Fondrobotar – så funkar det

Fondrobotar – så funkar det

Fondrobotar – så funkar det

De senaste åren har fondrobotar, eller robotrådgivare, ploppat upp som svampar på investeringsmarknaden. Men vad är egentligen en fondrobot, hur funkar den och vad innebär den för ditt sparande?

Enkelt uttryckt kan man säga att fondroboten är den digitala varianten av traditionella bankers rådgivare. När du startar ett sparande hos en fondrobot, behöver du lämna samma typ av uppgifter som till en traditionell rådgivare eller fondmäklare, till exempel hur gammal du är, hur länge du vill spara och hur mycket du vill spara. Dessa uppgifter ligger sedan till grund när fondroboten väljer ut vilken risknivå som är lämplig för ditt sparande.

Automatisk rebalansering av din portfölj

Fondroboten rebalanserar sedan aktiefonder med räntefonder för att anpassa risken efter dina förutsättningar i portföljen. Räntefonder ger i regel lägre vinst än aktiefonder, men minskar heller inte lika mycket i värde när börsen går ner.

Om du är ung och ska spara länge, kommer fondroboten att föreslå en högre risk, det vill säga en högre andel aktiefonder. För dig som är äldre eller inte vill spara under så lång tid, kan fondroten rekommendera en högre andel räntefonder. Genom att använda en fondrobot behöver du med andra ord inte själv veta hur du bör balansera din portfölj mellan aktie- och räntefonder.

Fondrobotar kan likställas med passiv förvaltning

Aktiva förvaltare, det vill säga de förvaltare som sköter exempelvis aktiefonder, lägger upp strategier och funderar över köp- och säljbeslut. Till skillnad från dessa kan fondrobotar snarare liknas vid passiv förvaltning, eftersom köp- och säljbesluten i robotporföljen baseras på förinställda parametrar om hur stor andelen av portföljen som ska ligga i en viss fond – precis som i indexfonder. Detta gör fondrobotar billigare att driva än aktiva fonder.

Många fondrobotar är inriktade på att ha så låg avgift som möjligt. Detta medför att indexfonder blir en självklar del i portföljen.

Fondrobotar är till synes billiga, men de är inte gratis. Att köpa in dig i en portfölj med flera indexfonder, är dyrare än om du köper fonderna var för sig på egen hand. Fördelen är att du får en rekommenderad balans mellan aktiefonder och räntefonder. Många menar att det lönar sig att aktivt välja fonder själv, då det ger en möjlighet att vara flexibel med andel aktie- och räntefonder.

Fondrobotar är bekvämt, men är det bättre än alternativen?

Precis som andra tjänster som automatiserar dina investeringar är fondrobotar ett bra sätt att komma igång att spara. Du får en portfölj som är anpassad beroende på dina förutsättningar. Dock ligger fondrobotens fokus många gånger på fonder med så låga avgifter som möjligt snarare än fonder med god avkastning. Till skillnad från aktiva förvaltare, tar fondroboten inte på sig uppdraget att försöka slå index. Att månadsspara klokt genom att välja fonder som visat god förmåga att prestera en högre avkastning över tid, kan därför vara ett bättre alternativ än en fondrobot.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar
Vad är en fond?
Spara i fonder – så kommer du igång
Månadsspara i fonder
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en indexfond?

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk