Spara i fonder – så kommer du igång

Spara i fonder – så kommer du igång

Spara i fonder – så kommer du igång

I den här artikeln går vi igenom hur man kan tänka när man sparar i fonder. En fond är en samling utvalda värdepapper, till exempel räntepapper och aktier.

Läs gärna vår artikel ”Vad är en fond?” om du vill lära dig mer om hur de fungerar.

Skillnaden mellan fonder och aktier

När du köper en aktie innebär det att du köper en del av ett utvalt företag. En fond, exempelvis en aktiefond, består istället av aktier i flera olika företag. Aktier är ofta mer snabbrörliga än fonder, vilket innebär att de kan rusa iväg i värde när börsen går uppåt, men också att de kan dippa snabbt vid en börsnedgång. Eftersom fonder i sin natur har större riskspridning än aktier går de i regel inte ner lika snabbt och mycket när börsen går dåligt.

Du köper fondandelar

När du sparar i en fond köper du ett visst antal andelar i den fonden. Hur många andelar du får för dina pengar beror på fondens NAV-kurs, det vill säga värde, vid köptillfället. Om fondens värde går ner kan du köpa fler andelar för samma pengar, och tvärtom när värdet går upp.

Aktivt och passivt förvaltade fonder

Fonder kan vara aktivt eller passivt förvaltade. Aktivt förvaltade fonder har som mål att få en högre vinst än sitt jämförelseindex. Målet för passivt förvaltade fonder är att ligga jämnt med sitt jämförelseindex. I regel har aktivt förvaltade fonder högre fondavgifter än passivt förvaltade. Fördelarna med att spara i en aktivt förvaltad fond är att om förvaltaren är skicklig så har fonden möjlighet att ge en högre vinst. Läs gärna mer om aktivt och passivt förvaltade fonder här.

Spara regelbundet för att jämna ut nedgångar

Experter brukar rekommendera ett regelbundet fondsparande, t ex varje månad. Genom att spara regelbundet istället för att anpassa investeringarna efter fondens värde, så jämnar eventuella dippar ofta ut sig och slutresultatet blir förhoppningsvis en fin värdeökning av pengarna. Här kan du läsa mer om månadssparande i fonder.

Vilken risk vill du ta?

Alla investeringar innebär en viss risk, och du måste välja en risknivå som du känner dig bekväm med. Lägre risk innebär att pengarna inte riskerar att minska i värde i samma utsträckning, men också att du inte kommer att få ta del fullt ut av börsens uppgångar.

För att såväl minimera risken som maximera vinsten, kan det vara bra att sprida ditt fondinnehav. Detta kan du göra genom att köpa olika typer av fonder, såväl aktivt som passivt förvaltade, på olika marknader, med olika tillgångsslag och med olika inriktningar.

Spara i fonder – flexibelt och enkelt

När du sparar i fonder får du en större riskspridning av din investering jämfört med om du sparar i aktier, samtidigt som du kan få högre vinst än om du haft pengarna på ett bankkonto. Pengar som du inte behöver på ett tag är lämpade för fondsparande, eftersom marknaden kan gå upp och ner. På lång sikt har den i regel alltid gått upp.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Relaterad läsning
Vad är en fond?
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en indexfond?
Månadsspara i fonder

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk