Vad är en kapitalförsäkring?

Vad är en kapitalförsäkring?

Vad är en kapitalförsäkring?

En Kapitalförsäkring är en sparform där ditt innehav (exempelvis fonder och aktier) inte ägs av dig, utan av ett försäkringsbolag.

Det finns i huvudsak tre olika typer av Kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring eller traditionell försäkring. I en fondförsäkring kan du själv välja att placera i de fonder som försäkringsbolaget erbjuder. Vill du placera i aktier, fonder och värdepapper väljer du depåförsäkring. Vill du att försäkringsbolaget tar hand om alla placeringar väljer du en traditionell försäkring.

För privatpersoner och företag

Det fungerar precis likadant för både privatpersoner och företag. Pengarna som sätts in är redan skattade och kommer vara det även vid uttag. Du kan sätta in pengar som en klumpsumma eller spara månadsvis – det är helt upp till dig att välja vad som passar bäst.

Kontot schablonskattas

Väljer du att sälja av en del i din Kapitalförsäkring behöver du inte betala någon skatt på vinsten eftersom hela kontot schablonbeskattas med den låga lagstadgade schablonskatten.

Möjlighet att välja förmånstagare

Om du har en Kapitalförsäkring i ditt namn, men där du sparar till exempelvis barn eller barnbarn, så kan du utse personen i fråga till förmånstagare och sätta ett framtida datum när försäkringen ska betalas ut. Du bestämmer alltså själv vid tecknandet av försäkringen när den ska betalas ut. Tar du ut försäkringen i förtid kan en avgift komma att tillämpas.

Skillnad mellan Kapitalförsäkring och ISK

Största skillnaden mellan Kapitalförsäkring och ISK är om du vill delta i bolagsstämmor, vad som händer om du skulle avlida, hur utländsk källskatt behandlas och hur du kan flytta värdepapper. Du kan inte flytta värdepapper till eller från din Kapitalförsäkring och du kan inte gå på bolagsstämmor, men du kan välja vilken förmånstagare som får dina pengar om du skulle avlida. Du kan även välja att få en löpande utbetalning med en Kapitalförsäkring.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar
Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?
Spara till barn – så kommer du igång

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk