Vad är en hedgefond?

Vad är en hedgefond?

Vad är en hedgefond?

En hedgefond har som mål att generera positiv avkastning, även kallad absolut avkastning, oavsett hur marknaden rör sig.

Namnet kommer från engelskans “hedge”, som betyder “häck”. Hedge innebär helt enkelt att sätta upp en häck för att skydda sitt sparande, genom att minimera risken för värdeförlust vid börssvängningar. På så sätt har du möjlighet att få avkastning både om marknaden går upp eller ner.

Hur fungerar hedgefonder?

Hedgefonder klassas som specialfonder och har mycket friare placeringsregler. Därför har hedgefonder ofta komplexa portföljer där förvaltaren kan placera dina pengar i flera typer av tillgångar och tillämpa många olika placeringsstrategier.

En hedgefonds vinst styrs inte av marknaden då målet inte är att slå ett jämförelseindex, som med traditionella fonder. Det är därför viktigt att läsa på om förvaltarens skicklighet att skapa positiv avkastning oavsett marknadsklimat.

Hedgefondens för- och nackdelar

Som med allt annat finns det såväl för- som nackdelar med att investera i hedgefonder. Den största fördelen är givetvis att avkastningen ska vara positiv oavsett om börsen går upp eller ner. Det finns dock ingen garanti, och man bör alltid noggrant granska fondens risknivå och historiska prestation.

Nackdelar med att investera i hedgefonder är att de ofta tar ut högre avgifter jämfört med andra fonder. Du som sparare kan också gå miste om stora börsuppgångar om du inte har någon exponering mot aktiemarknaden. En hedgefond är dessutom inte lika transparent gällande innehållet som andra typer av fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar
Vad är en fond?
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en indexfond?
Vad är en räntefond?
Vad är en aktiefond?

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk