana långsiktiga teman med investeringsmöjligheter att se över, såsom innovationer inom hälsovård och industriproduktion och fortsatt digitalisering till exempel. Det är uthålliga investeringsteman.”

Kriget i Ukraina lämnar lite hopp om en återhämtning på kort sikt. Det blir ännu mer tydligt när man tittar på de höga energipriserna, en högre inflation, stramare penningpolitik och eventuella hot mot tillväxten. Enligt oss, bör man vara försiktig med att återgå för snabbt till aktiemarknaderna. Det kan vara klokt att minska risken i ens portfölj genom att investera i räntefonder och defensiva blandfonder.

Ukrainas befolkning, Europa och världen i stort upplever en mörk tid i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Vi har pratat med Schroders Nordenchef Henrik Jonsson och Oddos Chief Investment Officer Jan Viebig, om hur läget i Ukraina påverkar börsen och hur man som sparare kan tänka just nu.

“Först och främst är detta en tragedi för människorna i Ukraina och våra tankar är med dem. Ser vi till marknaden i det korta perspektivet kommer osäkerheten vara väldigt stor och man bör ej agera förhastat, saker förändras snabbt och oförutsägbart i ett sånt här dramatiskt läge. Det är viktigt som sparare att komma ihåg sin strategi, sitt mål och tidsperspektiv – sedan när svängningarna på marknaden har lagt sig kan man utvärdera för att säkerställa att man har rätt strategisk fördelning av fonder. I ett längre perspektiv bör man hålla ögonen på stora globala trender, ett exempel är omställningen till fossilfri energi – kommer Europa att vilja vara beroende av rysk olja och gas framöver eller bygga ut mer egen produktion? Det finns fler sådana långsiktiga teman med investeringsmöjligheter att se över, såsom innovationer inom hälsovård och industriproduktion och fortsatt digitalisering till exempel. Det är uthålliga investeringsteman.”

Kriget i Ukraina lämnar lite hopp om en återhämtning på kort sikt. Det blir ännu mer tydligt när man tittar på de höga energipriserna, en högre inflation, stramare penningpolitik och eventuella hot mot tillväxten. Enligt oss, bör man vara försiktig med att återgå för snabbt till aktiemarknaderna. Det kan vara klokt att minska risken i ens portfölj genom att investera i räntefonder och defensiva blandfonder.

Ukrainas befolkning, Europa och världen i stort upplever en mörk tid i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Vi har pratat med Schroders Nordenchef Henrik Jonsson och Oddos Chief Investment Officer Jan Viebig, om hur läget i Ukraina påverkar börsen och hur man som sparare kan tänka just nu.

“Först och främst är detta en tragedi för människorna i Ukraina och våra tankar är med dem. Ser vi till marknaden i det korta perspektivet kommer osäkerheten vara väldigt stor och man bör ej agera förhastat, saker förändras snabbt och oförutsägbart i ett sånt här dramatiskt läge. Det är viktigt som sparare att komma ihåg sin strategi, sitt mål och tidsperspektiv – sedan när svängningarna på marknaden har lagt sig kan man utvärdera för att säkerställa att man har rätt strategisk fördelning av fonder. I ett längre perspektiv bör man hålla ögonen på stora globala trender, ett exempel är omställningen till fossilfri energi – kommer Europa att vilja vara beroende av rysk olja och gas framöver eller bygga ut mer egen produktion? Det finns fler sådana långsiktiga teman med investeringsmöjligheter att se över, såsom innovationer inom hälsovård och industriproduktion och fortsatt digitalisering till exempel. Det är uthålliga investeringsteman.”

Kriget i Ukraina lämnar lite hopp om en återhämtning på kort sikt. Det blir ännu mer tydligt när man tittar på de höga energipriserna, en högre inflation, stramare penningpolitik och eventuella hot mot tillväxten. Enligt oss, bör man vara försiktig med att återgå för snabbt till aktiemarknaderna. Det kan vara klokt att minska risken i ens portfölj genom att investera i räntefonder och defensiva blandfonder.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk