Så påverkar nya statslåneräntan schablonskatten på ditt ISK

Så påverkar nya statslåneräntan schablonskatten på ditt ISK

Så påverkar nya statslåneräntan schablonskatten på ditt ISK

Nov 28, 2022

Nov 28, 2022

Nov 28, 2022

Nov 28, 2022

Nov 28, 2022

Nov 28, 2022

Sparformen Investeringssparkonto (ISK) beskattas årligen med en schablonskatt, till skillnad från aktie- och fonddepåer där varje enskild transaktion beskattas. Beskattningen av värdepapperna på ett ISK-konto baseras på värdet av tillgångarna, insättningar under året samt aktuell statslåneränta plus en procentenhet. Följ våra räkneexempel för att förstå hur den nya statslåneräntan påverkar skatten på ditt ISK 2023.Hur beräknas schablonskatten?

Det är statslåneräntan den 30 november föregående år som styr årets schablonskatt. För att räkna ut din schablonskatt, behöver du först räkna ut kapitalunderlaget på ditt ISK och sedan vilken din schablonintäkt är.

Så räknar du ut ditt kapitalunderlag

Vi säger att du hade 10 000 kronor på ditt ISK den första januari 2022. Under året gjorde du insättningar med 50 000 kronor. Den första oktober var värdet på ditt konto 80 000 kronor, tack vare insättningar och att värdet på tillgångarna ökat med 20 000 kronor. För att räkna ut kapitalunderlaget av ditt ISK under året, summerar du värdet på ditt ISK i början av varje kvartal och adderar alla insättningar under året. Sedan delar du summan med fyra.


Värdet på ditt ISK 1 januari: 10 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 april: 30 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 juli: 60 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 oktober: 80 000 kronor

Insättningar under året: 50 000 kronor

10 000 + 30 000 + 60 000 + 80 000 + 50 000 = 230 000 kronor.

Kapitalunderlaget: 230 000 kronor / 4 = 57 500 kronor.Så räknar du ut din schablonintäkt

För att räkna ut din schablonintäkt multiplicerar du ditt kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus en procentenhet. Skulle statslåneräntan vara under 0,25 procent, vilket var fallet 2021, multipliceras kapitalunderlaget ändå med lägst 1,25 procent.

Så räknar du ut schablonskatten på ditt ISK

För att räkna ut hur beskattningen på ditt ISK ser ut, multiplicerar du din schablonintäkt med 30 procent, precis som för andra kapitalvinster.

Hur mycket behöver jag skatta 2023?

Stigande räntor innebär att statslåneräntan den 30 november 2022 har fastställts till 1,94 procent av Riksgälden. Detta ger en schablonbeskattning på 2,94 procent, vilket är en bra bit högre än vad vi är vana vid. Schablonintäkten beräknas på kapitalintäkten gånger 2,94 procent, vilket betyder att schablonbeskattningen på ISK i exemplet ovan blir 0,88 procent av kapitalunderlaget. Mer än en fördubbling av skatten.

Räkneexempel med en statslåneränta på 1,94 procent

Vi utgår från kapitalunderlag ovan, det vill säga 57 500 kronor. Din schablonintäkt multipliceras med statslåneräntan som är 1,94 procent plus 1 procentenhet, det vill säga 2,94 procent.

Schablonintäkt: 57 500 kronor x 0,0294 = 1 690 kronor.

Din framräknade schablonintäkt beskattas med 30 procent.

Total skatt för 2023: 1 690 kronor x 0,3 = 507 kronor.

Förenklat kan du lika gärna multiplicera kapitalunderlaget med 0,882 procent (2,94 x 0,3 = 0,882).

Vad innebär det för mig som sparare?

Det blir viktigare för dig som sparare att se till att avkastningen på dina investeringar inte understiger schablonintäkten över tid, för att det ska löna sig att ha kvar dem på ett ISK. En statslåneränta på runt två procent kräver en avkastning på över tre procent. Det innebär att du inte bör ha tillgångar som avkastar lägre än så på ett ISK just nu. Ett tips är att undvika att ha rena pengar på ett ISK och kanske istället ha dessa på ett räntebärande sparkonto.

Skulle du välja att byta sparform från ISK till ett aktie- och fondkonto bör du vara medveten om riskerna. Att sälja av och köpa in sig vid flera tillfällen kan innebära extra kostnader. Skulle du välja att ta ut pengar från ditt fondkonto för att slippa skatta på dessa, och sedan återför dem för att köpa värdepapper riskerar du att få en högre schablonskatt. Detta eftersom insättningar på ISK ökar schablonskatten samtidigt som uttag inte minskar schablonskatten på motsvarande sätt.


/Sharon

Sparformen Investeringssparkonto (ISK) beskattas årligen med en schablonskatt, till skillnad från aktie- och fonddepåer där varje enskild transaktion beskattas. Beskattningen av värdepapperna på ett ISK-konto baseras på värdet av tillgångarna, insättningar under året samt aktuell statslåneränta plus en procentenhet. Följ våra räkneexempel för att förstå hur den nya statslåneräntan påverkar skatten på ditt ISK 2023.Hur beräknas schablonskatten?

Det är statslåneräntan den 30 november föregående år som styr årets schablonskatt. För att räkna ut din schablonskatt, behöver du först räkna ut kapitalunderlaget på ditt ISK och sedan vilken din schablonintäkt är.

Så räknar du ut ditt kapitalunderlag

Vi säger att du hade 10 000 kronor på ditt ISK den första januari 2022. Under året gjorde du insättningar med 50 000 kronor. Den första oktober var värdet på ditt konto 80 000 kronor, tack vare insättningar och att värdet på tillgångarna ökat med 20 000 kronor. För att räkna ut kapitalunderlaget av ditt ISK under året, summerar du värdet på ditt ISK i början av varje kvartal och adderar alla insättningar under året. Sedan delar du summan med fyra.


Värdet på ditt ISK 1 januari: 10 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 april: 30 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 juli: 60 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 oktober: 80 000 kronor

Insättningar under året: 50 000 kronor

10 000 + 30 000 + 60 000 + 80 000 + 50 000 = 230 000 kronor.

Kapitalunderlaget: 230 000 kronor / 4 = 57 500 kronor.Så räknar du ut din schablonintäkt

För att räkna ut din schablonintäkt multiplicerar du ditt kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus en procentenhet. Skulle statslåneräntan vara under 0,25 procent, vilket var fallet 2021, multipliceras kapitalunderlaget ändå med lägst 1,25 procent.

Så räknar du ut schablonskatten på ditt ISK

För att räkna ut hur beskattningen på ditt ISK ser ut, multiplicerar du din schablonintäkt med 30 procent, precis som för andra kapitalvinster.

Hur mycket behöver jag skatta 2023?

Stigande räntor innebär att statslåneräntan den 30 november 2022 har fastställts till 1,94 procent av Riksgälden. Detta ger en schablonbeskattning på 2,94 procent, vilket är en bra bit högre än vad vi är vana vid. Schablonintäkten beräknas på kapitalintäkten gånger 2,94 procent, vilket betyder att schablonbeskattningen på ISK i exemplet ovan blir 0,88 procent av kapitalunderlaget. Mer än en fördubbling av skatten.

Räkneexempel med en statslåneränta på 1,94 procent

Vi utgår från kapitalunderlag ovan, det vill säga 57 500 kronor. Din schablonintäkt multipliceras med statslåneräntan som är 1,94 procent plus 1 procentenhet, det vill säga 2,94 procent.

Schablonintäkt: 57 500 kronor x 0,0294 = 1 690 kronor.

Din framräknade schablonintäkt beskattas med 30 procent.

Total skatt för 2023: 1 690 kronor x 0,3 = 507 kronor.

Förenklat kan du lika gärna multiplicera kapitalunderlaget med 0,882 procent (2,94 x 0,3 = 0,882).

Vad innebär det för mig som sparare?

Det blir viktigare för dig som sparare att se till att avkastningen på dina investeringar inte understiger schablonintäkten över tid, för att det ska löna sig att ha kvar dem på ett ISK. En statslåneränta på runt två procent kräver en avkastning på över tre procent. Det innebär att du inte bör ha tillgångar som avkastar lägre än så på ett ISK just nu. Ett tips är att undvika att ha rena pengar på ett ISK och kanske istället ha dessa på ett räntebärande sparkonto.

Skulle du välja att byta sparform från ISK till ett aktie- och fondkonto bör du vara medveten om riskerna. Att sälja av och köpa in sig vid flera tillfällen kan innebära extra kostnader. Skulle du välja att ta ut pengar från ditt fondkonto för att slippa skatta på dessa, och sedan återför dem för att köpa värdepapper riskerar du att få en högre schablonskatt. Detta eftersom insättningar på ISK ökar schablonskatten samtidigt som uttag inte minskar schablonskatten på motsvarande sätt.


/Sharon

Sparformen Investeringssparkonto (ISK) beskattas årligen med en schablonskatt, till skillnad från aktie- och fonddepåer där varje enskild transaktion beskattas. Beskattningen av värdepapperna på ett ISK-konto baseras på värdet av tillgångarna, insättningar under året samt aktuell statslåneränta plus en procentenhet. Följ våra räkneexempel för att förstå hur den nya statslåneräntan påverkar skatten på ditt ISK 2023.Hur beräknas schablonskatten?

Det är statslåneräntan den 30 november föregående år som styr årets schablonskatt. För att räkna ut din schablonskatt, behöver du först räkna ut kapitalunderlaget på ditt ISK och sedan vilken din schablonintäkt är.

Så räknar du ut ditt kapitalunderlag

Vi säger att du hade 10 000 kronor på ditt ISK den första januari 2022. Under året gjorde du insättningar med 50 000 kronor. Den första oktober var värdet på ditt konto 80 000 kronor, tack vare insättningar och att värdet på tillgångarna ökat med 20 000 kronor. För att räkna ut kapitalunderlaget av ditt ISK under året, summerar du värdet på ditt ISK i början av varje kvartal och adderar alla insättningar under året. Sedan delar du summan med fyra.


Värdet på ditt ISK 1 januari: 10 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 april: 30 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 juli: 60 000 kronor

Värdet på ditt ISK 1 oktober: 80 000 kronor

Insättningar under året: 50 000 kronor

10 000 + 30 000 + 60 000 + 80 000 + 50 000 = 230 000 kronor.

Kapitalunderlaget: 230 000 kronor / 4 = 57 500 kronor.Så räknar du ut din schablonintäkt

För att räkna ut din schablonintäkt multiplicerar du ditt kapitalunderlag med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus en procentenhet. Skulle statslåneräntan vara under 0,25 procent, vilket var fallet 2021, multipliceras kapitalunderlaget ändå med lägst 1,25 procent.

Så räknar du ut schablonskatten på ditt ISK

För att räkna ut hur beskattningen på ditt ISK ser ut, multiplicerar du din schablonintäkt med 30 procent, precis som för andra kapitalvinster.

Hur mycket behöver jag skatta 2023?

Stigande räntor innebär att statslåneräntan den 30 november 2022 har fastställts till 1,94 procent av Riksgälden. Detta ger en schablonbeskattning på 2,94 procent, vilket är en bra bit högre än vad vi är vana vid. Schablonintäkten beräknas på kapitalintäkten gånger 2,94 procent, vilket betyder att schablonbeskattningen på ISK i exemplet ovan blir 0,88 procent av kapitalunderlaget. Mer än en fördubbling av skatten.

Räkneexempel med en statslåneränta på 1,94 procent

Vi utgår från kapitalunderlag ovan, det vill säga 57 500 kronor. Din schablonintäkt multipliceras med statslåneräntan som är 1,94 procent plus 1 procentenhet, det vill säga 2,94 procent.

Schablonintäkt: 57 500 kronor x 0,0294 = 1 690 kronor.

Din framräknade schablonintäkt beskattas med 30 procent.

Total skatt för 2023: 1 690 kronor x 0,3 = 507 kronor.

Förenklat kan du lika gärna multiplicera kapitalunderlaget med 0,882 procent (2,94 x 0,3 = 0,882).

Vad innebär det för mig som sparare?

Det blir viktigare för dig som sparare att se till att avkastningen på dina investeringar inte understiger schablonintäkten över tid, för att det ska löna sig att ha kvar dem på ett ISK. En statslåneränta på runt två procent kräver en avkastning på över tre procent. Det innebär att du inte bör ha tillgångar som avkastar lägre än så på ett ISK just nu. Ett tips är att undvika att ha rena pengar på ett ISK och kanske istället ha dessa på ett räntebärande sparkonto.

Skulle du välja att byta sparform från ISK till ett aktie- och fondkonto bör du vara medveten om riskerna. Att sälja av och köpa in sig vid flera tillfällen kan innebära extra kostnader. Skulle du välja att ta ut pengar från ditt fondkonto för att slippa skatta på dessa, och sedan återför dem för att köpa värdepapper riskerar du att få en högre schablonskatt. Detta eftersom insättningar på ISK ökar schablonskatten samtidigt som uttag inte minskar schablonskatten på motsvarande sätt.


/Sharon

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk