Varför skulle kvinnor vilja ändra på ett vinnande koncept?

Varför skulle kvinnor vilja ändra på ett vinnande koncept?

Varför skulle kvinnor vilja ändra på ett vinnande koncept?

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Johanna Englundh är redaktör på Morningstar, ett oberoende institut som betygssätter fonder. Morningstar publicerade nyligen statistik som visar på att det finns fler fonder i Sverige som förvaltas av en Johan, än vad det finns fonder som förvaltas av en kvinna. Året innan konstaterades det att det fanns fler fonder som förvaltas av någon som heter Dave än det fanns kvinnliga fondförvaltare i Storbritannien.


I samband med Internationella kvinnodagen hörde vi av oss till Johanna för att få hennes perspektiv på hur kvinnliga privatsparare kan tänka kring finansiellt självförtroende i en mansdominerad bransch.


"Vi kvinnor jämförs ofta med män när det kommer till investeringar, risktagande och finansiellt självförtroende. Och visst finns det skillnader, men jag tycker det är något som vi ska värna om, och vara stolta över. Vi behöver inte bete oss på exakt samma sätt eller se på risk med samma ögon. Tvärtom är det faktiskt bra att vi är olika! Exempelvis har flera studier noterat att kvinnliga fondförvaltare faktiskt levererar bättre avkastning än sina manliga kollegor, så varför skulle vi vilja ändra på ett uppenbart vinnande koncept?!

Trots detta så är kvinnliga förvaltare underrepresenterade i såväl Sverige som globalt. I Sverige har vi 75 kvinnliga fondförvaltare totalt, att jämföra med över 400 manliga. Fler fonder i Sverige förvaltas av en ”Johan” än det finns kvinnliga förvaltare totalt. Med en sådan underrepresentation av kvinnor i förvaltarbranschen kan det kännas som att vi inte hör hemma där, men jag skulle säga att det är precis tvärtom. Det finns inget som är så givande som att dra nytta av varandras olikheter, så se våra olikheter som en tillgång i stället för något negativt.

När du känner dig osäker på om du har det som krävs, våga tro på dig själv och din förmåga. Våga sök det där jobbet även om du inte tickar varenda box, börja investera om du tidigare inte vågat och tro inte att du förväntas vara expert på allt, det är ingen. Och jag lovar, de flesta av oss lider av ”the impostor syndrome”. När jag själv väl insåg att de flesta är experter inom ett litet nischat område blev det lättare att acceptera att man inte kan vara påläst inom allt. Du är bra på det du är bra på, resten kan du lära dig om det krävs."

/Johanna

Johanna Englundh är redaktör på Morningstar, ett oberoende institut som betygssätter fonder. Morningstar publicerade nyligen statistik som visar på att det finns fler fonder i Sverige som förvaltas av en Johan, än vad det finns fonder som förvaltas av en kvinna. Året innan konstaterades det att det fanns fler fonder som förvaltas av någon som heter Dave än det fanns kvinnliga fondförvaltare i Storbritannien.


I samband med Internationella kvinnodagen hörde vi av oss till Johanna för att få hennes perspektiv på hur kvinnliga privatsparare kan tänka kring finansiellt självförtroende i en mansdominerad bransch.


"Vi kvinnor jämförs ofta med män när det kommer till investeringar, risktagande och finansiellt självförtroende. Och visst finns det skillnader, men jag tycker det är något som vi ska värna om, och vara stolta över. Vi behöver inte bete oss på exakt samma sätt eller se på risk med samma ögon. Tvärtom är det faktiskt bra att vi är olika! Exempelvis har flera studier noterat att kvinnliga fondförvaltare faktiskt levererar bättre avkastning än sina manliga kollegor, så varför skulle vi vilja ändra på ett uppenbart vinnande koncept?!

Trots detta så är kvinnliga förvaltare underrepresenterade i såväl Sverige som globalt. I Sverige har vi 75 kvinnliga fondförvaltare totalt, att jämföra med över 400 manliga. Fler fonder i Sverige förvaltas av en ”Johan” än det finns kvinnliga förvaltare totalt. Med en sådan underrepresentation av kvinnor i förvaltarbranschen kan det kännas som att vi inte hör hemma där, men jag skulle säga att det är precis tvärtom. Det finns inget som är så givande som att dra nytta av varandras olikheter, så se våra olikheter som en tillgång i stället för något negativt.

När du känner dig osäker på om du har det som krävs, våga tro på dig själv och din förmåga. Våga sök det där jobbet även om du inte tickar varenda box, börja investera om du tidigare inte vågat och tro inte att du förväntas vara expert på allt, det är ingen. Och jag lovar, de flesta av oss lider av ”the impostor syndrome”. När jag själv väl insåg att de flesta är experter inom ett litet nischat område blev det lättare att acceptera att man inte kan vara påläst inom allt. Du är bra på det du är bra på, resten kan du lära dig om det krävs."

/Johanna

Johanna Englundh är redaktör på Morningstar, ett oberoende institut som betygssätter fonder. Morningstar publicerade nyligen statistik som visar på att det finns fler fonder i Sverige som förvaltas av en Johan, än vad det finns fonder som förvaltas av en kvinna. Året innan konstaterades det att det fanns fler fonder som förvaltas av någon som heter Dave än det fanns kvinnliga fondförvaltare i Storbritannien.


I samband med Internationella kvinnodagen hörde vi av oss till Johanna för att få hennes perspektiv på hur kvinnliga privatsparare kan tänka kring finansiellt självförtroende i en mansdominerad bransch.


"Vi kvinnor jämförs ofta med män när det kommer till investeringar, risktagande och finansiellt självförtroende. Och visst finns det skillnader, men jag tycker det är något som vi ska värna om, och vara stolta över. Vi behöver inte bete oss på exakt samma sätt eller se på risk med samma ögon. Tvärtom är det faktiskt bra att vi är olika! Exempelvis har flera studier noterat att kvinnliga fondförvaltare faktiskt levererar bättre avkastning än sina manliga kollegor, så varför skulle vi vilja ändra på ett uppenbart vinnande koncept?!

Trots detta så är kvinnliga förvaltare underrepresenterade i såväl Sverige som globalt. I Sverige har vi 75 kvinnliga fondförvaltare totalt, att jämföra med över 400 manliga. Fler fonder i Sverige förvaltas av en ”Johan” än det finns kvinnliga förvaltare totalt. Med en sådan underrepresentation av kvinnor i förvaltarbranschen kan det kännas som att vi inte hör hemma där, men jag skulle säga att det är precis tvärtom. Det finns inget som är så givande som att dra nytta av varandras olikheter, så se våra olikheter som en tillgång i stället för något negativt.

När du känner dig osäker på om du har det som krävs, våga tro på dig själv och din förmåga. Våga sök det där jobbet även om du inte tickar varenda box, börja investera om du tidigare inte vågat och tro inte att du förväntas vara expert på allt, det är ingen. Och jag lovar, de flesta av oss lider av ”the impostor syndrome”. När jag själv väl insåg att de flesta är experter inom ett litet nischat område blev det lättare att acceptera att man inte kan vara påläst inom allt. Du är bra på det du är bra på, resten kan du lära dig om det krävs."

/Johanna

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk