Spara till barn – så kommer du igång

Spara till barn – så kommer du igång

Spara till barn – så kommer du igång

Vad kul att du vill börja spara till dina barn! Ett barnsparande är ofta långsiktigt och har en lång sparhorisont, vilket innebär att även små summor kan växa sig stora över tid.

Om du vill få barnsparandet att växa riktigt ordentligt bör du se till att ha pengarna sparade i en sparform som har någon form av ränta.

Sparformer med ränta ger mer pengar i slutändan

Om du vill spara på ett traditionellt sparkonto bör du leta efter ett konto som erbjuder en bra ränta, eftersom sparandet då inte bara växer med de summor du sätter in på kontot utan även genom ränta på ränta-effekten.

Ett annat sätt att spara till barnen kan vara fonder. Att ha pengarna investerade i fonder ger dem en större möjlighet att växa än att ha dem på ett sparkonto med ränta. Fondinvesteringar innebär dock alltid en risk – under ett långsiktigt sparande kommer börsen att gå såväl upp som ner. Historiskt sett brukar det dock löna sig att ha ett sparande med lång sparhorisont på börsen, eftersom topparna har överstigit dalarna. Ränta på ränta-effekten gäller även vid fondsparande, vilket i sig innebär att även små summor har chans att bli betydligt större efter lång tid.

Hur mycket ska man spara?

Här finns bara en regel: Att ett litet sparande är bättre än inget sparande alls. Lägg undan så mycket pengar som du själv har möjlighet att avvara. Om du har ett månadssparande i fonder på 100 kronor i månaden hos SAVR kan sparandet växa till 63 000 kr på 20 år*. Observera att detta är baserat på hur börsen presterat historiskt sett – det är med andra ord ingen garanti utan snarare ett riktmärke.

När ska man börja spara?

Även här finns bara ett riktmärke: Ju tidigare, desto bättre! För att få ta del av börsens uppgångar och ränta på ränta-effekten är det bra att börja så tidigt man kan. Men självklart är ett ett sent barnsparande bättre än inget alls.

I vems namn ska sparandet stå?

Om du sparar i ditt namn är pengarna juridiskt sett dina. Det innebär att du själv väljer när du ska ge dem till barnen. Att ha sparandet i ditt namn betyder också att du själv kan nalla från sparandet om behovet skulle finnas – vilket förstås kan ha såväl fördelar som nackdelar. Denna typ av sparande kan göras på ett ISK-konto hos SAVR.

Om du sparar i barnets namn är pengarna barnets, och tillfaller barnet när hen blir myndig. Här kan det vara värt att tänka på att 18-åringen då har rätt att göra vad hen själv vill för pengarna oavsett om hen vill använda dem till att köpa en lägenhet eller bjuda alla kompisar på en ordentlig 18-årsfest. Att kontot står i barnets namn innebär också att du som förälder har rätt att förvalta pengarna – men inte att ta ut dem och använda för egna behov. Denna typ av sparande kan i dagsläget inte innehas hos SAVR, då vi inte erbjuder Kapitalförsäkring.

Ska barnsparandet vara individuellt eller gemensamt?

Här finns olika skolor, och bara du kan bestämma vilken som känns bäst för dig och din familj.

Genom individuella sparkonton kan sparandet kännas enklare att hålla reda på och administrera. Om ett barn exempelvis behöver lite av sina sparade pengar till ett stort köp, påverkas inte de övriga barnens sparpengar om dessa hålls på separerade konton. Det negativa med att göra på detta sätt, kan vara att när det är dags för barnen att ta ut sina pengar (t ex på sina respektive 20-årsdagar) så kan summan de får tillgång till vara rejält olika beroende på hur börsen har gått.

Ett annat alternativ är att ha ett gemensamt sparande till sina barn. Exempel på hur det kan fungera: Du har två barn som i sitt gemensamma fondsparande har 100 000 kronor när Barn 1 fyller 20 år.

När Barn 1 fyller 20 år, får hen 25 000 kronor (25% av värdet) från fondsparandet – det övriga ligger kvar tills Barn 2 fyller 20 år.

När Barn 2 fyller 20 år, har fondsparandet förhoppningsvis vuxit till sig ytterligare. På 20-årsdagen får Barn 2 först 25 000 kronor av fondsparandet för att ha fått lika mycket som sitt storasyskon, medan resten av innehavet sedan fördelas lika till de båda syskonen.

Här är det bra om Barn 1 inte får en alltför stor procentuell summa av sparandet på sin 20-årsdag – börsen kan trots allt hinna gå ner tills Barn 2 fyller år. Därför är det bra att ha lite säkerhetsmarginaler så att Barn 2 faktiskt får lika mycket som storasyskonet fick.

Nackdelar med att göra som ovan kan dels vara att det blir svårare att ta ut mindre summor ur sparandet om ett av barnen behöver göra ett större köp, dels att Barn 1 behöver vänta längre än Barn 2 på att få ta del av hela sitt sparkapital.

Fondsparande hos SAVR ger mer än fondsparande hos banken

Om du vill spara till dina barn hos SAVR kan du göra det i ditt namn på ett ISK-konto. Tack vare våra låga fondavgifter kommer det resultera i att dina barn får mer pengar i slutändan än om du väljer att ha deras fondsparande hos en bank eller nätbank. Vår genomsnittskund sparar nämligen 287 806 kr extra** på 30 år, tack vare att vi betalar tillbaka fondprovisionen till våra sparare, istället för att behålla den själv som banker och nätbanker gör.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

*Uträkningen är ett exempel som baseras på 20 års sparande till en genomsnittlig årsavkastning på 10 %. Våra sparare får en genomsnittlig nettoavgiftsrabatt på 36 % jämfört mot samma fonders ordinarie avgifter. Återbäringen motsvarar ca 0,57 % per år av deras investerade kapital. I exemplet återinvesteras sedan hela denna återbäring kvartalsvis. Avkastningen i uträkningen är en uppskattning baserat på hur börsen presterat historiskt, ska inte ses som en garanti för framtiden och tar inte hänsyn till eventuella skatteffekter. Uträkningen baseras på ett sparande på ISK-konto. För Fondkonto dras 30 % i skatt på all kvartalsvis återförd fondprovision.

**Uträkningen är ett exempel som baseras på 30 års sparande på ISK till en genomsnittlig årsavkastning på 10 %. Våra sparare får en genomsnittlig nettoavgiftsrabatt på 36 % jämfört mot ordinarie avgifter för samma fonder. Återbäringen motsvarar ca 0,57 % per år av deras investerade kapital. I exemplet återinvesteras sedan hela denna återbäring årsvis. Avkastningen i uträkningen är en uppskattning baserat på hur börsen presterat historiskt, ska inte ses som en garanti för framtiden och tar inte hänsyn till eventuella skatteffekter.

Relaterade artiklar
Månadsspara i fonder
Fondavgifter – så funkar det
Spara i fonder – så kommer du igång

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk