Japanskt index når högsta nivåerna på över 30 år

Japanskt index når högsta nivåerna på över 30 år

Japanskt index når högsta nivåerna på över 30 år

Jun 27, 2023

Jun 27, 2023

Jun 27, 2023

Jun 27, 2023

Jun 27, 2023

Jun 27, 2023

Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower
Blue Flower

Japans ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt och låg avkastning. Men under årets gång har återhämtning präglat Tokyobörsen.

Japans ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt och låg avkastning. Men under årets gång har återhämtning präglat Tokyobörsen.

Japans ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt och låg avkastning. Men under årets gång har återhämtning präglat Tokyobörsen.

Japans ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt och låg avkastning. Men under årets gång har återhämtning präglat Tokyobörsen.

Japans ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt och låg avkastning. Men under årets gång har återhämtning präglat Tokyobörsen.

Japans ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt och låg avkastning. Men under årets gång har återhämtning präglat Tokyobörsen.

Japans ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt och låg avkastning. Men under årets gång har återhämtning präglat Tokyobörsen.

Stora aktieindex som Topix och Nikkei är nu uppe på nivåer som inte har setts på över 30 år. Financial Times kallar nu Japan för “en av världens hetaste marknader” och flera experter spår en revansch med lågt värderade aktier och en lovande vinsttillväxt.

Källa: Yahoo Finance 

Den 92-åriga Warren Buffett meddelade även nyligen att Japan nu är det land där Berkshire Hathaway har störst andel investeringar, efter USA. Detta framförallt i japanska investmentbolag, och sedan 2020 har kurserna i fem specifika bolag i portföljen mer än fördubblats.

Fondförvaltarnas tankar om den japanska marknaden:

Öhman Fonder

"Vi bedömer att ett flertal faktorer ligger bakom den senaste tidens positiva utveckling för japanska aktier.

I det korta perspektivet kan en förklaring vara att Japan, senare än Europa och USA, nu ser positiva effekter av att ha lagt Covid-restriktioner bakom sig. Den senaste tiden har japanska aktier också haft stöd av positiva nettoflöden från internationella investerare.

I det längre perspektivet är det framför allt två faktorer som talar för japanska investeringar: strukturreformer och ett paradigmskifte i synen på aktieägare. För att tackla demografiska problem och undvika en minskning av den totala arbetskraften har Japan sedan flera år tillbaka fokuserat på att reformera sin arbetsmarknad. I ett läge med i stort sett full sysselsättning har målet varit att successivt höja pensionsåldern, öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden samt begränsa andelen visstidsanställningar. Dessa ansträngningar tycks de senaste åren ha gått i rätt riktning och har börjat bära frukt. Lärdomarna från Japans finanskris på 90-talet har lett till en utbredd företagskultur med konservativ syn på skuld, ett ökat aktieägarfokus med fler återköpsprogram samt höga avkastningsmål på det egna kapitalet.

Japan har sedan sina guldtillväxtår på 80-talet haft en ansträngd värdering i form av pris i förhållande till vinst, men i takt med att vinsten de senaste två decennierna har ökat har också värderingen blivit betydligt mer attraktiv och mer i linje med potentiell tillväxt.

I det kortare perspektivet finns det utrymme för den japanska yenen att stärkas givet att Bank of Japan börjar höja sin styrränta från låga -0,1 procent. Japan, som länge har brottats med för låg inflation, har nu för en gångs skull en inflationstakt kring 3,5 procent som därmed skulle kunna motivera en högre styrränta. Fortsatta signaler om att strukturreformer får effekt och ett bibehållet aktieägarfokus från företagen talar för att japanska aktier kan vara en god investering även under de kommande åren."

Erik Nilsson, allokeringschef Öhman Fonder
Björn Nylund, förvaltare Öhman Marknad Japan

Jupiter

"We believe that Japan is both cheap and good value. A still poorly understood market, Japan has some wonderful companies available at big discounts to their global peers – we like to buy them. But the country is home to some decidedly ropey businesses too; a lack of creative destruction has allowed too many unprofitable businesses, stuck in reverse, to survive. The good news is that the Japanese economic and financial establishment appears to have had enough. The latest round of public flogging, following the Ito Review and the establishment of Governance and Stewardship Codes in the last decade, is being led by the Tokyo Stock Exchange. Early signs are that their campaign to get corporate Japan to help itself is having some success."

Dan Carter, Investment Manager, Japanese Equities
Mitesh Patel, Investment Manager, Japanese Equities

Man Group

"We believe the recent performance of the Japanese equity market is not just a short-term phenomenon but could be a long-term trend. Our view is based on a combination of drivers. Corporate governance reforms by the Tokyo Stock Exchange state that underperforming companies need to come up with improvement plans from this spring. These plans could affect around 50% of Japanese stocks, potentially improving shareholder value. In addition, the current economic environment, with rising inflation and higher interest rates, tends to favour stocks that are trading at low valuations, and also tends to work better in Japan than in other markets. In other words, the drivers have aligned for some prolonged potential performance from the Japanese equity market broadly, and for cheaply valued companies in particular.

We believe there is considerable potential for cheaply valued Japanese stocks to deliver in coming years. Although improving profitability is a long-term task involving reform of business models, there are improvements that can be achieved more quickly, by companies choosing to buy back some of their shares and returning their excess cash to shareholders through dividends. This means there is therefore potential for improvements both in the short term and the long term, which can best be accessed by experienced managers who understand the Japanese market and can identify the firms that are in the best position to start improving profits for shareholders.

Jeff Atherton, förvaltare, Man GLG Japan CoreAlpha Fund

Länsförsäkringar

"Japanska exportbolag har gynnats av att yenen har tappat i värde mot bland annat dollarn. Dessutom väntas japanska bolag nu öka utdelningarna till aktieägare och lansera återköpsprogram av aktier – vilket traditionellt ses som positivt av investerare, och har bidragit till att inflödet från utlandet ökat."

Sebastian Hallenius, allokeringschef, Länsförsäkringar

Vill du investera i Japan? 🇯🇵 Här är ett urval av de fonder vi erbjuder på vår plattform med fokus på landet:

Jupiter Japan Select L EUR Acc
38 % billigare hos SAVR

Öhman Marknad Japan A
34 % billigare hos SAVR

Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D EUR
34 % billigare hos SAVR

Länsförsäkringar Japan Index
Lika billig hos SAVR

Stora aktieindex som Topix och Nikkei är nu uppe på nivåer som inte har setts på över 30 år. Financial Times kallar nu Japan för “en av världens hetaste marknader” och flera experter spår en revansch med lågt värderade aktier och en lovande vinsttillväxt.

Källa: Yahoo Finance 

Den 92-åriga Warren Buffett meddelade även nyligen att Japan nu är det land där Berkshire Hathaway har störst andel investeringar, efter USA. Detta framförallt i japanska investmentbolag, och sedan 2020 har kurserna i fem specifika bolag i portföljen mer än fördubblats.

Fondförvaltarnas tankar om den japanska marknaden:

Öhman Fonder

"Vi bedömer att ett flertal faktorer ligger bakom den senaste tidens positiva utveckling för japanska aktier.

I det korta perspektivet kan en förklaring vara att Japan, senare än Europa och USA, nu ser positiva effekter av att ha lagt Covid-restriktioner bakom sig. Den senaste tiden har japanska aktier också haft stöd av positiva nettoflöden från internationella investerare.

I det längre perspektivet är det framför allt två faktorer som talar för japanska investeringar: strukturreformer och ett paradigmskifte i synen på aktieägare. För att tackla demografiska problem och undvika en minskning av den totala arbetskraften har Japan sedan flera år tillbaka fokuserat på att reformera sin arbetsmarknad. I ett läge med i stort sett full sysselsättning har målet varit att successivt höja pensionsåldern, öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden samt begränsa andelen visstidsanställningar. Dessa ansträngningar tycks de senaste åren ha gått i rätt riktning och har börjat bära frukt. Lärdomarna från Japans finanskris på 90-talet har lett till en utbredd företagskultur med konservativ syn på skuld, ett ökat aktieägarfokus med fler återköpsprogram samt höga avkastningsmål på det egna kapitalet.

Japan har sedan sina guldtillväxtår på 80-talet haft en ansträngd värdering i form av pris i förhållande till vinst, men i takt med att vinsten de senaste två decennierna har ökat har också värderingen blivit betydligt mer attraktiv och mer i linje med potentiell tillväxt.

I det kortare perspektivet finns det utrymme för den japanska yenen att stärkas givet att Bank of Japan börjar höja sin styrränta från låga -0,1 procent. Japan, som länge har brottats med för låg inflation, har nu för en gångs skull en inflationstakt kring 3,5 procent som därmed skulle kunna motivera en högre styrränta. Fortsatta signaler om att strukturreformer får effekt och ett bibehållet aktieägarfokus från företagen talar för att japanska aktier kan vara en god investering även under de kommande åren."

Erik Nilsson, allokeringschef Öhman Fonder
Björn Nylund, förvaltare Öhman Marknad Japan

Jupiter

"We believe that Japan is both cheap and good value. A still poorly understood market, Japan has some wonderful companies available at big discounts to their global peers – we like to buy them. But the country is home to some decidedly ropey businesses too; a lack of creative destruction has allowed too many unprofitable businesses, stuck in reverse, to survive. The good news is that the Japanese economic and financial establishment appears to have had enough. The latest round of public flogging, following the Ito Review and the establishment of Governance and Stewardship Codes in the last decade, is being led by the Tokyo Stock Exchange. Early signs are that their campaign to get corporate Japan to help itself is having some success."

Dan Carter, Investment Manager, Japanese Equities
Mitesh Patel, Investment Manager, Japanese Equities

Man Group

"We believe the recent performance of the Japanese equity market is not just a short-term phenomenon but could be a long-term trend. Our view is based on a combination of drivers. Corporate governance reforms by the Tokyo Stock Exchange state that underperforming companies need to come up with improvement plans from this spring. These plans could affect around 50% of Japanese stocks, potentially improving shareholder value. In addition, the current economic environment, with rising inflation and higher interest rates, tends to favour stocks that are trading at low valuations, and also tends to work better in Japan than in other markets. In other words, the drivers have aligned for some prolonged potential performance from the Japanese equity market broadly, and for cheaply valued companies in particular.

We believe there is considerable potential for cheaply valued Japanese stocks to deliver in coming years. Although improving profitability is a long-term task involving reform of business models, there are improvements that can be achieved more quickly, by companies choosing to buy back some of their shares and returning their excess cash to shareholders through dividends. This means there is therefore potential for improvements both in the short term and the long term, which can best be accessed by experienced managers who understand the Japanese market and can identify the firms that are in the best position to start improving profits for shareholders.

Jeff Atherton, förvaltare, Man GLG Japan CoreAlpha Fund

Länsförsäkringar

"Japanska exportbolag har gynnats av att yenen har tappat i värde mot bland annat dollarn. Dessutom väntas japanska bolag nu öka utdelningarna till aktieägare och lansera återköpsprogram av aktier – vilket traditionellt ses som positivt av investerare, och har bidragit till att inflödet från utlandet ökat."

Sebastian Hallenius, allokeringschef, Länsförsäkringar

Vill du investera i Japan? 🇯🇵 Här är ett urval av de fonder vi erbjuder på vår plattform med fokus på landet:

Jupiter Japan Select L EUR Acc
38 % billigare hos SAVR

Öhman Marknad Japan A
34 % billigare hos SAVR

Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D EUR
34 % billigare hos SAVR

Länsförsäkringar Japan Index
Lika billig hos SAVR

Stora aktieindex som Topix och Nikkei är nu uppe på nivåer som inte har setts på över 30 år. Financial Times kallar nu Japan för “en av världens hetaste marknader” och flera experter spår en revansch med lågt värderade aktier och en lovande vinsttillväxt.

Källa: Yahoo Finance 

Den 92-åriga Warren Buffett meddelade även nyligen att Japan nu är det land där Berkshire Hathaway har störst andel investeringar, efter USA. Detta framförallt i japanska investmentbolag, och sedan 2020 har kurserna i fem specifika bolag i portföljen mer än fördubblats.

Fondförvaltarnas tankar om den japanska marknaden:

Öhman Fonder

"Vi bedömer att ett flertal faktorer ligger bakom den senaste tidens positiva utveckling för japanska aktier.

I det korta perspektivet kan en förklaring vara att Japan, senare än Europa och USA, nu ser positiva effekter av att ha lagt Covid-restriktioner bakom sig. Den senaste tiden har japanska aktier också haft stöd av positiva nettoflöden från internationella investerare.

I det längre perspektivet är det framför allt två faktorer som talar för japanska investeringar: strukturreformer och ett paradigmskifte i synen på aktieägare. För att tackla demografiska problem och undvika en minskning av den totala arbetskraften har Japan sedan flera år tillbaka fokuserat på att reformera sin arbetsmarknad. I ett läge med i stort sett full sysselsättning har målet varit att successivt höja pensionsåldern, öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden samt begränsa andelen visstidsanställningar. Dessa ansträngningar tycks de senaste åren ha gått i rätt riktning och har börjat bära frukt. Lärdomarna från Japans finanskris på 90-talet har lett till en utbredd företagskultur med konservativ syn på skuld, ett ökat aktieägarfokus med fler återköpsprogram samt höga avkastningsmål på det egna kapitalet.

Japan har sedan sina guldtillväxtår på 80-talet haft en ansträngd värdering i form av pris i förhållande till vinst, men i takt med att vinsten de senaste två decennierna har ökat har också värderingen blivit betydligt mer attraktiv och mer i linje med potentiell tillväxt.

I det kortare perspektivet finns det utrymme för den japanska yenen att stärkas givet att Bank of Japan börjar höja sin styrränta från låga -0,1 procent. Japan, som länge har brottats med för låg inflation, har nu för en gångs skull en inflationstakt kring 3,5 procent som därmed skulle kunna motivera en högre styrränta. Fortsatta signaler om att strukturreformer får effekt och ett bibehållet aktieägarfokus från företagen talar för att japanska aktier kan vara en god investering även under de kommande åren."

Erik Nilsson, allokeringschef Öhman Fonder
Björn Nylund, förvaltare Öhman Marknad Japan

Jupiter

"We believe that Japan is both cheap and good value. A still poorly understood market, Japan has some wonderful companies available at big discounts to their global peers – we like to buy them. But the country is home to some decidedly ropey businesses too; a lack of creative destruction has allowed too many unprofitable businesses, stuck in reverse, to survive. The good news is that the Japanese economic and financial establishment appears to have had enough. The latest round of public flogging, following the Ito Review and the establishment of Governance and Stewardship Codes in the last decade, is being led by the Tokyo Stock Exchange. Early signs are that their campaign to get corporate Japan to help itself is having some success."

Dan Carter, Investment Manager, Japanese Equities
Mitesh Patel, Investment Manager, Japanese Equities

Man Group

"We believe the recent performance of the Japanese equity market is not just a short-term phenomenon but could be a long-term trend. Our view is based on a combination of drivers. Corporate governance reforms by the Tokyo Stock Exchange state that underperforming companies need to come up with improvement plans from this spring. These plans could affect around 50% of Japanese stocks, potentially improving shareholder value. In addition, the current economic environment, with rising inflation and higher interest rates, tends to favour stocks that are trading at low valuations, and also tends to work better in Japan than in other markets. In other words, the drivers have aligned for some prolonged potential performance from the Japanese equity market broadly, and for cheaply valued companies in particular.

We believe there is considerable potential for cheaply valued Japanese stocks to deliver in coming years. Although improving profitability is a long-term task involving reform of business models, there are improvements that can be achieved more quickly, by companies choosing to buy back some of their shares and returning their excess cash to shareholders through dividends. This means there is therefore potential for improvements both in the short term and the long term, which can best be accessed by experienced managers who understand the Japanese market and can identify the firms that are in the best position to start improving profits for shareholders.

Jeff Atherton, förvaltare, Man GLG Japan CoreAlpha Fund

Länsförsäkringar

"Japanska exportbolag har gynnats av att yenen har tappat i värde mot bland annat dollarn. Dessutom väntas japanska bolag nu öka utdelningarna till aktieägare och lansera återköpsprogram av aktier – vilket traditionellt ses som positivt av investerare, och har bidragit till att inflödet från utlandet ökat."

Sebastian Hallenius, allokeringschef, Länsförsäkringar

Vill du investera i Japan? 🇯🇵 Här är ett urval av de fonder vi erbjuder på vår plattform med fokus på landet:

Jupiter Japan Select L EUR Acc
38 % billigare hos SAVR

Öhman Marknad Japan A
34 % billigare hos SAVR

Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D EUR
34 % billigare hos SAVR

Länsförsäkringar Japan Index
Lika billig hos SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk