Vad är en indexfond?

Vad är en indexfond?

Vad är en indexfond?

En fond är en samling aktier som sköts av en fondförvaltare eller ett fondbolag. Istället för att du lägger tid på att välja ut enskilda aktier gör förvaltaren jobbet. Om detta görs aktivt är fonden en aktivt förvaltad fond. En indexfond är å andra sidan en passivt förvaltad fond, vilket innebär att den följer ett index för att avgöra vilka aktier som ska ingå i fonden. Läs mer om aktivt och passivt förvaltade fonder här.


Hur fungerar indexfonder?

Ett index är ett jämförelsetal som används för att avgöra hur någonting utvecklas. För att till exempel avgöra prisutvecklingen på livsmedel i Sverige använder man sig av ett index som följer priserna på ett antal varor över tid. På aktiemarknaden använder man sig av samma princip, men här mäter man istället värdet på olika bolag i förhållande till varandra.

Ett av de vanligaste indexen i Sverige är OMX Stockholm 30, som mäter vinsten hos de 30 största aktiebolagen i Sverige, samt hur stor andel av indexet som varje bolag utgör.

Om en indexfond följer indexet OMX Stockholm 30 innebär det att fonden köper upp aktier från de bolag som placerat sig på OMX Stockholm 30. Hur stor andel av ett bolag som fonden kommer att köpa avgörs i sin tur av hur stor andel bolaget utgör på indexet. Om H&M utgör 10 % av indexet kommer därmed ungefär 10 % av fondens investeringar bestå av H&M.

Avgifter för indexfonder

Då en indexfond följer ett index krävs det mindre arbete från analytiker och fondförvaltare som ska bestämma vilka aktier som ska ingå in fonden, till skillnad från en aktivt förvaltad fond. Avsaknaden av aktiv förvaltning gör att indexfonderna blir billigare, vilket också innebär att avgifterna du betalar för fonderna blir lägre. Kostnaden varierar också inom kategorin indexfonder. Anledningar till att avgiften varierar mellan olika fonder kan bland annat bero på vilken marknad fonden följer, och därmed även genomför transaktioner inom.

Några vanliga typer av indexfonder är Sverige, Globala och Emerging Markets. Globala indexfonder följer olika index som mäter marknader i till exempel USA, Japan och Kanada. Emerging markets innebär fonder med index som följer olika tillväxtmarknader i till exempel Asien, Afrika eller Latinamerika.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar
Vad är en fond?
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en hedgefond?
Vad är en räntefond?
Vad är en aktiefond?
Fondavgifter – så funkar det

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk