Sparexperten: 5 steg för kvinnor att ta mer plats på börsen

Sparexperten: 5 steg för kvinnor att ta mer plats på börsen

Sparexperten: 5 steg för kvinnor att ta mer plats på börsen

Mar 6, 2023

Mar 6, 2023

Mar 6, 2023

Mar 6, 2023

Mar 6, 2023

Mar 6, 2023

Kvinnor har goda anledningar att känna sig mer självsäkra på finansmarknaden. Studier visar att kvinnor presterar bättre än män på börsen — både privat och som förvaltare. Trots detta visar undersökningar från både Konsumentverket och Fondbolagens förening att kvinnor har betydligt lägre finansiellt självförtroende än män, och att gapet dessutom ökar från år till år.


En rapport, framtagen av SIFO för Fondbolagens förening, visade att 88 procent av männen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi, medan motsvarande siffra för kvinnor endast var 77 procent - en minskning från 81 procent föregående år. Nu visar ny statistik från Morningstar att den kvinnliga representationen i svenska fondbranschen är skrämmande låg. Exempelvis finns det fler fondförvaltare i Sverige som heter Johan än vad det finns kvinnliga förvaltare. Denna kraftiga underrepresentation befaras ytterligare befästa kvinnors upplevda finansiella underläge, då det förstärker känslan av att finansbranschen inte är till för kvinnor.

Som sparekonom på SAVR vill jag därför stärka kvinnors finansiella självförtroende och minska gapet mellan män och kvinnor. Därför hoppas jag följande råd ska vara till hjälp för kvinnor som vill investera mer självsäkert.

Sätt en game plan för lönen

I Sverige ligger lönegapet mellan män och kvinnor på cirka 10 procent, vilket kan vara en orsak till kvinnors lägre benägenhet att ta risk på börsen. Lägre inkomster kan betyda att man i första hand söker trygga investeringar, vilket minskar den finansiella riskviljan.

Lösning: Ta fram en game plan där du bestämmer vilka pengar du är villig att ta en större risk med. Har du ingen buffert alls kanske du ska börja med att lägga 70% av ditt sparande på att bygga upp en buffert på ett sparkonto med så bra ränta som möjligt, och 30% på långsiktigt sparande på börsen där du vågar ta mer risk. När du nått ditt buffertmål kan du växla över till att lägga 70% av sparandet på börsen och 30% till andra sparmål. Hur stor en buffert bör vara beror på dina månadskostnader och hur mycket marginal du är bekväm med att ha i din vardag. Om du exempelvis vill kunna klara dig i tre månader om något oförutsett händer, så bör du multiplicera dina typiska månadskostnader med tre för att räkna ut hur stor buffert du behöver.

Våga välj börsen framför sparkontot

Kvinnor placerar i större grad sitt sparande på ett sparkonto medan män i högre utsträckning sparar i aktier och fonder. Det optimala är att ha båda delarna: en krigskassa för oväntade händelser och ett sparande som genererar pengar på sikt. För att kunna ha det senare behöver man våga ta större risk än exempelvis ett sparkonto.

Lösning: Pengar som ska användas i närtid och ett pensionssparande som ska tas ut om många år bör inte sparas på samma sätt. Lägger man alla sparpengar på ett sparkonto med ränta riskerar man att gå miste om betydande avkastning. Ha som tumregel att inte placera pengar du behöver i närtid på börsen, medan pengar som du kan avvara kan få ett bättre hem på börsen under en längre sparhorisont.

Läs på så du kan ta egna beslut

Kvinnor och män fattar sina placeringsbeslut annorlunda. Kvinnor förlitar sig i större utsträckning på råd och tips från bekanta, vänner och rådgivare, medan män oftare söker eget faktaunderlag från medier och andra källor.

Lösning: Se det som ditt personliga ansvar att intressera dig för privatekonomi, både för att kunna ta välgrundade beslut för din vardag men också för att få kunskap om hur du gör långsiktiga investeringar som tryggar din framtid. Bilda dig en egen uppfattning baserat på oberoende information och statistik. Fundera på vilken agenda eller roll en rådgivare har och om de representerar dina intressen eller bankens. Var försiktig med att köpa aktier i bolag som helt plötsligt får en hype då dessa bolag allt som oftast inte är stabila och långsiktiga utan snarare tillfälliga raketer. I stället för att riskera allt på en aktie, kan du testa en fond i en ny bransch som du personligen tror på genom att fördela en andel av ditt sparande. Learning by doing - att lära sig under tiden - är det lättaste sättet att bygga upp sin kunskap.

Jämställd relation bidrar till jämställd ekonomi

Studier från SCB visar att kvinnor fortfarande i högre grad tar står för det obetalda arbetet i hemmet, vilket innebär att de har mindre tid till det betalda arbetet och att sköta sin privatekonomi.

Lösning: Se till att dela på hemarbetet med din partner. Bådas tid och insats är lika viktig och bidrar till att båda kan utvecklas både som individer men också finansiellt. Om ni har barn behöver du överväga noga hur din ekonomi kommer påverkas nu och på sikt om du tänker ta merparten av föräldraledigheten eller VAB – en vanlig överenskommelse är att den som tar ut mindre föräldraledighet också ska kompensera den andres pensions- och inkomstbortfall./Sharon
Kvinnor har goda anledningar att känna sig mer självsäkra på finansmarknaden. Studier visar att kvinnor presterar bättre än män på börsen — både privat och som förvaltare. Trots detta visar undersökningar från både Konsumentverket och Fondbolagens förening att kvinnor har betydligt lägre finansiellt självförtroende än män, och att gapet dessutom ökar från år till år.


En rapport, framtagen av SIFO för Fondbolagens förening, visade att 88 procent av männen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi, medan motsvarande siffra för kvinnor endast var 77 procent - en minskning från 81 procent föregående år. Nu visar ny statistik från Morningstar att den kvinnliga representationen i svenska fondbranschen är skrämmande låg. Exempelvis finns det fler fondförvaltare i Sverige som heter Johan än vad det finns kvinnliga förvaltare. Denna kraftiga underrepresentation befaras ytterligare befästa kvinnors upplevda finansiella underläge, då det förstärker känslan av att finansbranschen inte är till för kvinnor.

Som sparekonom på SAVR vill jag därför stärka kvinnors finansiella självförtroende och minska gapet mellan män och kvinnor. Därför hoppas jag följande råd ska vara till hjälp för kvinnor som vill investera mer självsäkert.

Sätt en game plan för lönen

I Sverige ligger lönegapet mellan män och kvinnor på cirka 10 procent, vilket kan vara en orsak till kvinnors lägre benägenhet att ta risk på börsen. Lägre inkomster kan betyda att man i första hand söker trygga investeringar, vilket minskar den finansiella riskviljan.

Lösning: Ta fram en game plan där du bestämmer vilka pengar du är villig att ta en större risk med. Har du ingen buffert alls kanske du ska börja med att lägga 70% av ditt sparande på att bygga upp en buffert på ett sparkonto med så bra ränta som möjligt, och 30% på långsiktigt sparande på börsen där du vågar ta mer risk. När du nått ditt buffertmål kan du växla över till att lägga 70% av sparandet på börsen och 30% till andra sparmål. Hur stor en buffert bör vara beror på dina månadskostnader och hur mycket marginal du är bekväm med att ha i din vardag. Om du exempelvis vill kunna klara dig i tre månader om något oförutsett händer, så bör du multiplicera dina typiska månadskostnader med tre för att räkna ut hur stor buffert du behöver.

Våga välj börsen framför sparkontot

Kvinnor placerar i större grad sitt sparande på ett sparkonto medan män i högre utsträckning sparar i aktier och fonder. Det optimala är att ha båda delarna: en krigskassa för oväntade händelser och ett sparande som genererar pengar på sikt. För att kunna ha det senare behöver man våga ta större risk än exempelvis ett sparkonto.

Lösning: Pengar som ska användas i närtid och ett pensionssparande som ska tas ut om många år bör inte sparas på samma sätt. Lägger man alla sparpengar på ett sparkonto med ränta riskerar man att gå miste om betydande avkastning. Ha som tumregel att inte placera pengar du behöver i närtid på börsen, medan pengar som du kan avvara kan få ett bättre hem på börsen under en längre sparhorisont.

Läs på så du kan ta egna beslut

Kvinnor och män fattar sina placeringsbeslut annorlunda. Kvinnor förlitar sig i större utsträckning på råd och tips från bekanta, vänner och rådgivare, medan män oftare söker eget faktaunderlag från medier och andra källor.

Lösning: Se det som ditt personliga ansvar att intressera dig för privatekonomi, både för att kunna ta välgrundade beslut för din vardag men också för att få kunskap om hur du gör långsiktiga investeringar som tryggar din framtid. Bilda dig en egen uppfattning baserat på oberoende information och statistik. Fundera på vilken agenda eller roll en rådgivare har och om de representerar dina intressen eller bankens. Var försiktig med att köpa aktier i bolag som helt plötsligt får en hype då dessa bolag allt som oftast inte är stabila och långsiktiga utan snarare tillfälliga raketer. I stället för att riskera allt på en aktie, kan du testa en fond i en ny bransch som du personligen tror på genom att fördela en andel av ditt sparande. Learning by doing - att lära sig under tiden - är det lättaste sättet att bygga upp sin kunskap.

Jämställd relation bidrar till jämställd ekonomi

Studier från SCB visar att kvinnor fortfarande i högre grad tar står för det obetalda arbetet i hemmet, vilket innebär att de har mindre tid till det betalda arbetet och att sköta sin privatekonomi.

Lösning: Se till att dela på hemarbetet med din partner. Bådas tid och insats är lika viktig och bidrar till att båda kan utvecklas både som individer men också finansiellt. Om ni har barn behöver du överväga noga hur din ekonomi kommer påverkas nu och på sikt om du tänker ta merparten av föräldraledigheten eller VAB – en vanlig överenskommelse är att den som tar ut mindre föräldraledighet också ska kompensera den andres pensions- och inkomstbortfall./Sharon
Kvinnor har goda anledningar att känna sig mer självsäkra på finansmarknaden. Studier visar att kvinnor presterar bättre än män på börsen — både privat och som förvaltare. Trots detta visar undersökningar från både Konsumentverket och Fondbolagens förening att kvinnor har betydligt lägre finansiellt självförtroende än män, och att gapet dessutom ökar från år till år.


En rapport, framtagen av SIFO för Fondbolagens förening, visade att 88 procent av männen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om privatekonomi, medan motsvarande siffra för kvinnor endast var 77 procent - en minskning från 81 procent föregående år. Nu visar ny statistik från Morningstar att den kvinnliga representationen i svenska fondbranschen är skrämmande låg. Exempelvis finns det fler fondförvaltare i Sverige som heter Johan än vad det finns kvinnliga förvaltare. Denna kraftiga underrepresentation befaras ytterligare befästa kvinnors upplevda finansiella underläge, då det förstärker känslan av att finansbranschen inte är till för kvinnor.

Som sparekonom på SAVR vill jag därför stärka kvinnors finansiella självförtroende och minska gapet mellan män och kvinnor. Därför hoppas jag följande råd ska vara till hjälp för kvinnor som vill investera mer självsäkert.

Sätt en game plan för lönen

I Sverige ligger lönegapet mellan män och kvinnor på cirka 10 procent, vilket kan vara en orsak till kvinnors lägre benägenhet att ta risk på börsen. Lägre inkomster kan betyda att man i första hand söker trygga investeringar, vilket minskar den finansiella riskviljan.

Lösning: Ta fram en game plan där du bestämmer vilka pengar du är villig att ta en större risk med. Har du ingen buffert alls kanske du ska börja med att lägga 70% av ditt sparande på att bygga upp en buffert på ett sparkonto med så bra ränta som möjligt, och 30% på långsiktigt sparande på börsen där du vågar ta mer risk. När du nått ditt buffertmål kan du växla över till att lägga 70% av sparandet på börsen och 30% till andra sparmål. Hur stor en buffert bör vara beror på dina månadskostnader och hur mycket marginal du är bekväm med att ha i din vardag. Om du exempelvis vill kunna klara dig i tre månader om något oförutsett händer, så bör du multiplicera dina typiska månadskostnader med tre för att räkna ut hur stor buffert du behöver.

Våga välj börsen framför sparkontot

Kvinnor placerar i större grad sitt sparande på ett sparkonto medan män i högre utsträckning sparar i aktier och fonder. Det optimala är att ha båda delarna: en krigskassa för oväntade händelser och ett sparande som genererar pengar på sikt. För att kunna ha det senare behöver man våga ta större risk än exempelvis ett sparkonto.

Lösning: Pengar som ska användas i närtid och ett pensionssparande som ska tas ut om många år bör inte sparas på samma sätt. Lägger man alla sparpengar på ett sparkonto med ränta riskerar man att gå miste om betydande avkastning. Ha som tumregel att inte placera pengar du behöver i närtid på börsen, medan pengar som du kan avvara kan få ett bättre hem på börsen under en längre sparhorisont.

Läs på så du kan ta egna beslut

Kvinnor och män fattar sina placeringsbeslut annorlunda. Kvinnor förlitar sig i större utsträckning på råd och tips från bekanta, vänner och rådgivare, medan män oftare söker eget faktaunderlag från medier och andra källor.

Lösning: Se det som ditt personliga ansvar att intressera dig för privatekonomi, både för att kunna ta välgrundade beslut för din vardag men också för att få kunskap om hur du gör långsiktiga investeringar som tryggar din framtid. Bilda dig en egen uppfattning baserat på oberoende information och statistik. Fundera på vilken agenda eller roll en rådgivare har och om de representerar dina intressen eller bankens. Var försiktig med att köpa aktier i bolag som helt plötsligt får en hype då dessa bolag allt som oftast inte är stabila och långsiktiga utan snarare tillfälliga raketer. I stället för att riskera allt på en aktie, kan du testa en fond i en ny bransch som du personligen tror på genom att fördela en andel av ditt sparande. Learning by doing - att lära sig under tiden - är det lättaste sättet att bygga upp sin kunskap.

Jämställd relation bidrar till jämställd ekonomi

Studier från SCB visar att kvinnor fortfarande i högre grad tar står för det obetalda arbetet i hemmet, vilket innebär att de har mindre tid till det betalda arbetet och att sköta sin privatekonomi.

Lösning: Se till att dela på hemarbetet med din partner. Bådas tid och insats är lika viktig och bidrar till att båda kan utvecklas både som individer men också finansiellt. Om ni har barn behöver du överväga noga hur din ekonomi kommer påverkas nu och på sikt om du tänker ta merparten av föräldraledigheten eller VAB – en vanlig överenskommelse är att den som tar ut mindre föräldraledighet också ska kompensera den andres pensions- och inkomstbortfall./Sharon
Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000
andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk