Sharon Lavie: Så påverkar kriget i Ukraina vår privatekonomi

Sharon Lavie: Så påverkar kriget i Ukraina vår privatekonomi

Sharon Lavie: Så påverkar kriget i Ukraina vår privatekonomi

Mar 29, 2022

Mar 29, 2022

Mar 29, 2022

Mar 29, 2022

Mar 29, 2022

Mar 29, 2022

Sharon Lavie är sparekonom på mediebolaget Schibstedt. Hon har nitton års erfarenhet inom privatekonomi och konsumenträtt och har under åren delat med sig av sin expertis i tv, radio och dagstidningar med mera.


Kriget i Ukraina skapar stort lidande och berör många akut. Dessa fruktansvärda händelser skapar även effekter som sträcker sig över landsgränser och nationaliteter. I ett led att stoppa kriget har flera sanktioner mot Ryssland tagits vilket betyder dyrare priser på exempelvis el, drivmedel och livsmedel, men också gett en negativ effekt på börsen. Detta i sin tur har fått många att oroa sig över sitt sparande.

Hej Sharon! Sveriges handel med Ryssland är begränsad, men ändå ser vi stigande priser på varor i vårt dagliga liv här hemma. Hur kommer det sig?

Det stämmer att Sveriges handel med Ryssland och Ukraina är begränsad, men trots detta påverkar invasionen av Ukraina vår egen privatekonomi. Endast 1,3 procent av Sveriges totala export går till Ryssland och importen är begränsad till 1 procent. Med en sådan låg exponering borde effekterna vara obetydliga, men sanktionerna mot Ryssland såsom frysta konton och handelsstopp påverkar hela Europa. Det har resulterat i ökade priser på vissa nyckelvaror och skapar oro för svenska företag verksamma i landet, vilket dessutom kan drabba enskilda företag hårt.

Ingen vet hur länge kriget kommer hålla på och det är därför såklart svårt att se den totala effekten på svensk ekonomi, men det bör det ändå bli förhållandevis begränsat jämfört med andra länder. Sverige är givetvis inte en isolerad nation och de dyrare elpriser vi ser i hela Europa drabbar även oss. Anledningen är att Ryssland är så stora exportörer av både olja och naturgas, vilket används i flera länder för elproduktion, och när denna handelskanal stryps så blir tillgången lägre och priserna stiger.

Vi har även kunnat konstatera att priset på drivmedel har ökat och det kommer bli dyrare att tanka bilen. För att mildra effekterna för privatpersoner och företag har regeringen presenterat en del åtgärder som innebär att att priset på både bensin och dieselpriset sänks under en viss period, men det kommer ändå kännas i plånboken när man fyller på med bensin.

Hur påverkas priserna på matvaror?

Både Ryssland och Ukraina är stora exportörer av spannmål och med handelsstopp och krig skapas brister, vilket skruvar upp priserna på en rad olika matvaror – som exempelvis bröd och pasta. Även andra livsmedel påverkas på grund av ökade kostnader för till exempel energi, stillastående fraktfartyg, dyrare förpackningar och ökad brist på olika spannmål. Totalt spås maten bli i snitt 5 procent dyrare till sommaren, och här kan vi redan se stora skillnader där exempelvis kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare än för ett år sedan. Alla dessa ökade priser fortsätter att driva upp inflationen vilket betyder att våra pengar blir mindre värda och vi får en minskad köpkraft.

Tror du vi kommer vi se en höjning av räntorna i Sverige?

När inflationen stiger är det vanligast att räntorna höjs också. Vi ser exempelvis att FED (centralbanken i USA) i mars 2022 höjde räntorna för första gången sedan 2018 och spår ytterligare sex höjningar under året! I Sverige har Riksbankens ordförande Stefan Ingves sagt att de nu reviderar sin prognos för de svenska räntorna, man kan helt enkelt förvänta sig att räntorna stiger tidigare än vad som tidigare var tänkt.

Hur ser du på det aktuella börsklimatet?

Börsnedgångarna har avlöst varandra och det är först senaste veckan som optimismen visat sig igen. Denna trend med fallande kurser startade redan efter årsskiftet 2022 då marknaden började räkna in stigande räntor, något som inte gillas av börsen. Så länge konflikten pågår kan vi räkna med oro på börsen där röda dagar blandas med blå. Äger du ryska fonder kan du upptäcka att de är handelsstoppade vilket innebär att de varken går att köpa eller sälja. Dessvärre har det värdet av många rysslandsfonder fallit kraftigt.

Behöver man oroa sig för pensionen? Hur bör man i så fall tänka?

Premiepensionen består av 2,5 procent av din allmänna pension och ligger i ett valbart fondsparande. Denna del påverkas av rörelserna på börsen. Börsens svängningar kan även påverka tjänstepensionssparandet för de som har en premiebestämd tjänstepension, vilket är vanligt för yngre personer. Har du en sådan typ av tjänstepension kan du välja mellan att placera pengarna i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. I det senare fallet påverkar börsens rörelser sparkapitalet mer eftersom fondförsäkringar som regel består av en högre aktieandel än traditionella försäkringar.

Kom ihåg att tjänstepensionssparandet sker under många år och det värde som eventuellt minskar under några månader har historiskt sett tagits igen med råge på sikt. Ta därför inga hastade beslut kring varken din pension eller privata sparkapital, att låta sparandet ackumulera över tid är oftast det som ger bäst effekt när utbetalningen av pengarna ska ske.

Låga räntor och oroliga tider innebär en försvagad svensk krona. Hur påverkar det svenskarna?

En låg ränta gör att utländska investerare inte i första hand väljer Sverige för sina placeringar i räntepapper. Det innebär att det är dyrt för oss att turista i andra länder men också att de varor vi importerar kostar mer. Det i sin tur driver upp inflationen ännu mer.

Finns det något ytterligare man bör tänka på som privatsparare?

Generellt kan man säga att osäkerheten till följd av kriget och dess effekter innebär minskad ekonomisk aktivitet både bland privatpersoner och företag. En avvaktande hållning får de ekonomiska hjulen att snurra allt saktare. Vi möter alltså inte bara högre priser, utan också en vardag där det blir svårare för privatpersoner och företag att få tag på vissa varor och komponenter. Här gör du klokt i att ta höjd för detta antingen genom att skapa en buffert eller om du är orolig fundera på att binda nu innan räntorna stiger ytterligare.

Sharon Lavie är sparekonom på mediebolaget Schibstedt. Hon har nitton års erfarenhet inom privatekonomi och konsumenträtt och har under åren delat med sig av sin expertis i tv, radio och dagstidningar med mera.


Kriget i Ukraina skapar stort lidande och berör många akut. Dessa fruktansvärda händelser skapar även effekter som sträcker sig över landsgränser och nationaliteter. I ett led att stoppa kriget har flera sanktioner mot Ryssland tagits vilket betyder dyrare priser på exempelvis el, drivmedel och livsmedel, men också gett en negativ effekt på börsen. Detta i sin tur har fått många att oroa sig över sitt sparande.

Hej Sharon! Sveriges handel med Ryssland är begränsad, men ändå ser vi stigande priser på varor i vårt dagliga liv här hemma. Hur kommer det sig?

Det stämmer att Sveriges handel med Ryssland och Ukraina är begränsad, men trots detta påverkar invasionen av Ukraina vår egen privatekonomi. Endast 1,3 procent av Sveriges totala export går till Ryssland och importen är begränsad till 1 procent. Med en sådan låg exponering borde effekterna vara obetydliga, men sanktionerna mot Ryssland såsom frysta konton och handelsstopp påverkar hela Europa. Det har resulterat i ökade priser på vissa nyckelvaror och skapar oro för svenska företag verksamma i landet, vilket dessutom kan drabba enskilda företag hårt.

Ingen vet hur länge kriget kommer hålla på och det är därför såklart svårt att se den totala effekten på svensk ekonomi, men det bör det ändå bli förhållandevis begränsat jämfört med andra länder. Sverige är givetvis inte en isolerad nation och de dyrare elpriser vi ser i hela Europa drabbar även oss. Anledningen är att Ryssland är så stora exportörer av både olja och naturgas, vilket används i flera länder för elproduktion, och när denna handelskanal stryps så blir tillgången lägre och priserna stiger.

Vi har även kunnat konstatera att priset på drivmedel har ökat och det kommer bli dyrare att tanka bilen. För att mildra effekterna för privatpersoner och företag har regeringen presenterat en del åtgärder som innebär att att priset på både bensin och dieselpriset sänks under en viss period, men det kommer ändå kännas i plånboken när man fyller på med bensin.

Hur påverkas priserna på matvaror?

Både Ryssland och Ukraina är stora exportörer av spannmål och med handelsstopp och krig skapas brister, vilket skruvar upp priserna på en rad olika matvaror – som exempelvis bröd och pasta. Även andra livsmedel påverkas på grund av ökade kostnader för till exempel energi, stillastående fraktfartyg, dyrare förpackningar och ökad brist på olika spannmål. Totalt spås maten bli i snitt 5 procent dyrare till sommaren, och här kan vi redan se stora skillnader där exempelvis kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare än för ett år sedan. Alla dessa ökade priser fortsätter att driva upp inflationen vilket betyder att våra pengar blir mindre värda och vi får en minskad köpkraft.

Tror du vi kommer vi se en höjning av räntorna i Sverige?

När inflationen stiger är det vanligast att räntorna höjs också. Vi ser exempelvis att FED (centralbanken i USA) i mars 2022 höjde räntorna för första gången sedan 2018 och spår ytterligare sex höjningar under året! I Sverige har Riksbankens ordförande Stefan Ingves sagt att de nu reviderar sin prognos för de svenska räntorna, man kan helt enkelt förvänta sig att räntorna stiger tidigare än vad som tidigare var tänkt.

Hur ser du på det aktuella börsklimatet?

Börsnedgångarna har avlöst varandra och det är först senaste veckan som optimismen visat sig igen. Denna trend med fallande kurser startade redan efter årsskiftet 2022 då marknaden började räkna in stigande räntor, något som inte gillas av börsen. Så länge konflikten pågår kan vi räkna med oro på börsen där röda dagar blandas med blå. Äger du ryska fonder kan du upptäcka att de är handelsstoppade vilket innebär att de varken går att köpa eller sälja. Dessvärre har det värdet av många rysslandsfonder fallit kraftigt.

Behöver man oroa sig för pensionen? Hur bör man i så fall tänka?

Premiepensionen består av 2,5 procent av din allmänna pension och ligger i ett valbart fondsparande. Denna del påverkas av rörelserna på börsen. Börsens svängningar kan även påverka tjänstepensionssparandet för de som har en premiebestämd tjänstepension, vilket är vanligt för yngre personer. Har du en sådan typ av tjänstepension kan du välja mellan att placera pengarna i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. I det senare fallet påverkar börsens rörelser sparkapitalet mer eftersom fondförsäkringar som regel består av en högre aktieandel än traditionella försäkringar.

Kom ihåg att tjänstepensionssparandet sker under många år och det värde som eventuellt minskar under några månader har historiskt sett tagits igen med råge på sikt. Ta därför inga hastade beslut kring varken din pension eller privata sparkapital, att låta sparandet ackumulera över tid är oftast det som ger bäst effekt när utbetalningen av pengarna ska ske.

Låga räntor och oroliga tider innebär en försvagad svensk krona. Hur påverkar det svenskarna?

En låg ränta gör att utländska investerare inte i första hand väljer Sverige för sina placeringar i räntepapper. Det innebär att det är dyrt för oss att turista i andra länder men också att de varor vi importerar kostar mer. Det i sin tur driver upp inflationen ännu mer.

Finns det något ytterligare man bör tänka på som privatsparare?

Generellt kan man säga att osäkerheten till följd av kriget och dess effekter innebär minskad ekonomisk aktivitet både bland privatpersoner och företag. En avvaktande hållning får de ekonomiska hjulen att snurra allt saktare. Vi möter alltså inte bara högre priser, utan också en vardag där det blir svårare för privatpersoner och företag att få tag på vissa varor och komponenter. Här gör du klokt i att ta höjd för detta antingen genom att skapa en buffert eller om du är orolig fundera på att binda nu innan räntorna stiger ytterligare.

Sharon Lavie är sparekonom på mediebolaget Schibstedt. Hon har nitton års erfarenhet inom privatekonomi och konsumenträtt och har under åren delat med sig av sin expertis i tv, radio och dagstidningar med mera.


Kriget i Ukraina skapar stort lidande och berör många akut. Dessa fruktansvärda händelser skapar även effekter som sträcker sig över landsgränser och nationaliteter. I ett led att stoppa kriget har flera sanktioner mot Ryssland tagits vilket betyder dyrare priser på exempelvis el, drivmedel och livsmedel, men också gett en negativ effekt på börsen. Detta i sin tur har fått många att oroa sig över sitt sparande.

Hej Sharon! Sveriges handel med Ryssland är begränsad, men ändå ser vi stigande priser på varor i vårt dagliga liv här hemma. Hur kommer det sig?

Det stämmer att Sveriges handel med Ryssland och Ukraina är begränsad, men trots detta påverkar invasionen av Ukraina vår egen privatekonomi. Endast 1,3 procent av Sveriges totala export går till Ryssland och importen är begränsad till 1 procent. Med en sådan låg exponering borde effekterna vara obetydliga, men sanktionerna mot Ryssland såsom frysta konton och handelsstopp påverkar hela Europa. Det har resulterat i ökade priser på vissa nyckelvaror och skapar oro för svenska företag verksamma i landet, vilket dessutom kan drabba enskilda företag hårt.

Ingen vet hur länge kriget kommer hålla på och det är därför såklart svårt att se den totala effekten på svensk ekonomi, men det bör det ändå bli förhållandevis begränsat jämfört med andra länder. Sverige är givetvis inte en isolerad nation och de dyrare elpriser vi ser i hela Europa drabbar även oss. Anledningen är att Ryssland är så stora exportörer av både olja och naturgas, vilket används i flera länder för elproduktion, och när denna handelskanal stryps så blir tillgången lägre och priserna stiger.

Vi har även kunnat konstatera att priset på drivmedel har ökat och det kommer bli dyrare att tanka bilen. För att mildra effekterna för privatpersoner och företag har regeringen presenterat en del åtgärder som innebär att att priset på både bensin och dieselpriset sänks under en viss period, men det kommer ändå kännas i plånboken när man fyller på med bensin.

Hur påverkas priserna på matvaror?

Både Ryssland och Ukraina är stora exportörer av spannmål och med handelsstopp och krig skapas brister, vilket skruvar upp priserna på en rad olika matvaror – som exempelvis bröd och pasta. Även andra livsmedel påverkas på grund av ökade kostnader för till exempel energi, stillastående fraktfartyg, dyrare förpackningar och ökad brist på olika spannmål. Totalt spås maten bli i snitt 5 procent dyrare till sommaren, och här kan vi redan se stora skillnader där exempelvis kaffe och tomater har blivit nästan 30 procent dyrare än för ett år sedan. Alla dessa ökade priser fortsätter att driva upp inflationen vilket betyder att våra pengar blir mindre värda och vi får en minskad köpkraft.

Tror du vi kommer vi se en höjning av räntorna i Sverige?

När inflationen stiger är det vanligast att räntorna höjs också. Vi ser exempelvis att FED (centralbanken i USA) i mars 2022 höjde räntorna för första gången sedan 2018 och spår ytterligare sex höjningar under året! I Sverige har Riksbankens ordförande Stefan Ingves sagt att de nu reviderar sin prognos för de svenska räntorna, man kan helt enkelt förvänta sig att räntorna stiger tidigare än vad som tidigare var tänkt.

Hur ser du på det aktuella börsklimatet?

Börsnedgångarna har avlöst varandra och det är först senaste veckan som optimismen visat sig igen. Denna trend med fallande kurser startade redan efter årsskiftet 2022 då marknaden började räkna in stigande räntor, något som inte gillas av börsen. Så länge konflikten pågår kan vi räkna med oro på börsen där röda dagar blandas med blå. Äger du ryska fonder kan du upptäcka att de är handelsstoppade vilket innebär att de varken går att köpa eller sälja. Dessvärre har det värdet av många rysslandsfonder fallit kraftigt.

Behöver man oroa sig för pensionen? Hur bör man i så fall tänka?

Premiepensionen består av 2,5 procent av din allmänna pension och ligger i ett valbart fondsparande. Denna del påverkas av rörelserna på börsen. Börsens svängningar kan även påverka tjänstepensionssparandet för de som har en premiebestämd tjänstepension, vilket är vanligt för yngre personer. Har du en sådan typ av tjänstepension kan du välja mellan att placera pengarna i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. I det senare fallet påverkar börsens rörelser sparkapitalet mer eftersom fondförsäkringar som regel består av en högre aktieandel än traditionella försäkringar.

Kom ihåg att tjänstepensionssparandet sker under många år och det värde som eventuellt minskar under några månader har historiskt sett tagits igen med råge på sikt. Ta därför inga hastade beslut kring varken din pension eller privata sparkapital, att låta sparandet ackumulera över tid är oftast det som ger bäst effekt när utbetalningen av pengarna ska ske.

Låga räntor och oroliga tider innebär en försvagad svensk krona. Hur påverkar det svenskarna?

En låg ränta gör att utländska investerare inte i första hand väljer Sverige för sina placeringar i räntepapper. Det innebär att det är dyrt för oss att turista i andra länder men också att de varor vi importerar kostar mer. Det i sin tur driver upp inflationen ännu mer.

Finns det något ytterligare man bör tänka på som privatsparare?

Generellt kan man säga att osäkerheten till följd av kriget och dess effekter innebär minskad ekonomisk aktivitet både bland privatpersoner och företag. En avvaktande hållning får de ekonomiska hjulen att snurra allt saktare. Vi möter alltså inte bara högre priser, utan också en vardag där det blir svårare för privatpersoner och företag att få tag på vissa varor och komponenter. Här gör du klokt i att ta höjd för detta antingen genom att skapa en buffert eller om du är orolig fundera på att binda nu innan räntorna stiger ytterligare.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk