Fondförvaltarna berättar: Vad är en fond?

Fondförvaltarna berättar: Vad är en fond?

Fondförvaltarna berättar: Vad är en fond?

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

Jul 5, 2022

I en bloggserie på nio delar som vi kallar för "Fondförvaltarna berättar" intervjuar vi ett gäng förvaltare från olika fondbolag för att få en större inblick i hur de tänker kring sparande och börsen – och för att sno deras bästa tips såklart! I första delen bad vi dem på enklaste sätt beskriva vad en fond faktiskt är för något. Who said it best? Spana in svaren nedan:


"En fond är en portfölj av värdepapper. Fonder möjliggör investeringar i aktier och värdepapper på ett enkelt och standardiserat sätt. Jag skulle säga att för 9 av 10 personer så är en bred, billig fondportfölj en väldigt god ide."
Magnus Alfredsson, Proethos Fond


"En fond är en möjlighet för dig som sparare att köpa en andel i en portfölj där förvaltaren har satt ihop de aktier hen anser vara de bästa att äga, för att generera långsiktig avkastning. Det kan vara globala aktier, europeiska aktier, svenska aktier eller svenska småbolagsaktier.

Fonden kan ses som ett växthus med grönsaker och blommor där förvaltaren kan liknas vid en trädgårdsmästare. Trädgårdsmästaren väljer de gurkplantor, tomatplantor och blomfröer eller lökar som hen anser kan ge bästa skörd.

Arbetet för trädgårdsmästaren innebär även att dåliga plantor gallras ut och ersätts av nya och att gödning och vatten tillförs för att skapa den bästa och jämnaste skörden över åren."
Petter Löfqvist, Humle Fonder

"Vi på TIN har två aktiefonder i vårt utbud som vardera innehåller cirka 40-60 olika aktier. En aktie är en ägarandel av ett företag. En aktiefond består alltså av en korg med olika företag och värdet går upp och ner beroende på hur marknaden bedömer företagens förmåga att generera vinster till aktieägarna."
Carl Armfelt, TIN Ny Teknik

"En fond är en samling av olika aktier som ägs gemensamt av de som investerat i fonden, proportionerligt utifrån hur mycket man investerat."
Mattias Martinsson, Tundra Fonder


"En fond är en sammansättning av värdepapper som ger investerare, privatpersoner eller institutioner, möjlighet till att få exponering mot en specifik sammansättning av innehav av tillgångar. Dessa tillgångar kan exempelvis vara aktier, räntebärande instrument såsom statsobligationer eller råvaror. Tillgångarna förvaltas av en professionell fondförvaltare, och de pengar som investeras i en fond förvaltas tillsammans med pengar som andra har investerat i fonden. En fördel med att investera i en fond är att man sprider risken i sin investering eftersom man som fondägare får exponering mot fler innehav."
Isabella Chami, BlackRock

"En fond är ett enkelt och demokratiserat sparande. Det gör det möjligt för alla att på ett enkelt sätt ta del av den värdetillväxt som skapas av företag eller andra finansiella tillgångar. En fond består av ett flertal olika underliggande värdepapper, till exempel aktier. Du blir genom att köpa andelar i fonden ägare till en liten del i alla de bolagen. På ODIN arbetar vi med aktiv förvaltning och vi har runt 25-35 aktiebolag i varje aktiefond, vilket ger en bra riskspridning. Förvaltaren sitter vid rodret och är den som bestämmer vilka bolag som ska ingå i fonden. Man kan se det som en korg – du äger korgen, men vad som ska vara i korgen bestämmer förvaltaren."
Jonathan Schönbäck, ODIN Fonder
I en bloggserie på nio delar som vi kallar för "Fondförvaltarna berättar" intervjuar vi ett gäng förvaltare från olika fondbolag för att få en större inblick i hur de tänker kring sparande och börsen – och för att sno deras bästa tips såklart! I första delen bad vi dem på enklaste sätt beskriva vad en fond faktiskt är för något. Who said it best? Spana in svaren nedan:


"En fond är en portfölj av värdepapper. Fonder möjliggör investeringar i aktier och värdepapper på ett enkelt och standardiserat sätt. Jag skulle säga att för 9 av 10 personer så är en bred, billig fondportfölj en väldigt god ide."
Magnus Alfredsson, Proethos Fond


"En fond är en möjlighet för dig som sparare att köpa en andel i en portfölj där förvaltaren har satt ihop de aktier hen anser vara de bästa att äga, för att generera långsiktig avkastning. Det kan vara globala aktier, europeiska aktier, svenska aktier eller svenska småbolagsaktier.

Fonden kan ses som ett växthus med grönsaker och blommor där förvaltaren kan liknas vid en trädgårdsmästare. Trädgårdsmästaren väljer de gurkplantor, tomatplantor och blomfröer eller lökar som hen anser kan ge bästa skörd.

Arbetet för trädgårdsmästaren innebär även att dåliga plantor gallras ut och ersätts av nya och att gödning och vatten tillförs för att skapa den bästa och jämnaste skörden över åren."
Petter Löfqvist, Humle Fonder

"Vi på TIN har två aktiefonder i vårt utbud som vardera innehåller cirka 40-60 olika aktier. En aktie är en ägarandel av ett företag. En aktiefond består alltså av en korg med olika företag och värdet går upp och ner beroende på hur marknaden bedömer företagens förmåga att generera vinster till aktieägarna."
Carl Armfelt, TIN Ny Teknik

"En fond är en samling av olika aktier som ägs gemensamt av de som investerat i fonden, proportionerligt utifrån hur mycket man investerat."
Mattias Martinsson, Tundra Fonder


"En fond är en sammansättning av värdepapper som ger investerare, privatpersoner eller institutioner, möjlighet till att få exponering mot en specifik sammansättning av innehav av tillgångar. Dessa tillgångar kan exempelvis vara aktier, räntebärande instrument såsom statsobligationer eller råvaror. Tillgångarna förvaltas av en professionell fondförvaltare, och de pengar som investeras i en fond förvaltas tillsammans med pengar som andra har investerat i fonden. En fördel med att investera i en fond är att man sprider risken i sin investering eftersom man som fondägare får exponering mot fler innehav."
Isabella Chami, BlackRock

"En fond är ett enkelt och demokratiserat sparande. Det gör det möjligt för alla att på ett enkelt sätt ta del av den värdetillväxt som skapas av företag eller andra finansiella tillgångar. En fond består av ett flertal olika underliggande värdepapper, till exempel aktier. Du blir genom att köpa andelar i fonden ägare till en liten del i alla de bolagen. På ODIN arbetar vi med aktiv förvaltning och vi har runt 25-35 aktiebolag i varje aktiefond, vilket ger en bra riskspridning. Förvaltaren sitter vid rodret och är den som bestämmer vilka bolag som ska ingå i fonden. Man kan se det som en korg – du äger korgen, men vad som ska vara i korgen bestämmer förvaltaren."
Jonathan Schönbäck, ODIN Fonder
I en bloggserie på nio delar som vi kallar för "Fondförvaltarna berättar" intervjuar vi ett gäng förvaltare från olika fondbolag för att få en större inblick i hur de tänker kring sparande och börsen – och för att sno deras bästa tips såklart! I första delen bad vi dem på enklaste sätt beskriva vad en fond faktiskt är för något. Who said it best? Spana in svaren nedan:


"En fond är en portfölj av värdepapper. Fonder möjliggör investeringar i aktier och värdepapper på ett enkelt och standardiserat sätt. Jag skulle säga att för 9 av 10 personer så är en bred, billig fondportfölj en väldigt god ide."
Magnus Alfredsson, Proethos Fond


"En fond är en möjlighet för dig som sparare att köpa en andel i en portfölj där förvaltaren har satt ihop de aktier hen anser vara de bästa att äga, för att generera långsiktig avkastning. Det kan vara globala aktier, europeiska aktier, svenska aktier eller svenska småbolagsaktier.

Fonden kan ses som ett växthus med grönsaker och blommor där förvaltaren kan liknas vid en trädgårdsmästare. Trädgårdsmästaren väljer de gurkplantor, tomatplantor och blomfröer eller lökar som hen anser kan ge bästa skörd.

Arbetet för trädgårdsmästaren innebär även att dåliga plantor gallras ut och ersätts av nya och att gödning och vatten tillförs för att skapa den bästa och jämnaste skörden över åren."
Petter Löfqvist, Humle Fonder

"Vi på TIN har två aktiefonder i vårt utbud som vardera innehåller cirka 40-60 olika aktier. En aktie är en ägarandel av ett företag. En aktiefond består alltså av en korg med olika företag och värdet går upp och ner beroende på hur marknaden bedömer företagens förmåga att generera vinster till aktieägarna."
Carl Armfelt, TIN Ny Teknik

"En fond är en samling av olika aktier som ägs gemensamt av de som investerat i fonden, proportionerligt utifrån hur mycket man investerat."
Mattias Martinsson, Tundra Fonder


"En fond är en sammansättning av värdepapper som ger investerare, privatpersoner eller institutioner, möjlighet till att få exponering mot en specifik sammansättning av innehav av tillgångar. Dessa tillgångar kan exempelvis vara aktier, räntebärande instrument såsom statsobligationer eller råvaror. Tillgångarna förvaltas av en professionell fondförvaltare, och de pengar som investeras i en fond förvaltas tillsammans med pengar som andra har investerat i fonden. En fördel med att investera i en fond är att man sprider risken i sin investering eftersom man som fondägare får exponering mot fler innehav."
Isabella Chami, BlackRock

"En fond är ett enkelt och demokratiserat sparande. Det gör det möjligt för alla att på ett enkelt sätt ta del av den värdetillväxt som skapas av företag eller andra finansiella tillgångar. En fond består av ett flertal olika underliggande värdepapper, till exempel aktier. Du blir genom att köpa andelar i fonden ägare till en liten del i alla de bolagen. På ODIN arbetar vi med aktiv förvaltning och vi har runt 25-35 aktiebolag i varje aktiefond, vilket ger en bra riskspridning. Förvaltaren sitter vid rodret och är den som bestämmer vilka bolag som ska ingå i fonden. Man kan se det som en korg – du äger korgen, men vad som ska vara i korgen bestämmer förvaltaren."
Jonathan Schönbäck, ODIN Fonder
Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk