Till kunskapskällan

Pensionsspara

När svenskar går i pension vill de göra mer än att bara mata änder i parken, många vill ut och resa och uppfylla livslånga drömmar. För att kunna leva ett aktivt liv även som pensionär krävs det inkomst. Många svenskar uppger att de vill ha åtminstone 80 % av sin lön i pension, men pensionen ger endast cirka 50 %, därför måste de flesta spara till pensionen och det finns många typer av pensionssparande.

Olika typer av pensionssparande

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, har en pensionsguide där de uppger att de flesta behöver spara 3–5 % av sin bruttolön för att komma upp i en pension motsvarande 80 % av slutlönen. Den som tjänar 25 000 kronor bör spara cirka 1 000 kronor per månad och det är viktigt att börja spara till pensionen så tidigt som möjligt. Ett sätt att spara till pensionen är att sätta in pengar på ett sparkonto varje månad, men sparkonton ger relativt dålig ränta och det finns bättre alternativ.

Bäst avkastning på besparingarna får du om du sparar i aktier. Att spara i aktier förutsätter dock att du är insatt i hur det fungerar och att du är intresserad av att läsa på. För den som inte är så intresserad av att följa börsen och läsa på om olika företag kan fonder vara ett bättre alternativ. I aktiefonder ingår många olika aktier vilket gör risken lägre. Vissa fonder innehåller olika räntebärande värdepapper i stället för aktier och dessa fonder har lägre risk än aktiefonder.

Vad ett pensionssparande bör innehålla

För ett så långsiktigt sparande som ett pensionssparande är det fördelaktigt om det består av minst tre olika sparformer. Ett sparkonto ger låg ränta men har samtidigt fördelen att det inte har någon egentlig risk. Sparar du på ett sparkonto varje månad kommer du garanterat att få tillbaka dessa pengar, plus en liten ränta. Välj sparkonto med omsorg då det går att hitta sparkonton med en ränta på upp till 1 %. För att få denna ränta krävs det ofta att du inte gör några uttag.

Något bättre ränta och högre risk har räntefonder. Räntefonder är fonder som i stället för aktier innehåller obligationer och andra räntebärande värdepapper som statsobligationer, kommunobligationer och hypotekslån. Dessa värdepapper har fast ränta och långa löptider. En bra räntefond kan ibland ge en avkastning på upp till 3 % men denna sparform har högre risk än ett sparkonto. För att minimera risken innehåller fonderna ofta värdepapper från många olika länder. Detta minskar risken men kan också göra att avkastningen blir något lägre.

Aktiefonder har högre risk än både räntefonder och sparkonto men en aktiefond kan ge mycket hög avkastning. En aktiefond innehåller olika aktier, vissa aktiefonder är sammansatta så att de följer börsens index och vissa innehåller endast utländska aktier. Börsen går i cykler och den som investerar i en aktiefond varje månad kan därför få ett bra snitt över tiden. Börsen går upp men också alltid ned och det är därför viktigt med långsiktighet och att se till den totala avkastningen över tid, som historiskt varit god på börsen generellt.

Ett välavvägt sparande över tid

Är du ung och precis börjat spara till din pension har ditt sparkapital lång tid på sig att växa till. Under den tidiga delen av ett pensionssparande kan din sparportfölj innehålla instrument med högre risk. Den som är ung bör ha en större andel aktiefonder i sitt sparande. Det finns även blandfonder som innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. SAVR är ett företag som tillhandahåller speciella sparformer för dem som pensionssparar. Hos dem utgår sparandet från ett investeringssparkonto vilket gör sparandet enklare.

Genom att använda ett investeringsparkonto blir sparandet hos SAVR enklare då beskattningen sker utifrån ett schablonvärde, du som sparare slipper därmed den krångliga deklarationen som annars gäller för aktier och fonder. Fonderna SAVR tillhandahåller har på lång sikt historiskt gett en god avkastning för pensionssparare, sett till den lite högre risknivån man tar med ett aktiefondsparande mot att till exempel ha pengarna på ett bankkonto. SAVR strävar efter att erbjuda ett enklare sparande för alla och därmed göra god avkastning tillgänglig även för de som inte är intresserade av börsen.

Allt eftersom värdet på ditt pensionssparande ökar och allt eftersom pensionsåldern närmar sig bör du stuva om i ditt pensionssparande. Aktiernas andel av ditt fondsparande bör minskas och andelen räntebärande värdepapper bör ökas. Detta ger lägre tillväxt men det ger också lägre risk. Skulle börsen krascha något år innan du går i pension hinner du inte bygga upp ditt kapital igen. När du är riktigt nära pensionsåldern bör du även minska räntefondernas andel av ditt sparande och spara det mesta på ett sparkonto.

Att spara till pensionen

Viktiga ingredienser i ett pensionssparande är att hitta sparformer som ger hög tillväxt och låg risk. Aktiefonder ger hög tillväxt men också hög risk. Räntefonder ger en hyfsad tillväxt och relativt låg risk. En blandfond innehåller både aktier och räntebärande värdepapper och kan vara ett smart val för ett långsiktigt sparande. Du som är ung kan spara mer i sparformer med hög risk medan du som är äldre bör försöka minska risken för att inte förlora besparingarna. Allra viktigast är dock att börja spara till pensionen i tid!

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID