Psykologen svarar: Därför har kvinnor lägre finansiellt självförtroende än män

Psykologen svarar: Därför har kvinnor lägre finansiellt självförtroende än män

Psykologen svarar: Därför har kvinnor lägre finansiellt självförtroende än män

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Mar 8, 2023

Hur kommer det sig att kvinnors finansiella självförtroende är lägre än mäns? Vi tog hjälp av Louise Lind, psykolog på Mindler, för att reda ut detta fenomen.


Kvinnor är mindre aktiva på börsen än vad män är. De tenderar att använda sig av en buy-and-hold-strategi (som bygger på långsiktiga investeringar) i större utsträckning än manliga sparare, vilket har visat sig ge högre avkastning över tid. Trots att kvinnors lägre riskaptit innebär att de i snitt överpresterar på börsen jämfört med män, så har kvinnor fortfarande lägre självförtroende. Förra året belyste Fondbolagens förening, via en undersökning från Sifo, att 88 procent av männen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi för att kunna hantera och ta beslut kring sina egna pengar. För kvinnor var motsvarande siffra däremot 77 procent.

Hej Louise! Vad är orsakerna bakom det faktum att kvinnor har lägre finansiellt självförtroende än män? Och hur påverkar detta deras beteende på börsen?

Kvinnor är generellt mindre risktagande än män, vilket återspeglar sig på flera områden i livet, exempelvis val av utbildning och i arbetslivet. Studier visar att socioekonomiska skillnader påverkar riskaversionen, att det finns en tydlig koppling mellan inkomst och risktagande. Det finns såklart kvinnor som är mer riskbenägna än de flesta män, men i och med att män generellt har högre inkomst än kvinnor och möjlighet att spara mer har de också förutsättningar för att ta större finansiella risker. En studie visar att singelkvinnor är mycket mer riskaversiva än singelmän, vilket då inte behöver vara kopplat till självförtroende utan snarare att mindre disponibla inkomster minskar riskaptiten.

Det finns också en kulturell förklaring till varför kvinnor generellt tar färre finansiella risker. Kvinnor beskrivs i de flesta kulturer som mindre risktagande än män och av Sveriges privata aktieägare är runt 61 procent män. De flesta människor beter sig på ett sätt som stämmer ganska bra med hur de förväntas bete sig, och om det saknas förväntningar på att kvinnor ska engagera sig i finansiell planering blir det automatiskt mindre sannolikt att de gör det.

En tredje förklaring är att män generellt är mer kicksökande än kvinnor, något som skulle kunna kopplas till studier som visar på ett positivt samband med testosteron och riskbenägenhet.

I heterosexuella relationer har traditionellt sett män oftare haft ansvar för ekonomi, medan kvinnor har ansvarat för hemmet i större utsträckning. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hushållet, är mer föräldraledig och VAB:ar oftare än män, vilket indikerar att traditionella könsroller fortfarande påverkar kvinnor och män påverkar kvinnors syn på ekonomi och det egna kunnandet inom finans.

Det verkar alltså finnas ett flertal trösklar, både strukturella och kulturella, som hindrar kvinnor från att våga ta plats på börsen i samma utsträckning som män. Morningstar rapporterade förra veckan att det finns en stor avsaknad av kvinnliga förvaltare i fondbranschen, och att det i Sverige finns fler fonder som förvaltas av en man som heter “Johan” än av en kvinna. Hur viktigt är det med representation, ur perspektivet självförtroende?

Människan är flockdjur med en hög grad av självmedvetande, vilket innebär att vi ständigt jämför oss med varandra. Eftersom kvinnor är underrepresenterade i finansbranschen så är sannolikheten stor att kvinnor kodar attributet "risktagande" som manligt, vilket kan förstärka en redan befintlig osäkerhet inför att investera på börsen. Avsaknaden av kvinnliga finansiella förebilder kan därför resultera i en dubbelt så hög tröskel för kvinnor: både en lägre riskaptit och en manligt kodad arena.

Representation och förebilder är viktiga ur perspektivet självförtroende. Att identifiera sig med någon som representerar “sig själv” (kön, etnicitet, ålder, socioekonomiskt etc) fungerar ofta stärkande – “kan hon så kan jag”. Tillhörandet av en grupp som inte ofta syns i debatter, media och liknande kan skapa en känsla av mindervärde, att det inte finns plats för en själv eller att ens egna erfarenheter inte är viktiga. Förebilder är i högsta grad källor till både motivation, inspiration och självförtroende.

Hur kommer det sig att kvinnors finansiella självförtroende är lägre än mäns? Vi tog hjälp av Louise Lind, psykolog på Mindler, för att reda ut detta fenomen.


Kvinnor är mindre aktiva på börsen än vad män är. De tenderar att använda sig av en buy-and-hold-strategi (som bygger på långsiktiga investeringar) i större utsträckning än manliga sparare, vilket har visat sig ge högre avkastning över tid. Trots att kvinnors lägre riskaptit innebär att de i snitt överpresterar på börsen jämfört med män, så har kvinnor fortfarande lägre självförtroende. Förra året belyste Fondbolagens förening, via en undersökning från Sifo, att 88 procent av männen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi för att kunna hantera och ta beslut kring sina egna pengar. För kvinnor var motsvarande siffra däremot 77 procent.

Hej Louise! Vad är orsakerna bakom det faktum att kvinnor har lägre finansiellt självförtroende än män? Och hur påverkar detta deras beteende på börsen?

Kvinnor är generellt mindre risktagande än män, vilket återspeglar sig på flera områden i livet, exempelvis val av utbildning och i arbetslivet. Studier visar att socioekonomiska skillnader påverkar riskaversionen, att det finns en tydlig koppling mellan inkomst och risktagande. Det finns såklart kvinnor som är mer riskbenägna än de flesta män, men i och med att män generellt har högre inkomst än kvinnor och möjlighet att spara mer har de också förutsättningar för att ta större finansiella risker. En studie visar att singelkvinnor är mycket mer riskaversiva än singelmän, vilket då inte behöver vara kopplat till självförtroende utan snarare att mindre disponibla inkomster minskar riskaptiten.

Det finns också en kulturell förklaring till varför kvinnor generellt tar färre finansiella risker. Kvinnor beskrivs i de flesta kulturer som mindre risktagande än män och av Sveriges privata aktieägare är runt 61 procent män. De flesta människor beter sig på ett sätt som stämmer ganska bra med hur de förväntas bete sig, och om det saknas förväntningar på att kvinnor ska engagera sig i finansiell planering blir det automatiskt mindre sannolikt att de gör det.

En tredje förklaring är att män generellt är mer kicksökande än kvinnor, något som skulle kunna kopplas till studier som visar på ett positivt samband med testosteron och riskbenägenhet.

I heterosexuella relationer har traditionellt sett män oftare haft ansvar för ekonomi, medan kvinnor har ansvarat för hemmet i större utsträckning. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hushållet, är mer föräldraledig och VAB:ar oftare än män, vilket indikerar att traditionella könsroller fortfarande påverkar kvinnor och män påverkar kvinnors syn på ekonomi och det egna kunnandet inom finans.

Det verkar alltså finnas ett flertal trösklar, både strukturella och kulturella, som hindrar kvinnor från att våga ta plats på börsen i samma utsträckning som män. Morningstar rapporterade förra veckan att det finns en stor avsaknad av kvinnliga förvaltare i fondbranschen, och att det i Sverige finns fler fonder som förvaltas av en man som heter “Johan” än av en kvinna. Hur viktigt är det med representation, ur perspektivet självförtroende?

Människan är flockdjur med en hög grad av självmedvetande, vilket innebär att vi ständigt jämför oss med varandra. Eftersom kvinnor är underrepresenterade i finansbranschen så är sannolikheten stor att kvinnor kodar attributet "risktagande" som manligt, vilket kan förstärka en redan befintlig osäkerhet inför att investera på börsen. Avsaknaden av kvinnliga finansiella förebilder kan därför resultera i en dubbelt så hög tröskel för kvinnor: både en lägre riskaptit och en manligt kodad arena.

Representation och förebilder är viktiga ur perspektivet självförtroende. Att identifiera sig med någon som representerar “sig själv” (kön, etnicitet, ålder, socioekonomiskt etc) fungerar ofta stärkande – “kan hon så kan jag”. Tillhörandet av en grupp som inte ofta syns i debatter, media och liknande kan skapa en känsla av mindervärde, att det inte finns plats för en själv eller att ens egna erfarenheter inte är viktiga. Förebilder är i högsta grad källor till både motivation, inspiration och självförtroende.

Hur kommer det sig att kvinnors finansiella självförtroende är lägre än mäns? Vi tog hjälp av Louise Lind, psykolog på Mindler, för att reda ut detta fenomen.


Kvinnor är mindre aktiva på börsen än vad män är. De tenderar att använda sig av en buy-and-hold-strategi (som bygger på långsiktiga investeringar) i större utsträckning än manliga sparare, vilket har visat sig ge högre avkastning över tid. Trots att kvinnors lägre riskaptit innebär att de i snitt överpresterar på börsen jämfört med män, så har kvinnor fortfarande lägre självförtroende. Förra året belyste Fondbolagens förening, via en undersökning från Sifo, att 88 procent av männen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi för att kunna hantera och ta beslut kring sina egna pengar. För kvinnor var motsvarande siffra däremot 77 procent.

Hej Louise! Vad är orsakerna bakom det faktum att kvinnor har lägre finansiellt självförtroende än män? Och hur påverkar detta deras beteende på börsen?

Kvinnor är generellt mindre risktagande än män, vilket återspeglar sig på flera områden i livet, exempelvis val av utbildning och i arbetslivet. Studier visar att socioekonomiska skillnader påverkar riskaversionen, att det finns en tydlig koppling mellan inkomst och risktagande. Det finns såklart kvinnor som är mer riskbenägna än de flesta män, men i och med att män generellt har högre inkomst än kvinnor och möjlighet att spara mer har de också förutsättningar för att ta större finansiella risker. En studie visar att singelkvinnor är mycket mer riskaversiva än singelmän, vilket då inte behöver vara kopplat till självförtroende utan snarare att mindre disponibla inkomster minskar riskaptiten.

Det finns också en kulturell förklaring till varför kvinnor generellt tar färre finansiella risker. Kvinnor beskrivs i de flesta kulturer som mindre risktagande än män och av Sveriges privata aktieägare är runt 61 procent män. De flesta människor beter sig på ett sätt som stämmer ganska bra med hur de förväntas bete sig, och om det saknas förväntningar på att kvinnor ska engagera sig i finansiell planering blir det automatiskt mindre sannolikt att de gör det.

En tredje förklaring är att män generellt är mer kicksökande än kvinnor, något som skulle kunna kopplas till studier som visar på ett positivt samband med testosteron och riskbenägenhet.

I heterosexuella relationer har traditionellt sett män oftare haft ansvar för ekonomi, medan kvinnor har ansvarat för hemmet i större utsträckning. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hushållet, är mer föräldraledig och VAB:ar oftare än män, vilket indikerar att traditionella könsroller fortfarande påverkar kvinnor och män påverkar kvinnors syn på ekonomi och det egna kunnandet inom finans.

Det verkar alltså finnas ett flertal trösklar, både strukturella och kulturella, som hindrar kvinnor från att våga ta plats på börsen i samma utsträckning som män. Morningstar rapporterade förra veckan att det finns en stor avsaknad av kvinnliga förvaltare i fondbranschen, och att det i Sverige finns fler fonder som förvaltas av en man som heter “Johan” än av en kvinna. Hur viktigt är det med representation, ur perspektivet självförtroende?

Människan är flockdjur med en hög grad av självmedvetande, vilket innebär att vi ständigt jämför oss med varandra. Eftersom kvinnor är underrepresenterade i finansbranschen så är sannolikheten stor att kvinnor kodar attributet "risktagande" som manligt, vilket kan förstärka en redan befintlig osäkerhet inför att investera på börsen. Avsaknaden av kvinnliga finansiella förebilder kan därför resultera i en dubbelt så hög tröskel för kvinnor: både en lägre riskaptit och en manligt kodad arena.

Representation och förebilder är viktiga ur perspektivet självförtroende. Att identifiera sig med någon som representerar “sig själv” (kön, etnicitet, ålder, socioekonomiskt etc) fungerar ofta stärkande – “kan hon så kan jag”. Tillhörandet av en grupp som inte ofta syns i debatter, media och liknande kan skapa en känsla av mindervärde, att det inte finns plats för en själv eller att ens egna erfarenheter inte är viktiga. Förebilder är i högsta grad källor till både motivation, inspiration och självförtroende.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk