Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder

Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder

Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder

Alla fonder har någon form av förvaltning, antingen aktiv eller passiv. I en aktivt förvaltad fond tas beslut om vilka värdepapper som ska köpas och säljas i fonden av en eller flera förvaltare.

I en passivt förvaltad fond ska istället fondens innehav matcha ett visst index, varför köp- och säljbeslut tas med hjälp av programmerad mjukvara. Det finns för- och nackdelar med båda sätten att förvalta en fond.

Passivt förvaltade fonder

Passivt förvaltade fonder kallas även för indexfonder, och kan sägas vara förvaltning på autopilot. Anledningen till detta är att besluten för huruvida värdepapper i fonden ska köpas eller säljas, endast baseras på strategin att fondens innehav ska följa ett visst index. Handeln sker med hjälp av programmerad mjukvara, som ständigt jämför sig med det index förvaltaren valt ut.

Aktivt förvaltade fonder

I en aktivt förvaltad fond tas köp- och säljbesluten av en eller flera förvaltare. Dessa beslut baseras på studier, förutsägelser om marknaden samt erfarenhet och kunskap hos förvaltaren. Målet i en aktivt förvaltad fond är att fonden ska slå sitt index, för att på så sätt leverera en högre vinst till sina kunder. Om du vill ha en aktivt förvaltad fond kan det vara en bra idé att försöka sätta dig in i hur fondens förvaltare historiskt presterat jämfört med sitt index. Har de slagit sitt index, eller legat under det? Men kom ihåg: Oavsett hur bra det gått för fonden historiskt, finns inga garantier för hur den presterar i framtiden.

Aktivt förvaltade fonder har ibland högre fondavgifter än passivt förvaltade. Det beror på att det krävs mer jobb för att sköta en aktivt förvaltad fond, där det ofta ligger mycket arbete och ansträngning bakom fondens strategi och köpbeslut. Fördelen med att välja en aktivt förvaltad fond, är att den högre fondavgiften förhoppningsvis vägs upp av att fonden presterar bättre än index, och därmed ger högre avkastning än en billigare indexfond hade gjort. Här kan det vara bra att komma ihåg att fondernas resultat visas efter att fondavgiften är dragen.

Förvaltarens skicklighet är avgörande för fondens framgång

Studier visar att många aktivt förvaltade fonder inte lyckas nå sina mål att leverera mer avkastning än index till sina kunder. Orsakerna bakom detta kan vara många. David Swensen, forskare inom ekonomi, menar att kunskaperna hos många förvaltare är för låg för att de ska kunna klara av sitt mål att slå index.

Baserat på detta är det viktigt att den fond du investerar i sköts av en förvaltare som har en historia av att avkasta mer än index, men också att komma ihåg att gamla meriter inte är någon garanti för framtida avkastning.

Ska du välja aktiva eller passiva fonder?

Om du lyckas välja rätt aktivt förvaltad fond är det ingen tvekan om vilket som är det bästa valet: en framgångsrik förvaltare som levererar mer avkastning än index kommer att ge dig mer pengar i slutändan. De många besluten och det stora arbetet bakom en aktivt förvaltad fond, ger dock en högre fondavgift i slutändan. Därför är det viktigt att kontrollera att den aktivt förvaltade fonder har bra förutsättningar för att kunna slå sitt index även i framtiden. När du väl har valt vilka fonder du vill investera i, kan det vara bra att fortsättningsvis följa upp hur de presterar över tid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar
Vad är en fond?
Vad är en indexfond?
Vad är en hedgefond?
Vad är en räntefond?
Vad är en aktiefond?

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk