Magkänslan lika viktig som rapporter när svenskar investerar i aktier

Magkänslan lika viktig som rapporter när svenskar investerar i aktier

Magkänslan lika viktig som rapporter när svenskar investerar i aktier

Press

Jun 13, 2024

Jun 13, 2024

Jun 13, 2024

Jun 13, 2024

Jun 13, 2024

Jun 13, 2024

Tech-aktier är hetast och krigssituationen i världen är det som kommer att påverka innehavet mest under det närmaste året, enligt aktieintresserade svenskar. Samtidigt uppger så många som 29 procent att de låter magkänslan styra vid investeringsbeslut – den värderas lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det visar en ny rapport från investeringsplattformen SAVR.

Tech-aktier är hetast och krigssituationen i världen är det som kommer att påverka innehavet mest under det närmaste året, enligt aktieintresserade svenskar. Samtidigt uppger så många som 29 procent att de låter magkänslan styra vid investeringsbeslut – den värderas lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det visar en ny rapport från investeringsplattformen SAVR.

Tech-aktier är hetast och krigssituationen i världen är det som kommer att påverka innehavet mest under det närmaste året, enligt aktieintresserade svenskar. Samtidigt uppger så många som 29 procent att de låter magkänslan styra vid investeringsbeslut – den värderas lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det visar en ny rapport från investeringsplattformen SAVR.

Tech-aktier är hetast och krigssituationen i världen är det som kommer att påverka innehavet mest under det närmaste året, enligt aktieintresserade svenskar. Samtidigt uppger så många som 29 procent att de låter magkänslan styra vid investeringsbeslut – den värderas lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det visar en ny rapport från investeringsplattformen SAVR.

Tech-aktier är hetast och krigssituationen i världen är det som kommer att påverka innehavet mest under det närmaste året, enligt aktieintresserade svenskar. Samtidigt uppger så många som 29 procent att de låter magkänslan styra vid investeringsbeslut – den värderas lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det visar en ny rapport från investeringsplattformen SAVR.

Tech-aktier är hetast och krigssituationen i världen är det som kommer att påverka innehavet mest under det närmaste året, enligt aktieintresserade svenskar. Samtidigt uppger så många som 29 procent att de låter magkänslan styra vid investeringsbeslut – den värderas lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det visar en ny rapport från investeringsplattformen SAVR.

Tech-aktier är hetast och krigssituationen i världen är det som kommer att påverka innehavet mest under det närmaste året, enligt aktieintresserade svenskar. Samtidigt uppger så många som 29 procent att de låter magkänslan styra vid investeringsbeslut – den värderas lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Det visar en ny rapport från investeringsplattformen SAVR.

Inför sin kommande lansering av aktiehandel har SAVR, i samarbete med Norstat, låtit undersöka hur aktieintresserade svenskar tänker, lever och agerar i förhållande till sina egna investeringar. Drygt tusen personer mellan 25 och 55 har intervjuats om allt från drivkrafter, vanor och beslutsunderlag till vad de tror påverkar deras innehav det närmaste året. Insikterna presenteras i rapporten “Aktiebarometern 2024” som släpps idag.

Av rapporten framgår bland annat vad som påverkar aktieintresserade svenskar när de fattar sina investeringsbeslut. Viktigast är nyheter och världshändelser (50%), följt av chansen till utdelning (30%). Samtidigt menar så många som 29 procent att magkänslan är en av de viktigaste faktorerna vid investeringsbeslut. Den värderas därmed lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter (29%).

– De flesta aktieintresserade svenskar är kunniga, pålästa och engagerade, och att så många väljer att lita på sin magkänsla väljer jag därför att tolka som något positivt. Känslan bygger sannolikt på att man har gjort sin research och hunnit bilda sig en uppfattning om bolag eller branscher över tid, säger Daniel Aarenstrup, vd och grundare, SAVR.

De hetaste aktierna just nu, enligt aktieintresserade svenskar, finns inom teknologisektorn – drygt sex av tio (63%) tror mest på dessa. Även finans (31%) och industriella varor och tjänster (25%) kvalar in på topp tre. I botten av listan hamnar konsumentvaror och tjänster (10%).

Merparten av de aktieintresserade följer utvecklingen i omvärlden noggrant, och det som framför allt kommer att påverka innehavet under kommande året, enligt de svarande, är krig och konflikter (59%), följt av konjunkturläget (54%) och inflationen (53%).


Exempel på ytterligare insikter från Aktiebarometern 2024:

 • Den främsta anledningen till att man handlar med aktier, utöver möjligheten att tjäna pengar, är att man tycker att det är spännande.

 • 26 procent av de aktieintresserade tittar till sitt innehav flera gånger varje dag.

 • Mer än varannan (52%) ägnar sig åt aktier när de egentligen borde göra annat, exempelvis jobba.

 • Män pratar helst om investeringar med vänner, medan kvinnor hellre diskuterar inom familjen.

Ta del av rapporten i sin helhet för ytterligare information

SAVR, som står bakom rapporten, är en ledande svensk fondplattform med över 100 000 kunder. Med en banbrytande affärsmodell blev företaget 2019 den första svenska aktören att återbetala alla fondprovisioner till sina sparare. Under 2024 lanserar SAVR aktiehandel och blir därmed en komplett investeringsplattform.

– Med den nya aktieplattformen gör vi det ännu enklare för människor att fatta kloka och välgrundade investeringsbeslut.

– Vi ser i undersökningen att nyheter och världshändelser har enorm betydelse för hur man väljer att investera, och det ligger helt i linje med vår satsning på att erbjuda en aktieplattform med marknadens bästa nyhetsservice, skräddarsydd utifrån användarens intressen, säger Daniel Aarenstrup.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Norstat i april 2024 på uppdrag av investeringsplattformen SAVR. Den bygger på intervjuer med 1 144 svenskar mellan 25 och 55 år som har angett att de är intresserade av aktiehandel samt handlar med aktier minst en gång per kvartal. Det stora antalet intervjuer gör att resultaten representerar den svenska aktieintresserade befolkningen 25-55 år.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Aarenstrup, grundare och VD, SAVR:
daniel.aarenstrup@savr.com
Telefon: +46(0)73 048 40 44

Emma Wagner, Marketing Manager, SAVR:
emma.wagner@savr.com
Telefon: +46(0)70 210 27 74

Inför sin kommande lansering av aktiehandel har SAVR, i samarbete med Norstat, låtit undersöka hur aktieintresserade svenskar tänker, lever och agerar i förhållande till sina egna investeringar. Drygt tusen personer mellan 25 och 55 har intervjuats om allt från drivkrafter, vanor och beslutsunderlag till vad de tror påverkar deras innehav det närmaste året. Insikterna presenteras i rapporten “Aktiebarometern 2024” som släpps idag.

Av rapporten framgår bland annat vad som påverkar aktieintresserade svenskar när de fattar sina investeringsbeslut. Viktigast är nyheter och världshändelser (50%), följt av chansen till utdelning (30%). Samtidigt menar så många som 29 procent att magkänslan är en av de viktigaste faktorerna vid investeringsbeslut. Den värderas därmed lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter (29%).

– De flesta aktieintresserade svenskar är kunniga, pålästa och engagerade, och att så många väljer att lita på sin magkänsla väljer jag därför att tolka som något positivt. Känslan bygger sannolikt på att man har gjort sin research och hunnit bilda sig en uppfattning om bolag eller branscher över tid, säger Daniel Aarenstrup, vd och grundare, SAVR.

De hetaste aktierna just nu, enligt aktieintresserade svenskar, finns inom teknologisektorn – drygt sex av tio (63%) tror mest på dessa. Även finans (31%) och industriella varor och tjänster (25%) kvalar in på topp tre. I botten av listan hamnar konsumentvaror och tjänster (10%).

Merparten av de aktieintresserade följer utvecklingen i omvärlden noggrant, och det som framför allt kommer att påverka innehavet under kommande året, enligt de svarande, är krig och konflikter (59%), följt av konjunkturläget (54%) och inflationen (53%).


Exempel på ytterligare insikter från Aktiebarometern 2024:

 • Den främsta anledningen till att man handlar med aktier, utöver möjligheten att tjäna pengar, är att man tycker att det är spännande.

 • 26 procent av de aktieintresserade tittar till sitt innehav flera gånger varje dag.

 • Mer än varannan (52%) ägnar sig åt aktier när de egentligen borde göra annat, exempelvis jobba.

 • Män pratar helst om investeringar med vänner, medan kvinnor hellre diskuterar inom familjen.

Ta del av rapporten i sin helhet för ytterligare information

SAVR, som står bakom rapporten, är en ledande svensk fondplattform med över 100 000 kunder. Med en banbrytande affärsmodell blev företaget 2019 den första svenska aktören att återbetala alla fondprovisioner till sina sparare. Under 2024 lanserar SAVR aktiehandel och blir därmed en komplett investeringsplattform.

– Med den nya aktieplattformen gör vi det ännu enklare för människor att fatta kloka och välgrundade investeringsbeslut.

– Vi ser i undersökningen att nyheter och världshändelser har enorm betydelse för hur man väljer att investera, och det ligger helt i linje med vår satsning på att erbjuda en aktieplattform med marknadens bästa nyhetsservice, skräddarsydd utifrån användarens intressen, säger Daniel Aarenstrup.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Norstat i april 2024 på uppdrag av investeringsplattformen SAVR. Den bygger på intervjuer med 1 144 svenskar mellan 25 och 55 år som har angett att de är intresserade av aktiehandel samt handlar med aktier minst en gång per kvartal. Det stora antalet intervjuer gör att resultaten representerar den svenska aktieintresserade befolkningen 25-55 år.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Aarenstrup, grundare och VD, SAVR:
daniel.aarenstrup@savr.com
Telefon: +46(0)73 048 40 44

Emma Wagner, Marketing Manager, SAVR:
emma.wagner@savr.com
Telefon: +46(0)70 210 27 74

Inför sin kommande lansering av aktiehandel har SAVR, i samarbete med Norstat, låtit undersöka hur aktieintresserade svenskar tänker, lever och agerar i förhållande till sina egna investeringar. Drygt tusen personer mellan 25 och 55 har intervjuats om allt från drivkrafter, vanor och beslutsunderlag till vad de tror påverkar deras innehav det närmaste året. Insikterna presenteras i rapporten “Aktiebarometern 2024” som släpps idag.

Av rapporten framgår bland annat vad som påverkar aktieintresserade svenskar när de fattar sina investeringsbeslut. Viktigast är nyheter och världshändelser (50%), följt av chansen till utdelning (30%). Samtidigt menar så många som 29 procent att magkänslan är en av de viktigaste faktorerna vid investeringsbeslut. Den värderas därmed lika högt som årsredovisningar och kvartalsrapporter (29%).

– De flesta aktieintresserade svenskar är kunniga, pålästa och engagerade, och att så många väljer att lita på sin magkänsla väljer jag därför att tolka som något positivt. Känslan bygger sannolikt på att man har gjort sin research och hunnit bilda sig en uppfattning om bolag eller branscher över tid, säger Daniel Aarenstrup, vd och grundare, SAVR.

De hetaste aktierna just nu, enligt aktieintresserade svenskar, finns inom teknologisektorn – drygt sex av tio (63%) tror mest på dessa. Även finans (31%) och industriella varor och tjänster (25%) kvalar in på topp tre. I botten av listan hamnar konsumentvaror och tjänster (10%).

Merparten av de aktieintresserade följer utvecklingen i omvärlden noggrant, och det som framför allt kommer att påverka innehavet under kommande året, enligt de svarande, är krig och konflikter (59%), följt av konjunkturläget (54%) och inflationen (53%).


Exempel på ytterligare insikter från Aktiebarometern 2024:

 • Den främsta anledningen till att man handlar med aktier, utöver möjligheten att tjäna pengar, är att man tycker att det är spännande.

 • 26 procent av de aktieintresserade tittar till sitt innehav flera gånger varje dag.

 • Mer än varannan (52%) ägnar sig åt aktier när de egentligen borde göra annat, exempelvis jobba.

 • Män pratar helst om investeringar med vänner, medan kvinnor hellre diskuterar inom familjen.

Ta del av rapporten i sin helhet för ytterligare information

SAVR, som står bakom rapporten, är en ledande svensk fondplattform med över 100 000 kunder. Med en banbrytande affärsmodell blev företaget 2019 den första svenska aktören att återbetala alla fondprovisioner till sina sparare. Under 2024 lanserar SAVR aktiehandel och blir därmed en komplett investeringsplattform.

– Med den nya aktieplattformen gör vi det ännu enklare för människor att fatta kloka och välgrundade investeringsbeslut.

– Vi ser i undersökningen att nyheter och världshändelser har enorm betydelse för hur man väljer att investera, och det ligger helt i linje med vår satsning på att erbjuda en aktieplattform med marknadens bästa nyhetsservice, skräddarsydd utifrån användarens intressen, säger Daniel Aarenstrup.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Norstat i april 2024 på uppdrag av investeringsplattformen SAVR. Den bygger på intervjuer med 1 144 svenskar mellan 25 och 55 år som har angett att de är intresserade av aktiehandel samt handlar med aktier minst en gång per kvartal. Det stora antalet intervjuer gör att resultaten representerar den svenska aktieintresserade befolkningen 25-55 år.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Aarenstrup, grundare och VD, SAVR:
daniel.aarenstrup@savr.com
Telefon: +46(0)73 048 40 44

Emma Wagner, Marketing Manager, SAVR:
emma.wagner@savr.com
Telefon: +46(0)70 210 27 74

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk