De bästa fonderna

De bästa fonderna

De bästa fonderna

Vilka som är de bästa fonderna för dig beror helt och hållet på vad du har för sparprofil, men också på hur du är lagd.

Är du en person som vill ha den absolut högsta avkastningen på ditt sparande och som därmed kan hantera risken som kommer med detta? Då har fonder med hög risk historiskt visat sig att vara bra. Om du istället vet med dig att du kommer att bli orolig i tider när sparandet minskar mycket i värde, är fonder med lägre risk kanske ett bättre alternativ för dig.

Olika typer av fonder

Generellt kan sägas att indexfonder brukar innebära lägre risk än aktiefonder. Däremot medför det också att chansen till högre vinst är större med aktiefonder än indexfonder.

Historiskt har aktiefonder varit en av de bästa sparformer sett till tillväxt.

Läs mer om olika typer av fonder

Om du vill läsa mer om olika typer av fonder, har vi samlat fler artiklar nedan:
Vad är en indexfond?
Vad är en aktiefond?
Vad är en räntefond?
Vad är en hedgefond?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade artiklar
Vad är en fond?
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk