Vad är ett P/S-tal?

Vad är ett P/S-tal?

Vad är ett P/S-tal?

P/S-tal är ett av många nyckeltal som kan användas för att utvärdera en aktie. P/S är en förkortning av Price/Sales, eller Aktiepris/Omsättning på svenska, och berättar hur mycket du betalar för omsättningen per aktie


Hur räknar man ut ett P/S-tal?

Att räkna ut P/S-talet är enkelt – formeln hittar du i dess namn. För att ta reda på ett företags P/S-tal dividerar du dess aktiekurs (P = price) med dess omsättning per aktie (S = sales).

Om priset per aktie i bolag X är 90 kr, och dess omsättning är 300 kr, så delar du 90 kr med 300 kr = 100/300 = 0,3. P/S-talet för bolag X är alltså 0,3.

Vad visar ett P/S-tal?

P/S-talet kan dels ge en bild av hur bolaget mår ekonomiskt, eftersom det ger insikter kring hur det går för företaget rent försäljningsmässigt och därmed också lönsamhetsmässigt. Det kan även ge information kring hur marknaden värderar företagets omsättning, eftersom det ger en signal om marknadens förväntningar på, och förtroende för, ett specifikt bolag.

Till skillnad från det lite mer vanligt använda P/E-talet, behöver företaget inte ha gått med vinst för att man ska kunna räkna ut dess P/S-tal.

Vad är ett bra P/S-tal?

Tyvärr går det inte att säga att ett högt P/S-tal alltid är bättre än ett lågt, eller tvärtom. Det mest ärliga svaret är att det beror på.

Det betyder ett högt P/S-tal

Ett högt P/S-tal kan peka på att företagets aktiekurs är hög i förhållande till dess omsättning – det vill säga att aktien är dyr i relation till hur mycket pengar företaget har tjänat på de varor eller tjänster det säljer.

Ett högt P/S-tal kan innebära att företaget är högt värderat. Om ett företag däremot har ett högt P/S-tal samtidigt som det har lågt, eller till och med negativt resultat, kan det betyda att marknaden har förväntningar på att företaget kommer att gå med vinst framåt. Detta brukar innebära att aktiekursen stiger, och att nyckeltalet därmed ökar.

Man kan säga att ett högt P/S-tal ofta innebär att marknaden har ett stort förtroende för företagets framtid – man tror helt enkelt att bolagets omsättning kommer att öka.

Det betyder ett lågt P/S-tal

Ett lågt P/S-tal däremot kan tyda på att företagets aktiekurs är låg i förhållande till dess omsättning – alltså att aktien är billig i relation till hur mycket pengar företaget har tjänat på de varor eller tjänster det säljer.

Ett lågt tal kan peka på att marknaden tror att företagets omsättning kommer att minska, men det kan också betyda att bolaget är undervärderat och att där finns en utvecklingspotential – det vill säga att aktiekursen kan komma att stiga, och att aktien därmed kan bli en lönsam affär långsiktigt.

Hur jämför man P/S-tal?

När du ska jämföra bolags P/S-tal med varandra, är det till mest nytta att jämföra företag som är verksamma inom en och samma bransch. Om du är intresserad av att köpa en aktie kan det därför vara relevant att jämföra konkurrerande bolags P/S-tal med varandra, för att på så sätt få en uppfattning om vad som är det genomsnittliga P/S-talet i branschen. Då har du något att jämföra med i din fortsatta utvärdering av företaget.


Räcker det att bara titta på P/S-talet?

Det räcker inte att bara titta på P/S-talet för att utvärdera en aktie. Innan du tar dina köp- och säljbeslut bör du även titta på andra nyckeltal och göra ordentlig research för att vara säker på att du vet vad du köper och vilka risker du tar.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktien kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Relaterad läsning:
Vad är ett P/E-tal?
Vad är en aktie?
Vad är en ETF?
Fonder eller aktier?
Bygg en utdelningsportfölj

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk