Vinnarna av Morningstar Fund Awards Sverige 2023

Vinnarna av Morningstar Fund Awards Sverige 2023

Vinnarna av Morningstar Fund Awards Sverige 2023

Mar 7, 2023

Mar 7, 2023

Mar 7, 2023

Mar 7, 2023

Mar 7, 2023

Mar 7, 2023

Idag presenterade Morningstar årets vinnare i Morningstar Fund Awards 2023 🏆 Sex fonder och tre fondbolag kammade hem årets troféer, och bäst gick det för Öhman Fonder och Spiltan Fonder som kammade hem två priser var.Bästa svenska aktiefond: Aktiespararna Direktavkastning

"Priset för Bästa svenska aktiefond går till Aktiespararna Direktavkastning som har visat på en högre Sharpe-kvot än index under de senaste fem åren jämfört med kategorin. Portföljen som består av de högst utdelande bolagen på Stockholmsbörsen har en tilt mot värdesektorn, som fick övertaget mot tillväxt när ränteklimatet drastiskt ändrades."
Din avgift: 0,33%
Ordinarie avgift: 0,39%

Bästa svenska småbolagsfond: Cliens Småbolag

"Cliens Småbolag A vinner årets Morningstar Fund Awards inom kategorin Bästa svenska småbolagsfond. Fonden har förvaltats av Carl Sundblad sedan start som komponerat en koncentrerad aktivt förvaltad portfölj tiltad mot tillväxt, där timingen med att sälja av fastigheter inför 2022 visade sig vara fördelaktig. Fonden har konstant placerat sig i den övre halvan inom sin kategori varje år de senaste fem åren."
Din avgift: 1,59%
Ordinarie avgift: 2,18%

Bästa nordiska aktiefond: XACT Norden

"Priset för Bästa nordiska aktiefond tilldelas XACT Norden. Fonden har under de senaste två åren placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori och har visat sig vara robust på lång sikt, med anmärkningsvärd avkastning jämfört med andra fonder i kategorin, även efter justering för risk."

Bästa globala aktiefond: Schroder ISF Global Sustainable Growth

"Priset för Bästa globala aktiefond går till Schroder ISF Global Sustainable Growth. Fondens strategi att investera i väl förankrade företag med underskattade tillväxtutsikter samt dess undervikt mot fastigheter och tekniksektorn har visat sig gynnsam."

Bästa blandfond: Sensor Sverige Select

"Vinnare av Bästa blandfond är Sensor Sverige Select som visat sig motståndskraftig under en längre tidsram, med anmärkningsvärd avkastning och riskjusterad avkastning jämfört med sin kategori. Portföljens exponering mot räntepapper med kort duration minimerade förlusterna på räntesidan, medan AstraZeneca och Swedish Match gav stöd på aktiesidan under 2022."
Din avgift: 0,74%
Ordinarie avgift: 1,34%

Bästa företagsobligationsfond: Spiltan Räntefond Sverige

"Spiltan Räntefond Sverige vinner kategorin Bästa företagsobligationsfond och har konsekvent levererat avkastning i toppskiktet under de senaste fem åren. Genom att ta vara på rörelserna i marknaden under det turbulenta 2022 och förvärva attraktivt värderade krediter samt allokera om likviditetsbufferten till säkerställda obligationer lyckades fonden parera året väl."

Bästa fondbolag - Aktier: Spiltan

"Vinnare av Bästa fondbolag Aktier är Spiltan, med en blandning av svenska aktiefonder med fokus på både storbolag, småbolag samt svenska och globala investmentbolag. Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag har bidragit betydligt till vinsten."

Bästa fondbolag – Räntor: Öhman

"Priset för Bästa fondbolag – Räntor går till Öhman. Hos förvaltarhuset återfinns ett diversifierat räntefondsutbud, där Öhman Räntefond Kompass och Öhman FRN har varit starkt bidragande till vinsten.

Bästa fondbolag – Totalt: Öhman

Öhman Fonder med ett brett utbud av aktivt och passivt förvaltade fonder, globalt likväl som lokalt, är vinnare av årets Best Fund House Overall. Den aktivt förvaltade räntefonden Öhman Räntefond Kompass samt Stillahavsfonden Öhman Marknad Pacific har varit starkt bidragande till utmärkelsen.

Idag presenterade Morningstar årets vinnare i Morningstar Fund Awards 2023 🏆 Sex fonder och tre fondbolag kammade hem årets troféer, och bäst gick det för Öhman Fonder och Spiltan Fonder som kammade hem två priser var.Bästa svenska aktiefond: Aktiespararna Direktavkastning

"Priset för Bästa svenska aktiefond går till Aktiespararna Direktavkastning som har visat på en högre Sharpe-kvot än index under de senaste fem åren jämfört med kategorin. Portföljen som består av de högst utdelande bolagen på Stockholmsbörsen har en tilt mot värdesektorn, som fick övertaget mot tillväxt när ränteklimatet drastiskt ändrades."
Din avgift: 0,33%
Ordinarie avgift: 0,39%

Bästa svenska småbolagsfond: Cliens Småbolag

"Cliens Småbolag A vinner årets Morningstar Fund Awards inom kategorin Bästa svenska småbolagsfond. Fonden har förvaltats av Carl Sundblad sedan start som komponerat en koncentrerad aktivt förvaltad portfölj tiltad mot tillväxt, där timingen med att sälja av fastigheter inför 2022 visade sig vara fördelaktig. Fonden har konstant placerat sig i den övre halvan inom sin kategori varje år de senaste fem åren."
Din avgift: 1,59%
Ordinarie avgift: 2,18%

Bästa nordiska aktiefond: XACT Norden

"Priset för Bästa nordiska aktiefond tilldelas XACT Norden. Fonden har under de senaste två åren placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori och har visat sig vara robust på lång sikt, med anmärkningsvärd avkastning jämfört med andra fonder i kategorin, även efter justering för risk."

Bästa globala aktiefond: Schroder ISF Global Sustainable Growth

"Priset för Bästa globala aktiefond går till Schroder ISF Global Sustainable Growth. Fondens strategi att investera i väl förankrade företag med underskattade tillväxtutsikter samt dess undervikt mot fastigheter och tekniksektorn har visat sig gynnsam."

Bästa blandfond: Sensor Sverige Select

"Vinnare av Bästa blandfond är Sensor Sverige Select som visat sig motståndskraftig under en längre tidsram, med anmärkningsvärd avkastning och riskjusterad avkastning jämfört med sin kategori. Portföljens exponering mot räntepapper med kort duration minimerade förlusterna på räntesidan, medan AstraZeneca och Swedish Match gav stöd på aktiesidan under 2022."
Din avgift: 0,74%
Ordinarie avgift: 1,34%

Bästa företagsobligationsfond: Spiltan Räntefond Sverige

"Spiltan Räntefond Sverige vinner kategorin Bästa företagsobligationsfond och har konsekvent levererat avkastning i toppskiktet under de senaste fem åren. Genom att ta vara på rörelserna i marknaden under det turbulenta 2022 och förvärva attraktivt värderade krediter samt allokera om likviditetsbufferten till säkerställda obligationer lyckades fonden parera året väl."

Bästa fondbolag - Aktier: Spiltan

"Vinnare av Bästa fondbolag Aktier är Spiltan, med en blandning av svenska aktiefonder med fokus på både storbolag, småbolag samt svenska och globala investmentbolag. Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag har bidragit betydligt till vinsten."

Bästa fondbolag – Räntor: Öhman

"Priset för Bästa fondbolag – Räntor går till Öhman. Hos förvaltarhuset återfinns ett diversifierat räntefondsutbud, där Öhman Räntefond Kompass och Öhman FRN har varit starkt bidragande till vinsten.

Bästa fondbolag – Totalt: Öhman

Öhman Fonder med ett brett utbud av aktivt och passivt förvaltade fonder, globalt likväl som lokalt, är vinnare av årets Best Fund House Overall. Den aktivt förvaltade räntefonden Öhman Räntefond Kompass samt Stillahavsfonden Öhman Marknad Pacific har varit starkt bidragande till utmärkelsen.

Idag presenterade Morningstar årets vinnare i Morningstar Fund Awards 2023 🏆 Sex fonder och tre fondbolag kammade hem årets troféer, och bäst gick det för Öhman Fonder och Spiltan Fonder som kammade hem två priser var.Bästa svenska aktiefond: Aktiespararna Direktavkastning

"Priset för Bästa svenska aktiefond går till Aktiespararna Direktavkastning som har visat på en högre Sharpe-kvot än index under de senaste fem åren jämfört med kategorin. Portföljen som består av de högst utdelande bolagen på Stockholmsbörsen har en tilt mot värdesektorn, som fick övertaget mot tillväxt när ränteklimatet drastiskt ändrades."
Din avgift: 0,33%
Ordinarie avgift: 0,39%

Bästa svenska småbolagsfond: Cliens Småbolag

"Cliens Småbolag A vinner årets Morningstar Fund Awards inom kategorin Bästa svenska småbolagsfond. Fonden har förvaltats av Carl Sundblad sedan start som komponerat en koncentrerad aktivt förvaltad portfölj tiltad mot tillväxt, där timingen med att sälja av fastigheter inför 2022 visade sig vara fördelaktig. Fonden har konstant placerat sig i den övre halvan inom sin kategori varje år de senaste fem åren."
Din avgift: 1,59%
Ordinarie avgift: 2,18%

Bästa nordiska aktiefond: XACT Norden

"Priset för Bästa nordiska aktiefond tilldelas XACT Norden. Fonden har under de senaste två åren placerat sig i det absoluta toppskiktet i sin kategori och har visat sig vara robust på lång sikt, med anmärkningsvärd avkastning jämfört med andra fonder i kategorin, även efter justering för risk."

Bästa globala aktiefond: Schroder ISF Global Sustainable Growth

"Priset för Bästa globala aktiefond går till Schroder ISF Global Sustainable Growth. Fondens strategi att investera i väl förankrade företag med underskattade tillväxtutsikter samt dess undervikt mot fastigheter och tekniksektorn har visat sig gynnsam."

Bästa blandfond: Sensor Sverige Select

"Vinnare av Bästa blandfond är Sensor Sverige Select som visat sig motståndskraftig under en längre tidsram, med anmärkningsvärd avkastning och riskjusterad avkastning jämfört med sin kategori. Portföljens exponering mot räntepapper med kort duration minimerade förlusterna på räntesidan, medan AstraZeneca och Swedish Match gav stöd på aktiesidan under 2022."
Din avgift: 0,74%
Ordinarie avgift: 1,34%

Bästa företagsobligationsfond: Spiltan Räntefond Sverige

"Spiltan Räntefond Sverige vinner kategorin Bästa företagsobligationsfond och har konsekvent levererat avkastning i toppskiktet under de senaste fem åren. Genom att ta vara på rörelserna i marknaden under det turbulenta 2022 och förvärva attraktivt värderade krediter samt allokera om likviditetsbufferten till säkerställda obligationer lyckades fonden parera året väl."

Bästa fondbolag - Aktier: Spiltan

"Vinnare av Bästa fondbolag Aktier är Spiltan, med en blandning av svenska aktiefonder med fokus på både storbolag, småbolag samt svenska och globala investmentbolag. Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag har bidragit betydligt till vinsten."

Bästa fondbolag – Räntor: Öhman

"Priset för Bästa fondbolag – Räntor går till Öhman. Hos förvaltarhuset återfinns ett diversifierat räntefondsutbud, där Öhman Räntefond Kompass och Öhman FRN har varit starkt bidragande till vinsten.

Bästa fondbolag – Totalt: Öhman

Öhman Fonder med ett brett utbud av aktivt och passivt förvaltade fonder, globalt likväl som lokalt, är vinnare av årets Best Fund House Overall. Den aktivt förvaltade räntefonden Öhman Räntefond Kompass samt Stillahavsfonden Öhman Marknad Pacific har varit starkt bidragande till utmärkelsen.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk